קופת הצדקה של קהילת ידידיה

מה מחלקים?
- מענקים
- תלושי קניה
- הלוואות

למי מחלקים?
- אנשים מופנים ע"י לשכות הרווחה בדרום ירושלים
- אנשים מומלצים ע"י ארגונים אחרים
- אנשים מומלצים ע"י חברי הקהילה
- עמותות הפועלות בשכונה
- פרוייקטים מיוחדים

בעבור מה?
- צרכים בסיסיים (חשמל, מים, גז, שכ"ד)
- הוצאות רפואיות
- ספרי לימוד
- משפחתונים, צהרונים וקייטנות
- אירועים מיוחדים
- פרוייקטים מיוחדים
- מצבי חירום

איך מחליטים?
- ועדת קופת צדקה נפגשת כפעם בחודש
- במפגשים דנים בבקשות שהתקבלו
- ההחלטות מתקבלות ברוב קולות

איך פונים?
- ניתן לשלוח בקשה בכתב באמצעות משרד בית הכנסת או באמצעות אחד מחברי הועד:
   אלי רנדר, דורית מאיירס , בובי זילברקלנג, מינדי שימעל, חנה לוין

כדי לתרום לקופת הצדקה, ניתן לשלוח למשרד צ'ק לפקודת קהילת ידידיה ולציין שזה עבור קופת הצדקה. אם ישנן שאלות לגבי פעילויות קופת הצדקה אפשר ליצור קשר עם אחד מחברי הוועדה: דורית מאיירס (673-2884), אלי שמעון-רנדר (673-3488), מינדי שימעל (673-7541), בובי זילברקלנג (678-2565), חנה לוין (671-6387), או יהודית מקלר (050-8573758).