ידיעות ידידיה

Yediot Yedidya

מידעון שבועי של קהילת ידידיה בירושלים – www.yedidya.org.il

Weekly Newsletter of Kehillat Yedidya, Jerusalem – www.yedidya.org.il

שבת פרשת וירא, י"ח במרחשון, ה'תש"ף, 16  בנובמבר 2019

Shabbat Parshat Vayera, 18 Cheshvan 5780, November 16, 2019


נא לשלוח הודעות לידיעות ידידיה עד יום רביעי בערב  בשעה 22:30 ל-yediot@yedidya.org.il.

פניות בנושאים אחרים יש להפנות למשרד הקהילה- adyed@013.net

Please send announcements for Yediot Yedidya only no later than Wednesday evening at 10:30 PM to yediot@yedidya.org.il.

All other issues – Synagogue office adyed@013.net .


שבת

 

Shabbat

הדלקת נרות

16:04

Candle lighting

מנחה, קבלת שבת, ערבית

16:30

Mincha, Kabbalat Shabbat, Arvit

מניין השכמה

06:45

Early Shacharit

שחרית

08:30

Shacharit

מנחה, סעודה שלישית

16:10

Mincha, Seudah Shleesheet

ערבית

17:15

Arvit

הבדלה

17:18

Havdalah

 

 

 

שחרית  א', ג', ד', ו'

6:30

Shacharit Sunday, Tuesday, Wednesday, Friday

שחרית ב', ה'

6:20

Shacharit Monday, Thursday

מעריב יום א' – יום ה'

21:00

Arvit Sunday - Thursday


הודעות קהילת ידידיה

Kehillat Yedidya Announcements


תנחומי הקהילה לחברנו מתיו קלמן על פטירת אמו, רחל קלמן ז"ל. ברוך דיין האמת.

Our condolences to Matthew Kalman on the death of his mother, Rachele Kalman z”l. Baruch Dayan HaEmet.


שיעורים ולימוד

ימי ראשון בשעה 20:00 -  שיעור באנגלית עם ד"ר מרים ברנד. ביום ראשון הבא, הסדרה החדשה מתחילה בשעור מיוחד: שיבת ציון בחזון ומציאות: עיון בעזרא ונחמיה.

השיעור על עזרא ונחמיה ימשיך כל יום ראשון ב-20:00.

השיעור בתלמוד בימי שלישי עם פיני לייזר בשעה 18:45. המעוניינים לקבל את המקורות ללימוד מתבקשים לכתוב מייל לפיני.

החוג של 929 בעברית בימי רביעי בשעה 19:00 במרכז דב. מצטרפים חדשים מוזמנים. לו"ז929 .

החוג של 929 בעברית בימי חמישי בבוקר בשעה 8:51 במרכז דב לפי לו"ז 929.

החוג של 929 באנגלית בימי חמישי בבוקר בשעה 8:30 במרכז דב לפי לו"ז 929.

Classes and Learning Opportunities

Sunday at 8:00 PM classes in English with Dr. Miryam Brand: This Sunday the new series begins with a special lecture: 

The Return to Zion in Vision and Reality: Reading Ezra and Nechemiah. The series on Ezra and Nehemiah will continue every Sunday at 8 pm.

Tuesday Talmud shiur with Pini Leiser. at 6.45 PM. All invited to join in this shiur. If you want to receive the sources, email Pini.

Wednesday evening 929 group meets at 7:00 PM in Mercaz Dov. New participants are welcome.

Thursday morning 929 group meets at 8:51 AM in Mercaz Dov, according to the 929 study schedule. In Hebrew.

Thursday morning 929 group meets at 8:30 AM in Mercaz Dov, according to the 929 study schedule. In English.


תזמון חדש של דבר התורה

חברים הרוצים להביע את דעתם לגבי השינוי -בעד ונגד- מוזמנים לכתוב ליוני המר-קסוי, החלטה הסופית על התזמון תהיה בישיבת הוועד הבאה.

 

New Dvar Torah time slot

Members of the community are invited to send in their feedback about the change - both positive and negative - by writing to the Va’ad in care of Yoni Hammer-Kossoy. A final decision on the timing will be made at the next Va'ad meeting.


"מיצגים את הפרשה"  בשבת פרשת וירא, ה-16 בנובמבר. אחרי קידוש במרכז דוב.  כיבוד בהשארת הפרשה אחרי ההצגה.

Parsha Players on Shabbat Parshat Vayera, November 16, after Kiddush in Merkaz Dov.  Parsha inspired refreshments to follow.


הזדמנות לאירוח. קהילת ידידיה תארח קבוצת סטודנטים שלומדת בכנסיית הדורמציון בהר ציון בשבת חיי שרה 22/11 לתפילות ולארוחת ליל שבת. אם תרצו לארח חברים מהקבוצה , צרו קשר עם בובי זילברקלנג.

Hosting Opportunity - Yedidya will be hosting a group of students from a theological study program at the Dormition Abbey on November 22nd for tefilot and Shabbat dinner. If interested in hosting them for Shabbat dinner contact Bobbie Silberklang.


משרד הקהילה יהיה סגור מה-19 בנובמבר עד ה-5 בדצמבר. בירורים לגבי השימוש בבניין והשכרת האולם יש להפנות לכאן או בווטס-אפ ל-052-3920206.

בנושאים הדרושים התייחסות אישית יש לפנות ליו"ר הקהילה, יוני המר-קסוי.

The synagogue office will be closed from November 19 to December 5, inclusive. Please send all inquiries about rentals and building use to this address or WhatsApp to 052-3920206. For issues that need more personal attention, please contact the Yedidya chairperson,  Yoni Hammer-Kossoy.


סיכום של עונג השבת עם אינה זס ושל פעילות הקהילה בנושאים ירוקים נמצא כאן.

A summary of the oneg shabbat with Inna Zas and the Kehilla’s growing green awareness can be found here.


קהילת ידידיה נכנסה לשנתה ה-40. אם יש לכם רעיונות או הצעות בנושא—כיצד לציין את האירוע(ים) נא לשלוח אותם אל דבי וייסמן עד ראש חודש כסלו.

Kehilat Yedidya has entered its 40th year. If you have ideas or suggestions for ways to mark the occasion, please send them to Debbie Weissman by Rosh Chodesh Kislev.


קריאה בתורה: המעוניינים לקרוא בתורה מוזמנים לפנות לדֹבי רבינוביץ. רשימת הקוראים נמצאת כאן.

Torah reading: Contact Dovi Rabinowitz if you are interested in reading. Schedule of readers is here.


פרסומות ופעילויות של קבוצות אחרות: לא באחריות קהילת ידידיה.

Ads and activities of other groups: Kehillat Yedidya takes no responsibility.


הופעה אינטימית של יהושע אנגלמן בליווי נגנים  - מוצ"ש ה-16 בנובמבר 20:00, בגלריה קול האות, חוצות היוצר. כניסה בחינם. פרטים: info@kolhaot.com

 

Melave Malka with Yehoshua Engelman - An intimate performance with musical accompaniment. Saturday, Nov. 16 at 8 pm. Free. Kol HaOt Center, Hutzot HaYotzer Artists' Colony, Studio #9. Details: info@kolhaot.com.


אירוח עולים לקראת גיוס. בשבת פרשת  וירא  16.11תתארח בשכונת קטמון קבוצה של עולים חדשים ומתנדבי חו"ל לפני גיוס. אנחנו מחפשים משפחות שיוכלו לארח לסעודת יום שבת.  פרטים נוספים כאן או אצל עינב במייל או בטלפון 0505880801 או גבי -0542215454 .

Hosting pre army olim. On Shabbat, Parshat "Vayera”, Nov 16 a group of pre army Olim and Mahal volunteers will be spending Shabbat with our community (Katamon) as part of the Mechinat Kol Ami's pre army olim program. Looking for families in the Katamonim area who can host them for Shabbat lunch. More information here or to sign up - Einav or 0505880801 –or Gabi 0542215454.


לוח נדל"ן כאן. למשלוח הודעות: for-rent@yedidya.org.il

Apartment ads are here. Submit ads: for-rent@yedidya.org.il