ידיעות ידידיה

Yediot Yedidya

 

מידעון שבועי של קהילת ידידיה בירושלים – www.yedidya.org.il

Weekly Newsletter of Kehillat Yedidya, Jerusalem www.yedidya.org.il

 

פרשת בראשית  שבת מברכים כ"ט בתשרי, ה'תשפ"א, 17 אוקטובר 2020

Parshat Bereshit Shabbat Mevarchim 29 Tishri 5781, October 17, 2020

 


 

נא לשלוח הודעות לידיעות ידידיה עד יום רביעי בערב בשעה 22:30 ל-yediot@yedidya.org.il.

פניות בנושאים אחרים יש להפנות למשרד הקהילה- adyed@013.net

Please send announcements for Yediot Yedidya only by Wednesday evening at 10:30 PM to yediot@yedidya.org.il.

All other issues – Synagogue office adyed@013.net

 


 

כל הפעילויות של הקהילה מרוכזות בלוח טרלו שלנו: https://bit.ly/KYlinks 

All of our activities are listed here: https://bit.ly/KYlinks

 


 

הרשמה לתפילות שבת כאן

תפילות שבת בידידיה

כולם (מבוגרים וילדים) מוזמנים לבוא להתפלל איתנו בשבת. מספר המשתתפים מוגבל על פי הנחיות משרד הבריאות. על כל המשתתפים כולל בני אותה משפחה או אורחים להירשם בשורה נפרדת לכל אחת מהתפילות. אנא השתדלו להגיע בזמן.

Sign up here for tefilot on Shabbat

Shabbat Tefilot at Yedidya

You and your children are welcome to join us for Shabbat tefilot. Number of participants is limited by MOH guidelines. All attendees, including members of the same family, or guests, must register separately for each minyan they will attend. Please make all efforts to come on time.

 


 

הדלקת נרות

17:26

Candle lighting

מנחה וקבלת שבת (בפטיו)

17:55

Mincha and Kabbalat Shabbat (patio)

שחרית - מנין השכמה (פטיו)

6:45

Shacharit – Early Minyan (patio)

שחרית –  בקדמת הבניין.

8:30

Shacharit – Regular Minyan (front of building)
The minyan will begin in front of the building (if available) or in Lifshitz park.

שחרית (בפטיו)

9:15

Shacharit – Regular Minyan (patio)

מנחה (בפטיו)

 

17:35

Mincha (patio)

ערבית (בפטיו)

18:35

Arvit (patio)

הבדלה

18:41

Havdala

 

 

 

 

ימי חול-  בפטיו, עד 30 משתתפים, עוטי מסכות תוך הקפדה על ריחוק פיזי.

 

Weekdays - on the patio, 30 people maximum, with masks, and physical distancing.

 

שחרית ימים א', ב' (ראש חודש)

6:15

Shacharit Sunday, Monday (Rosh Chodesh)

 

שחרית ימים ג', ד', ו'

6:30

Shacharit Tuesday, Wednesday, Friday

 

שחרית יום ה'

6:20

Shacharit – Thursday

 


 

הודעות קהילת ידידיה

Kehillat Yedidya Announcements

 


 

תודה לכל מי שתרמו לחוויה האדירה של החגים בידידיה.

דעתכם על החגים חיונית כדי שנוכל לשפר לקראת השנה הבאה. נודה לכם על הצעות, הערות, הארות, ותגובות על כל היבט של העונה, אפילו המינורי ביותר—מה היה מוצלח לדעתכם, היכן יש מקום לשיפור וחידוד, ואיך תוכלו אתם לתרום בשנה הבאה.

נא לשלוח את התגובות לכתובת: יוני המר-קסוי. הערות עד 1 בנובמבר.


שנה טובה  – שיהיה חורף טוב וגשום (אבל לא קר מדי) ומעל הכל, רק בריאות!

Thanks to everyone who helped make the chagim a great experience at Kehillat Yedidya.

It is important for those that prepared the chagim to receive feedback from the members of the Kehilla. Please share a few ideas about the past month at Yedidya and let the Vaad and gabbaim know what you felt went well, what could use improvement, and how you could contribute to that process for next year.

Please send your comments to Yoni Hammer-Kossoy by November 1.


Shana Tova
 – may it be a good, wet (but not too cold), and most of all, healthy winter!

 


 

תנחומי הקהילה לחברתנו שרון רוזן על פטירת אביה, מאיר רוטשטיין.

יהי זכרו ברוך.

Condolences to our member Sharon Rosen on the death of her father, Myer Rothstein.

May his memory be blessed.

 

 


 

עדכון מקרן חירום

הועדה המצומצמת של קרן החירום מבקשת לידע שהקרן עוד פעילה. הקרן נוסדה על מנת לסייע לחברים שפרנסתם נפגעה עקב מגפת הקורונה והם זקוקים לסיוע. אל תהססו לפנות, אנחנו זריזים ודיסקרטיים. אם אתם דואגים כיצד תוכלו להחזיר כסף, הקרן תתאים את תנאיה ליכולותיכם. כדי לבקש הלוואה או מלגה, מלאו את טופס הבקשה, סרקו אותו ושלחו לנעמי שטאל. הלוואות/מלגות עומדות לרשות חברי קהילה שהכנסתם נפגעה מהקורונה בלבד. שאלות או הערות, נא להפנות לנעמי שטאל.

שוב תודה לחברים הרבים שתרמו ותורמים לקרן החירום של ידידיה! אפשר לתרום בהעברה בנקאית לקהילת ידידיה, יובנק (26), סניף ירושלים (288), חשבון 409369306. נא לידע את המשרד אודות תרומתכם.

Update Emergency Fund

The Emergency Fund Committee wants members to know that the Fund is still active. The Fund is set up to help members who are having financial difficulties because of the impact of Covid-19. Don’t hesitate to ask, we’re quick and discreet. If you are concerned about your ability to pay back, the fund will accommodate your needs. If you are in need of a grant or loan, please fill out the application form, scan and send it to Noomi Stahl. Loans will be available only for Yedidya members and only those whose income has been affected by Corona. If you have any questions or comments, contact Noomi Stahl. A warm thanks to the many members who have contributed and continue to contribute to the Emergency Fund. Contributions can be made by bank transfer to Kehillat Yedidya, Ubank (26), Jerusalem branch (288), Account 409369306. Please notify the office of your contribution.

 


 

רציתם להשתתף בהדרכה על Google   sheets   או על Google forms ולא הספקתם?

כתבו לאביטל אורדן או בטלפון/ואטסאפ 0544878557

אנא ציינו ימים ושעות מתאימים

Did you intend to join the Google sheets or Google forms class and it didn't quite work out?

Please contact Avital Ordan or at 0544878557 and include days/hours that work for you.

 


 

שיעורים ולימוד

שיעור בתנ"ך באנגלית ימי ראשון בשעה 20:00 - עם ד"ר מרים ברנד. מתחילים שיעור חדש ב-18 באוקטובר "התנ"ך בהקשר של המזרח הקדום" באמצעות זום.

שיעור בתלמוד עם פיני לייזר ביום שלישי בשעה 19:00. השיעור יתחדש ביום שלישי 13.10-- כ"ה בתשרי. המעוניינים להצטרף ולקבל את המקורות ללימוד מתבקשים לשלוח מייל לפנחס. הקישור בזום.

החוג של 929 בעברית בימי רביעי  בשעה 19:00. לו"ז929 . עכשיו באמצעות זום. להצטרפות, צרו קשר עם לין.

 

החוג של 929 בעברית בימי חמישי בבוקר בשעה 8:51 לפי לו"ז 929. עכשיו באמצעות זום. להצטרפות, צרו קשר עם מורין.

החוג של 929- באנגלית בימי חמישי בבוקר בשעה 9:00. אנא צרו קשר עם שרה לוין.

 

במוצ"ש שבתות מברכים - שיעורים בספרות על חיים נחמן ביאליק עם פרופ' משה באבד. המפגש המקוון באמצעות זום.

Classes and Learning Opportunities

Bible class - Sunday at 8:00 PM in English with Dr. Miryam Brand: on "Biblical Texts in their Ancient Near Eastern Context" begins Oct. 18th, via Zoom link.

 

Talmud shiur with Pini Leiser. Tuesday at 7PM.. The Zoom Link: The class will resume on October 13th. If you want to join and receive the sources, please email Pinchas

 

Wednesday evening 929 Hebrew group meets at 7:00 PM. Virtual meeting – Now via Zoom. Topic of class – Sefer Yonah -Chapter3 To join, contact Lynn.

 

Thursday morning 929 Hebrew group meets at 8:51 AM, according to the 929 study schedule. In Hebrew. Now via Zoom. To join contact Maurene.

Thursday morning 929 English group meets at 9:00 AM according to the 929 study schedule. In English. Via Zoom. For link or information contact Sara Levene

Saturday nights after Shabbatot Mevarchim – classes in the literature of Chaim Nachman Bialik with Professor Moshe Babad. Virtual meeting – via Zoom.

 


 

מדיטציה (בוננות) לימי קורונה עם ד"ר דינה וישוגרד. ימי שלישי וחמישי ב-7:00 בבוקר. המפגשים מיועדים למתרגלים חדשים וותיקים כאחד . https://zoom.us/j/244864898

Meditation During Corona Time with Dr. Dina Wyshogrod. Every week on Tue, Thu 7:00 AM. These sessions are intended for newbies as well as experienced meditators. https://zoom.us/j/244864898

 


 

קריאה בתורה: המעוניינים לקרוא בתורה מוזמנים לפנות לדֹבי רבינוביץ. רשימת הקוראים נמצאת כאן.

Torah reading: Contact Dovi Rabinowitz if you are interested in reading. Schedule of readers is here.

 


 

פרסומות ופעילויות של קבוצות אחרות: לא באחריות קהילת ידידיה.

Ads and activities of other groups: Kehillat Yedidya takes no responsibility.

 


 

מכון הדר נרגשים להודיע שהר׳ ייץ גרינברג יכתוב את דברי תורה השבועיים השנה!


על מנת לקבל דברי תורה אלו באופן שבועי לדוא״ל ניתן להירשם כאן.

Machon Hadar is thrilled to announce that this year, Rabbi Yitz Greenberg will share insights on the Parasha through a weekly D'var Torah!

Please sign up here to receive these weekly reflections in your email inbox.

 


 

בואו ללמוד תלמוד בחברותא!

שנת לימודים בבית המדרש "תורה לשמה" בירושלים.

לימודי תלמוד, בגישה פתוחה, המביאה מגוון קולות וקריאות בארון הספרים היהודי., בהנחיית הרב ד"ר מימי פייגלסון (מתחילים) וד"ר אריאל פיקאר (מתקדמים).

ימי רביעי בבוקר -  8:30) -12:00)

בית המדרש ע"ש שכטר בירושלים.

הלימודים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות. תינתן אפשרות ללימודים מרחוק (באמצעות זום).

לפרטים נוספים והרשמה כאן:

Come and study Talmud in Chevruta!

A year of study at the "Torah Lishma" Beit Midrash in Jerusalem. Talmud studies, with an open approach, which brings a variety of voices and readings. Faculty: Rabbi Dr. Mimi Feiglson (beginners) and Dr. Ariel Picard (advanced).

 

Wednesday mornings (8:30 - 12:00)

Schechter Beit Midrash in Jerusalem.

Distance learning will be possible (via zoom).

For more details and registration, here.

 


 

לוח נדל"ן כאן. למשלוח הודעות: for-rent@yedidya.org.il

Apartment ads are here. Submit ads: for-rent@yedidya.org.il