ידיעות ידידיה

Yediot Yedidya

מידעון שבועי של קהילת ידידיה בירושלים – www.yedidya.org.il

Weekly Newsletter of Kehillat Yedidya, Jerusalem – www.yedidya.org.il

שבת פרשת אחרי מות – קדושים, 21.4.2018, ו' באייר

Shabbat Parshat Acharei Mot - Kedoshim, April 21, 2018, 6 Iyar 5778


נא לשלוח הודעות עד יום רביעי בערב  בשעה 22:30 ל-yediot@yedidya.org.il.

Please send announcements for Yediot Yedidya no later than Wednesday evening at 10:30 PM to yediot@yedidya.org.il.


הדלקת נרות

18:36

Candle lighting

מנחה, קבלת שבת, ערבית

18:50

Mincha, Kabbalat Shabbat, Arvit

מנין השכמה

06:45

Early Shacharit

שחרית

08:30

Shacharit

מנחה וסעודה שלישית

18:30

Mincha, followed by Seuda Shlishit

ערבית

19:45

Arvit

הבדלה

19:50

Havdala

 

שחרית א', ג', ד', ו'

6:30

Shacharit Sunday, Tuesday, Wednesday, Friday

שחרית ב', ה'

6:20

Shacharit Monday, Thursday

ערבית

21:00

Arvit


הודעות קהילת ידידיה

Kehillat Yedidya Announcements


מזל טוב לאשר וענת אלטשול לרגל הגיעה למצוות של בתם, שירה. תתקיים סעודה שלישית מיוחדת לכבוד שירה.

Mazal tov to Asher and Anat Altshul on the bat mitzvah of their daughter, Shira. There will be a special Seuda Shlishit in honor of Shira.


מזל טוב לדניס ודניאל ברנשטיין על הולדת הנכדה, בת ליוחאי ומירב. שיזכו הוריה לגדלה לתורה, לחופה, ולמעשים טובים.

Mazal Tov to Dennis and Danielle Bernstein on the birth of a granddaughter, daughter to Yochai and Meirav.


תנחומינו לחברנו סט גרינברג על פטירת אביו, מיכאל.

Our condolences to Seth Greenberg on the death of his father, Mishel.


שיעורים ולימוד

ימי שלישי השיעור בתלמוד בשעה 19:00 עם פנחס לייזר.

ימי שלישי בשעה 20:30 שיעור ביחזקאל באנגלית בקומת הכניסה עם ד"ר מרים ברנד.

חוג 929 של ימי ד' בערב מתכנס בשעה 19:00.

ביום חמישי 929 בשעה 8:51, במרכז דב. פרטים אצל חנה לוין.

Classes and Learning Opportunities

Tuesday Talmud shiur at 7 PM with Pinchas Leiser.

Tuesday at 8:30 PM – Ezekiel class in English with Dr. Miryam Brand.

The Wednesday evening 929 group meets at 7 PM.

Thursdays – 929 shiur at 8:51 AM in Mercaz Dov. Contact Hana Levine.


שבת עיון השבוע: "חייה ושיריה של זלדה." בשבת פרשת אחרי מות-קדושים, 21.4. המרצה: פרופ' חמוטל בר-יוסף מאוניברסיטת בן-גוריון תדבר על המשוררת זלדה.

Shabbat Iyun this week: “The Life and Poetry of Zelda.” On Shabbat, Parshat Aharei Mot-Kedoshim, April 21st, Speaker will be Professor Hamutal Bar-Yosef of Ben-Gurion University, will speak on the poet Zelda.


פטיו: הקהילה בונה פטיו לסוכה ושותלת גינה מאחורי הבניין. תוכלו לסייע לפרויקט! פרטים כאן.

Sukkah patio: Kehillat Yedidya is building a sukkah patio and planting a garden behind the building. You can help make it happen; details here.


משרד הקהילה יהיה סגור מה-16 עד ה26- באפריל, כולל. בירורים לגבי שימוש בבניין והשכרת האולם, יש להפנות לכאן. לעניינים דחופים ניתן לשלוח וטס-אפ ל-052-3920206.

בנושאים הנדרשים התייחסות אישית יש לפנות ליו"ר הקהילה, רפאל אמלן.

The synagogue office will be closed from April 16 to 26 inclusive. Please send all inquiries about rentals and building use to this address. For urgent matters, you can send a WhatsApp to 052-3920206.

For issues that need more personal attention, please contact Yedidya chairperson, Ralph Amelan,


מחפשים רכז/ת חדשה לילדים ונוער: ניתן לראות את תיאור התפקיד ופרטים ליצירת קשר כאן.

Seeking new coordinator of youth activities: Job description and contact information here.


שבת עיון מיוחדת במסגרת 'שבת דורשות טוב' של קולך, בשבת פרשת אמור, ה-28 באפריל לאחר קידוש. רחל שקרג'י תעסוק ב"כפרה, תשובה וחנינה".

A special Shabbat Iyun as part of Kolech’s Dorshot Tov program, after Kiddush on Shabbat Parshat Emor, the 28th of April. Teaching by Rachel Shakerdge on “Atonement, Repentence and Pardoning“.

 


 

ועדת ידידיה נגד גירוש מבקשי מקלט

היו לנו מספר אירועים מוצלחים עם מבקשי מקלט המתגוררים בירושלים, ואנחנו מתכננים אירועים נוספים. אירוע קרוב: מדורה בל"ג בעומר 2 במאי, להשתתפות צרו קשר עם ניקי לקס

The Yedidya Committee Against The Deportation Of Asylum Seekers

We have several successful events with asylum seekers who live in Jerusalem, and we are planning more events. Upcoming event: Lag ba-omer Bonfire - May 2, contact Nicky Lachs


קריאה בתורה: המעוניינים לקרוא בתורה מוזמנים לפנות לדֹבי רבינוביץ. רשימת הקוראים נמצאת כאן.

Torah reading: Contact Dovi Rabinowitz if you are interested in reading. Schedule of readers is here.


פרסומות ופעילויות של קבוצות אחרות: לא באחריות קהילת ידידיה.

Ads and activities of other groups: Kehillat Yedidya takes no responsibility.

 


 

ערב עם אמנית יהודית מרגוליס על 'המשמעות הטרנספורמטיבית של ספירה'. יום חמישי, 26 באפריל, בשעה 20:00, מרכז קול העם, חוצות היוצר בירושלים, סטודיו #9. חינם​​.

Artist’s Talk with Judith Margolis on ‘The Transformative Significance of Counting’. Thursday, April 26 at 8 pm, Kol HaOt Center, Hutzot HaYotzer-Jerusalem Artists’ Colony, Studio #9. Free. In English.

 


 

המחזה The Statement - המחזה מתרחש בתקופת השואה בגרמניה. תהיינה 5 הופעות בתיאטרון החאן בין 10/4 עד 26/4. ניתן לרכוש כרטיסים בחאן 630-360002-.

A play "The Statement" which transpires in Germany during the Holocaust. Five performances between April 10 and April 26. At the Khan. Tickets here or 02-630-3600.

 


 

לוח נדל"ן כאן. למשלוח הודעות: for-rent@yedidya.org.il

Apartment ads are here. Submit ads: for-rent@yedidya.org.il