ידיעות ידידיה

Yediot Yedidya

מידעון שבועי של קהילת ידידיה בירושלים – www.yedidya.org.il

Weekly Newsletter of Kehillat Yedidya, Jerusalem – www.yedidya.org.il

שמיני עצרת / שמחת תורה – 12.10.2017 – כ"ב בתשרי ה'תשע"ח

שבת בראשית 14.10.2017 • כ"ד בתשרי ה'תשע"ח

Shemini Atzeret / Simchat Torah • October 12, 2017 • 22 Tishrei 5778

Shabbat Bereshit • October 14, 2017 • 24 Tishrei 5778


קהילת ידידיה מאחלת לחבריה ולמשפחותיהם, לתומכיה ולכל בית ישראל חג שמח!

Kehillat Yedidya wishes its members and their families as well as its supporters and all the House of Israel a Chag Samech.


נא לשלוח הודעות עד יום רביעי בערב ל-yediot@yedidya.org.il.

Please send announcements for Yediot Yedidya no later than Wednesday evening to yediot@yedidya.org.il.


הלו"ז המלא לשמיני עצרת/שמחת תורה נמצא כאן.

The full schedule for Shmini Atzeret/Simchat Torah can be found here.


לו"ז לשמיני עצרת/שמחת תורה (יום רביעי בלילה ויום חמישי)

 

Shemini Atzeret/Simchat Torah (Wednesday night and Thursday)

הדלקת נרות

17:36

Candle lighting

מנחה ולאחר כן מעריב והקפות

18:00

Mincha followed by Arvit and Hakafot

מנין השכמה בלי קריאות תורה המוניות עם הקפות "ייקיות"

6:15

Early Shacharit without mass Torah readings and with minimal Hakafot

שחרית עם הקפות, קריאות תורה המוניות, וגם קריאת תורה לילדים.

8:30

Shacharit with Hakafot and public Torah readings& special children’s reading

הקפות

9:30

Hakafot

קידוש מורחב – כולם מתבקשים לתרום

 

Expanded Kiddush – everyone asked to contribute

מנחה מוקדמת  (לאחר סיום קריאות התורה)

13:00

Early Mincha (after completion of the Torah readings)

מנחה רגילה

17:55

Regular Mincha

מעריב

18:40

Ma’ariv


שבת בראשית

 

Shabbat Bereshit

הדלקת נרות

17:34

Candle lighting

מנחה, קבלת שבת, ערבית

18:00

Mincha, Kabbalat Shabbat, Ma’ariv

מנין השכמה

6:45

Early Shacharit

מדיטציה

8:00

Meditation

שחרית

8:30

Shacharit

מנחה / /מעריב

17:35

Mincha / Ma’ariv

הבדלה

18:44

Havdala


שחרית יום א', ג', ד'

6:30

Shacharit Sunday, Tuesday, Wednesday

שחרית יום ב', ה'

6:20

Shacharit Monday, Thursday

שחרית יום ו' (ראש חודש)

6:15

Shacharit Friday (Rosh Chodesh)

מעריב

21:00

Ma’ariv


הודעות קהילת ידידיה

Kehillat Yedidya Announcements


מזל טוב לדבי רבינוביץ ועליזה מוס רבינוביץ לרגל נישואיהם של בתם הלל עם נגב חנוך. מזל טוב גם לסבתא ולסבא, רוזלין ודוד מוס, לדוד ולדודה יוני וססקיה, ולכל משפחות מוס, רבינוביץ, חנוך והולנדר.

Mazal Tov to Elyssa Moss Rabinowitz and Dovi Rabinowitz on the upcoming marriage of their daughter Hallel to Negev Hanoch. Mazal Tov also to grandparents David and Rosalyn Moss, to aunt and uncle Saskia and Yoni, and to the entire Moss, Rabinowitz, Hanoch and Hollander families.


מזל טוב לאירוינג ויזן ולואיס ליבוביץ לרגל הגיעה למצוות של בתם קארה.  המשפחה תתגבר את הקידוש בהפתעות מתוקות.

Mazal Tov to Lois Liebowitz and Irv Wiesen on the bat mitzvah of their daughter Cara. The family will be providing special treats at Kiddush.


מזל טוב לעליזה ברגר ודב קופר לרגל הגיעו למצוות של בנם, דביר.  דביר יקרא בשמחת תורה בבוקר במניין המוקדם, וגם בשבת בבוקר במניין הרגיל.

Mazal Tov to Dov Cooper and Aliza Berger on the bar mitzvah of their son, Dvir. Dvir will read on Simchat Torah morning at the early minyan and at the main minyan on Shabbat morning.


מזל טוב לביאטריס ודני ברום על הולדת הנכד, בן ליותם ותהילה. הברית תתקיים בידידיה בשמחת תורה בסיום ההקפות. שיזכו הוריו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.

Mazal Tov to Beatrice and Dani Brom on the birth of a grandson, son of Yotam and Tehilla. The brit will take place at Yedidya on Simchat Torah at the end of the Hakafot.


שיעורים ולימוד

השיעור בתלמוד בימי שלישי בשעה 19:00 עם פנחס לייזר. המקורות יישלחו למשתתפים הקבועים ולמי שיבקש.

שיעור בתנ"ך (929) בימי רביעי בערב בשעה 19:00 – חוג לקריאת התנ"ך (מיזם 929) הקבוצה מזמינה חברים חדשים להצטרף. פתוח לדוברי עברית שקראו מראש את הפרקים הרלוונטיים.

929 בבוקר בימי חמישי בשעה 9:00, במרכז דב. פרטים אצל חנה לוין.

Classes and Learning Opportunities

Tuesday Talmud shiur at 7:00 PM with Pinchas Leiser. Source materials will be sent to regular participants and are available upon request.

929 shiur on Wednesday nights at 7 PM Tanakh reading group (929 project(. New members who are interested in learning with us are welcome. Open to anyone who knows Hebrew and reads the relevant chapters ahead of the meeting.

929 in the morning on Thursdays at 9 AM in Mercaz Dov. Contact Hana Levine.


לפירוק הסוכה - דרושים מתנדבים לפירוק סוכת הקהילה ביום שישי ב-7 בבוקר (מייד עם תום תפילת שחרית).

Sukkah disassembly - Volunteers needed on Friday morning at 7 AM (immediately following morning minyan) to help take down the sukkah.


פינת נוער

קריאת תורה של הנוער בשמחת תורה – השנה, כמו בשנים קודמות, תהיה קריאת תורה של הנוער בשמחת תורה. התנאי היחידי להשתתפות הוא היכולת לקרוא. אם אתם רוצים שילדכם יטלו חלק בפעילות כיפית הזאת, הביאו אותו/ה לחוג הנוער או צרו קשר עם יצחק אביגד 054-566-4629.

בשמחת תורה יתקיימו הקפות ילדים ונוער. בליל שמחת תורה - הקפה רביעית ובבוקר - הקפה שישית.

Youth Corner

Simchat Torah - All are invited to come and bring friends! - We are continuing the tradition of a children's Torah reading for Simhat Torah. The only requirement to participate is to know how to read. If your child wants to read, bring him or her to the kids' chug, or let Yitzhak Avigad know that you are interested, 054-566-4629.

On Simchat Torah, there will be hakafot for the youth. In the evening, it will be the fourth hakafah, and in the morning it will be the sixth hakafah.


קבלת שבת: השבת פרשת בראשית, ב-13 באוקטובר,  תתקיים קבלת שבת בהובלת אישה במפלס הכניסה. במקביל תתקיים קבלת שבת בהובלת גבר במפלס העליון. תפילת מנחה ב-18:00 ביחד במפלס הכניסה, ולאחריה שני מניינים נפרדים לקבלת שבת וערבית. נא להגיע בזמן.

Kabbalat Shabbat: This Friday night, Parshat Bereshit, October 13, there will be a women's-led Kabbalat Shabbat service on the entrance level and a male-led Kabbalat Shabbat service on the upstairs level. Mincha at 6 PM as one minyan at the entrance level, and as two minyanim Kabbalat Shabbat and Arvit services. Please be prompt.


כיבודים לשמחת תורה:

·         כלת התורה - שושנה באומגרטן

·         כלת בראשית - נעמי פוס

·         מפטירה - דורי רוטנמר

·         חתן התורה - גורדון פפרט

·         חתן בראשית – דוד זילברקלנג

Simchat torah honorees:

·         Kalat Hatorah - Shoshana Baumgarten

·         Kalat Bereshit - Naomi Voss

·         Maftira - Dory Rotnemer

·         Chatan Hatorah Gordon Papert

·         Chatan Bereshit – David Silberklang


שמחת תורה במניין השכמה: מקוות שוב לארגן קריאת תורה מלאה לנשים בתפילה המוקדמת בשמחת תורה. אם אתן מעוניינות לקרוא בתורה או את הרשות לכלת תורה/כלת בראשית, אנא הודיעו לדבי גריינימן; 054-431-7651 (גם בווטסאפ). נשמח גם לקבל המלצות לכלת תורה/כלת בראשית בתפילה המוקדמת.

התפילה המוקדמת מסתיימת בערך עם תחילת ההקפות למעלה.

Simhat Torah at the early minyan: Once again, we're hoping to have a full women's Torah reading at the early minyan on Simhat Torah. If you would like to do any part of the readings or to read the reshut for Kallat Torah and/or Kallat Bereishit please be in touch with Debbie Greniman; 054-431-7651 (also WhatsApp). Also taking recommendations for Kallat Torah/Bereishit for the early minyan.

The early minyan finishes in time for you to take part in the hakafot upstairs.


הזדמנות להכנסת אורחים: קהילת ידידיה תארח קבוצה של אנשי דת מבריטניה שמשתתפים בתכנית ביד ושם ב-27 באוקטובר. אנחנו מחפשים מארחים לסעודת ליל שבת. צרו קשר עם בובי זילברקלנג.

 

Hosting opportunity: Yedidya will be hosting a group of British clergy who are participating in a course at Yad Vashem on Friday October 27th. We are looking for hosts for Shabbat dinner. Anyone interested should contact Bobbie Silberklang.


שבת היכרות – שבת פרשת לך לך (27 – 28 באוקטובר) – יתקיימו שלושה אירועים:

1. חברים חדשים כבר קיבלו הזמנות במייל למסיבת הקינוחים ביום חמישי ה-26 באוקטובר. שאלות? פנו לפרן במייל

2. כל החברים (ותיקים כחדשים) מוזמנים להירשם לסעודה קהילתית בבית הכנסת בליל שבת בטופס זה. שאלות נא להפנות לאביטל אורדן במייל או בטלפון 054-487-8557.

3. כל החברים (ותיקים כחדשים) מזומנים להירשם לארוחת שבת בבתי החברים כאן. שאלות? פנו לפרן במייל.

Shabbat Hekerut (Parashat Lech L'cha, October 27-28) will have 3 events:

1. New members have received an email invitation to the 9th annual new people dessert party on Thursday night, October 26. Questions? Email Fern

2. Everyone (new & vatik) is invited to the traditional Friday night potluck, details and registration here. Questions? E-mail Avital Ordan at or call her at 054-487-8557.

3. Everyone (new & vatik) is invited to the Saturday host-or-be-hosted, details and registration here. Questions? Email Fern.


קריאה בתורה: המעוניינים לקרוא בתורה מוזמנים לפנות לדֹבי רבינוביץ. רשימת הקוראים נמצאת כאן.

Torah reading: Contact Dovi Rabinowitz if you are interested in reading. Schedule of readers is here.


 

פרסומות ופעילויות של קבוצות אחרות: לא באחריות קהילת ידידיה.

Ads and activities of other groups: Kehillat Yedidya takes no responsibility.


בית המדרש השבועי של מכון הדר בישראל שמחים להזמינכם לסדרה של שבעה שיעורים עם פרופ' מנחם לורברבוים בנושא: השבת יום קודש או יום פנאי"  בימי שני מה-23 באוקטובר עד ה-4 בדצמבר. פרטים והרשמה כאן.

Hadar Israel invites you to join a weekly Bet Midrash. A seven-session series will be taught by Professor Menachem Lorberbaum on Mondays from October 23 until December 4th. More information and registration available here.


לוח נדל"ן כאן. למשלוח הודעות: for-rent@yedidya.org.il

Apartment ads are here. Submit ads: for-rent@yedidya.org.il