ידיעות ידידיה

Yediot Yedidya

מידעון שבועי של קהילת ידידיה בירושלים – www.yedidya.org.il

Weekly Newsletter of Kehillat Yedidya, Jerusalem – www.yedidya.org.il

שבת פרשת משפטים, מברכים חודש, שקלים. כ"ז בשבט, ה'תש"ף, 22 בפברואר 2020

Shabbat Parshat Mishpatim, Mevarchim, Shekalim 27 Shevat 5780, February 22, 2020


נא לשלוח הודעות לידיעות ידידיה עד יום רביעי בערב  בשעה 22:30 ל-yediot@yedidya.org.il.

פניות בנושאים אחרים יש להפנות למשרד הקהילה- adyed@013.net

Please send announcements for Yediot Yedidya only no later than Wednesday evening at 10:30 PM to yediot@yedidya.org.il.

All other issues – Synagogue office adyed@013.net .


שבת

 

Shabbat

הדלקת נרות

16:54

Candle lighting

מנחה, קבלת שבת, ערבית

17:20

Mincha, Kabbalat Shabbat, Arvit

מניין השכמה

06:45

Early Shacharit

מדיטציה

8:00

Meditation

שחרית

08:30

Shacharit

מנחה, סעודה שלישית

17:05

Mincha, Seudah Shleesheet

ערבית

18:05

Arvit

הבדלה

18:08

Havdalah

 

 

 

שחרית – יום א', ו'

6:30

Shacharit – Sunday, Friday

שחרית ראש חודש – ימי ג', ד'.

6:15

Shacharit Rosh Hodesh – Tuesday, Wednesday

שחרית – יום ב', ה'

6:20

Shacharit – Monday, Thursday

מעריב יום א' – יום ה'

21:00

Arvit Sunday – Thursday


מזל טוב לנדיה כהן וקובי איבלמן על אירוסי בנם אליאב לנעמי פינברג.

Mazal Tov to Nadia Kahan and Kobi Ableman on the engagement of their son Eliav to Naomi Felberg.


הודעות קהילת ידידיה

Kehillat Yedidya Announcements


שיעורים ולימוד

ימי ראשון בשעה 20:00 -  שיעור באנגלית עם ד"ר מרים ברנד. עיון בעזרא ונחמיה.

 

השיעור בתלמוד בימי שלישי עם פיני לייזר. בשעה 18:45 . המעוניינים לקבל את המקורות ללימוד מתבקשים לכתוב לפיני.

החוג של 929 בעברית בימי רביעי בשעה 19:00 במרכז דב. מצטרפים חדשים מוזמנים. לו"ז929 .

החוג של 929 בעברית בימי חמישי בבוקר בשעה 8:51 במרכז דב לפי לו"ז 929.

החוג של 929 באנגלית בימי חמישי בבוקר בשעה 8:30 במרכז דב לפי לו"ז 929.

במוצ"ש שבתות מברכים - שיעורים בספרות על חיים נחמן ביאליק עם פרופ' משה באבד

Classes and Learning Opportunities

Sunday at 8:00 PM classes in English with Dr. Miryam Brand: on Ezra and Nehemiah.

Tuesday Talmud shiur with Pini Leiser. If you are interested in receiving the source material, please email Pini.

Wednesday evening 929 group meets at 7:00 PM in Mercaz Dov. New participants are welcome.

Thursday morning 929 group meets at 8:51 AM in Mercaz Dov, according to the 929 study schedule. In Hebrew.

Thursday morning 929 group meets at 8:30 AM in Mercaz Dov, according to the 929 study schedule. In English.

Saturday nights after Shabatot Mevarchim – classes in the literature of Chaim Nachman Bialik with Professor Moshe Babad.


יחד אחרי קפריסין: אחוות נשים ואנשים למאבק בתרבות הניצול, האלימות והאונס, ערב של אומנות ושיחה. האירוע בעברית ביום ראשון , 23.2, 20:30–22:30 בידידיה. בעברית.

Together after Cyprus: Solidarity of women and men in the struggle against the culture of exploitation, violence and sexual assault, an evening of art and conversation. In Hebrew, Sunday, February 23, 8:30-10:30 PM, at Yedidya. This event is co-sponsored by Yedidya.


פתיחת תערוכה בידידיה: חנה קרומר,"עשר אמות"  יום ו' ,28.2, 10:00 - 12:30. פרטים כאן.

Exhibition Opening: Chana Cromer, "Ten Cubits". Friday, February 28, 10:00 - 12:30. Details here.


קבלת שבת בהובלת אישה הבאה תתקיים בשבת פרשת תרומה, 28/2 שבה נחגוג את הנחתונה של מעין פורת.

The next Women’s Led Kabbalat Shabbat service will take place on Shabbat Parshat Trumah, Feb. 28, celebrating the forthcoming wedding of Mayaan Porat.


שבת עיון בשבת הבאה, פרשת תרומה  29/2, לאחר הקידוש. הנושא: 'משושן הבירה לתל אביב הקטנה: גלגולי מגילת אסתר בתרבות היהודית'. המרצה: ר' מישאל ציון.

Shabbat Iyun, next Shabbat, Parshat Trumah, Feb. 29, after kiddush. Topic: “From Shushan to Tel Aviv: Esther in Jewish Culture”. Speaker: R. Mishael Tzion.


סעודת פורים: בפורים, 11 במרץ, 16:30 במרכז דב. פורים שפיל אחרי הסעודה. השנה אנחנו מזמינים קייטרינג מפאשה, כל הפרטים בטופס ההרשמה. ההרשמה כאן.

Purim Seudah. Catered meal from Pasha! At Mercaz Dov March 11th Mincha at 4:30 PM with Seudah and Purim Spiel. More details here.


פרויקט הצדקה-משלוח מנות של קהילת ידידיה: “משנכנס אדר מרבין בשמחה” ומרבין גם במצוות הצדקה ובמשלוח מנות לחברים.

פרויקט משלוח המנות של הקהילה מספק את כל התשובות. השתתפותכם חשובה כדי להבטיח שקופת הצדקה תוכל לעזור לכמה שיותר נזקקים במתנות לאביונים וגם לתמיכה בקהילה שלנו. לקישור לתרומות ולפרטים נוספים לחצו כאן.

כל חבר קהילה יוכל לקבל משלוח מנות שהוכן על ידי אנשים עם צרכים מיוחדים בסדנא של ש.ק.ל.

אנחנו מחפשים מתנדבים לעזור בחלוקת משלוחי המנות אחרי קריאות המגילה ה"משפחתית" וה"שקטה". להתנדבות או למידע נוסף צרו קשר עם רפאל אמלן.

Kehillat Yedidya Tzedaka-Mishloach Manot Project: When Adar enters joy multiplies! And so does the mitzvah of Tzedaka, and sending gifts to our friends.

The Mishloah Manot project does it all! Your participation is needed to assure the Tzedaka Committee can help the largest number of people through Matanot leveyonim and support our Kehillah. Please click here for an explanation and link for contributions.

Every member of the Kehilah can receive a mishloah manot prepared by special needs persons at the Shekel workshop.

We are asking for volunteers to help us distribute them after the "family" and "quiet" Megillah readings. To volunteer or for more information contact Ralph Amelan.


משלוח המנות הקהילתי: לינדה גרדשטיין  מתחילה לרכז את השמות של צעירי ידידיה שמשרתים בצבא או בשירות הלאומי בשביל משלוח המנות הקהילתי. אם ילדיכם או נכדיכם משרתים או יתגייסו בגיוס מרץ, אנא שלחו ללינדה את שם הבן או הבת, כתובת ומספר טלפון למייל זה.

Mishloach Manot Project: Linda Gradstein is starting to coordinate the list of Yedidya young people who are in the army or doing sherut leumi for the mishloach manot project. If your child or grandchild is in the army or scheduled to be drafted in March, please send the child's name, your address and phone number to Linda.


לו"ז פעילות פורים בידידיה. ראה כאן.

Schedule of Purim activities at Yedidya. See here.


קריאה בתורה: המעוניינים לקרוא בתורה מוזמנים לפנות לדֹבי רבינוביץ. רשימת הקוראים נמצאת כאן.

Torah reading: Contact Dovi Rabinowitz if you are interested in reading. Schedule of readers is here.


פרסומות ופעילויות של קבוצות אחרות: לא באחריות קהילת ידידיה.

Ads and activities of other groups: Kehillat Yedidya takes no responsibility.


ליווי בסבל, ליווי באבל – נקודות מבט יהודיות. בימי ג' 3/3, 17/3 בשעה 20:00 בקהילת כל הנשמה. פרטים כאן.

Supporting Those who Suffer and Those in Mourning – A Jewish Perspective. Tuesday evening, 3/3, 17/3 at 8:00PM at Kehillat Kol HaNeshama. Details here.


צעדת התקווה – 17–19 במרץ באזור דרום ים המלח. יומיים של הליכה בנופים מרהיבים תוך תמיכה בפעילות לילדים עם קשיים מוטוריים. 3 מסלולים לכל הגילים ורמות כושר. הצטרפו אלינו! פרטים כאן או שאלו את מרק רנדר, דבורה לוסטיג, או רנה אטלס.

Hike for Hope – March 17-19 South Dead Sea area. 2 days of great hiking supporting kids with motor disabilities. 3 routes for all ages, abilities. Join us! Details here or ask Marc Render, Deborah Lustig or Renee Atlas.


המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים, שעובד עם מבקשי מקלט, מחפש מורה לאנגלית. פרטים אצל ניקי – 0544936318.

The Jerusalem African Community Centre (JACC) which works with asylum seekers is looking for someone who can teach an English class there. For details, Nicky 0544936318.


לוח נדל"ן כאן. למשלוח הודעות: for-rent@yedidya.org.il

Apartment ads are here. Submit ads: for-rent@yedidya.org.il