ידיעות ידידיה

Yediot Yedidya

מידעון שבועי של קהילת ידידיה בירושלים – www.yedidya.org.il

Weekly Newsletter of Kehillat Yedidya, Jerusalem – www.yedidya.org.il

פרשת בהר-בחוקותי שבת מברכים• 20.5.2017 • כ"ד אייר ה'תשע"ז

Parshat  Behar-Bechukotai Shabbat Mevarchim• May 20 2017 • 24 Iyar 5777


נא לשלוח הודעות עד יום רביעי בערב ל-yediot@yedidya.org.il.

Please send announcements for Yediot Yedidya no later than Wednesday evening to yediot@yedidya.org.il.


הדלקת נרות שבת

18:53

Candle lighting Erev Shabbat

מנחה, קבלת שבת וערבית

19:10

Mincha, Kabbalat Shabbat and Arvit

מנין השכמה

06:45

Early Shacharit

מדטציה

08:00

Meditation

שחרית

08:30

Shacharit

מנחה ולאחר מכן סעודה שלישית וערבית.

19:00

Mincha followed by Seudah Shlishit and Arvit.

הבדלה

20:13

Havdala


שחרית יום א', ג'.

06:30

Shacharit Sunday, Tuesday

שחרית יום ב', ה'

06:20

Shacharit Monday, Thursday

שחרית יום ד' יום ירושלים

06:20

Shacharit Wednesday – Yom Yerushalayim

שחרית ראש חודש סיון יום ו'

06:15

Shacharit Rosh Hodesh Sivan, Friday

ערבית – יום א' עד ה'

21:00

Arvit – Sunday through Thursday


ערב שבת פר' בהר-בחוקותי, 19 במאי תתקיים תפילת קבלת שבת בהובלת אישה במפלס הכניסה. במקביל תתקיים קבלת שבת בהובלת גבר במפלס העליון. בשני המניינים תתקיים תפילת מנחה ב- 19:10, וקבלת שבת, וערבית. נא להגיע בזמן.

This Friday night, Shabbat Parshat Behar-Behukotai, May 19, there will be a women's-led Kabbalat Shabbat service on the entrance level and a male-led Kabbalat Shabbat service on the upstairs level. Both locations will have Mincha at 7:10 PM, Kabbalat Shabbat and Arvit services. Please be prompt.


הודעות קהילת ידידיה

Kehillat Yedidya Announcements


מזל טוב למאירה ומאיר פישברן על אירוסו של נכדנם צור, בן לדינה ומנחם גרוסמן מטלמון עם שי שטמלר מנווה שאנן חיפה

Mazal tov to Meira and Meir Fishburn on the engagement of their grandson Tzur, son of Dina and Menahem Grossman of Talmon to Shai Shtamler of Neve Sha'anan Haifa.


שיעורים ולימוד

ימי ראשון בשעה 20:00 – תרי עשר באנגלית במרכז דב עם מרים ברנד.השעיור לא יתקיים ביום א' 21 במאי.

ימי שלישי בשעה 19:00 - שיעור בתלמוד עם פנחס לייזר. המקורות יישלחו למשתתפים הקבועים ולמי שיבקש.

יום רביעי בשעה 19:00- במרכז דב - חוג לקריאת התנ"ך (מיזם 929). השיעור יסתיים מוקדם על מנת לאפשר למעוניינים להגיע לאירוע בתחנה הראשונה.

ימי חמישי בשעה 8:59929 בבוקר, במרכז דב. פרטים אצל חנה לוין.

Classes and Learning Opportunities

Sundays at 8:00 PM – The Twelve Minor Prophets in English, in Mercaz Dov with Miryam Brand.  The class will not meet on May 21.

Tuesdays at 7:00 PM – Talmud shiur with Pinchas Leiser. Source materials will be sent to regular participants and are available upon request.

Wednesdays at 7:00 PM -Mercaz Dov - Tanakh reading group (929 project(.The class will finish early to enable an on time arrival at the event at the Tachana Rishona

Thursdays 8:59 AM – 929 in the morning in Mercaz Dov. Contact Hana Levine.


התחדשנו בדיפיברלטור שנמצא בארון העזרה הראשונה בקומת הכניסה ליד מתלה המעילים. אין צורך בהכשרה כדי להפעילו. עם זאת, אנו מחפשים מתנדב או מתנדבת לארגון הדרכה לחברים בשעות הערב. אם תוכלו לעזור, פנו לדינה

First Aid Addition - We are pleased to announce that we now have a defibrillator in the first aid closet near the coatrack. It can be used, if necessary, without prior training. We are looking for a volunteer to help arrange a training evening for members. If you want to help please contact Dina.


שבת עיון - שבת פרשת במדבר. שבת כלה-שבת לפני שבועות שיעור לאחר קידוש (בערך 11:15). המרצה: הרב ד"ר בני לאו - "והולכתיה המדבר" – על התיאולוגיה שחידש הושע ביחסי ישראל והקב"ה.

Shabbat Iyun –On Parshat BamidbarShabbat Kallah prior to Shavuot there will be a shiur after Kiddush (11:15). The guest speaker is Rabbi Dr. Benny Lau on the topic: "..I will bring her  into the wilderness"- On the theology that Hosea renewed in the relationships between G-d and Israel.


לוח זמנים לשיעורים ולימוד בחג השבועות. כאן.

Tentative Schedule for Shavuot study. See here.


הצטרפו אלינו לארוחה קהילתית חלבית בליל שבועות

הארוחה תתקיים בבית הכנסת מייד לאחר תפילת ערבית.כל המשתתפים מתבקשים להירשם בטופס זה. להביא אוכל . כמו כן אנא הביאו שתייה וכיבוד לתיקון (הוראות מלאות בטופס. שאלות אפשר להפנות לאביטל אורדן.

Join us for a dairy communal dairy meal on Shavuot

The meal will be held at the shul right after Maariv. Please register using this form. In addition please bring beverages and a dessert or refreshment for the Tikkun (complete instructions are on the form).For more information contact Avital Ordan.


נא לשמור את התאריך: בשבת בבוקר, פרשת במדבר, 27.5 קידוש מיוחד לכבוד ימי ההולדת ה70 בחסות: ג'ו אן אדלרשטיין, אתי אשכנזי, דניאל ברנשטיין, סת' גרינברג, אנט הוכשטיין, דבי וייסמן.

Save The Date: Shabbat morning, Parshat Bamidbar, May 27, a special Kiddush in honor of their 70th birthdays sponsored by JoAnne Adlerstein, Etti Ashkenazi, Danielle Bernstein, Seth Greenberg, Annette Hochstein, Debbie Weissman.


קריאה בתורה: המעוניינים לקרוא בתורה מוזמנים לפנות לדֹבי רבינוביץ. רשימת הקוראים נמצאת כאן.

Torah reading: Contact Dovi Rabinowitz if you are interested in reading. Schedule of readers is here.


האסיפה הכללית השנתית של הקהילה תתקיים בידידיה ביום א', 11 ליוני, ב 20.00. פרטים בהמשך.

The Annual General Meeting of Kehillat Yedidya will take place at 8.00 PM at Yedidya on Sunday, June 11. Details to follow.


פרסומות ופעילויות של קבוצות אחרות: לא באחריות קהילת ידידיה.

Ads and activities of other groups: Kehillat Yedidya takes no responsibility.


סדרה של ארבעה שיעורים של מכון הדר. עם הרב איתן טוקר בנושא: 'רבגוניות, יושרה, קהילה'. ימי רביעי החל מ-03.05, ז' באייר במכון הרטמן בין השעות 19:30- 22:00. פרטים כאן. הרשמה כאן.

Series of four shiurim of Mechon Hadar. R. Ethan Tucker will teach the topic: "Integrity, Pluralism and Community". Wednesdays beginning May 3 at the Hartman Institute. Details here. Registration here.


דוד גולינקין מגלם את דמותו של הרמב״ן  במחזה Divine Right באנגלית, המתאר את ויכוח הרמב״ן בברצלונה בשנת 1263. בתאטרון החאן, 23-9 במאי, 19:00. להזמנת כרטיסים 02-630-3600 או khan.co.il תחת ״לוח הצגות". לפרטים נוספים: כאן.

David Golinkin  is playing the role of Nahmanides in "Divine Right", a play about the Disputation at Barcelona in 1263. At the Khan Theater, May 9-23, at 19:00. To order tickets, call 02-630-3600 or go to khan.co.il under the "Schedule" tab. More details here.


"שאלו שלום ירושלים."תפילה בינדתית בתחנה הראשונה, מוצאי יום ירושלים, 24.5 מהשעה 20:30. האירוע מאורגן על ידי הרבה תמר אלעד-אפלבאום מקהילת ציון

Seek the peace of Jerusalem ”Interfaith prayers at the First Station, Wednesday, May 24th, from 8:30 PM. Organized by Rabbi Tamar Elad-Appelbaum of Kehillat Tzion.


מפגשי תרבות בין תושבי ירושלים יהודים ומוסלמים. יום ה' ,25 במאי בשעה 18:30. רחוב שבטי ישראל  25. פרטים כאן.

Cultural Meeting –Jewish and Muslim residents of Jerusalem. Thursday, May 25, at 6:30 PM. Rehov Shvtei Yisrael 25. Details here.


מורה פרטית מנוסה זמינה. ערבית, אנגלית, לימודי קודש, לשון, מתמטיקה, כימיה. צרו קשר נועה בינס. 054-2077176

Experienced tutor available. Arabic, English, Limuday Kodesh, Lashon, math, chemistry. Contact Noa Binnes 054-2077176.


אילנה סובל ודוד אדג'אש מחפשים דירות ריקות לשבת פרשת נשא, 2-3 ביוני, למשפחתם המורחבת. אנא, היו בקשר במייל או ב- 054-566-5122.

Ilana Sobel and David Egyes are looking for empty apartments for Shabbat Parshat Naso, June 2-3, for their extended family. Please email or call 054-566-5122.


זקוק ללוות מכשירי הטלפון נייד. צרו קשר עם שרה אביצור.

Need to borrow a spare cellphone. Contact Sara Avitzour.


סדנת דיבייט באנגלית לנוער! בתאריכים ה9-14.7 בתיכון פלך והינה פתוחה לבני נוער העולים לכיתות ז'-יב'. פרטים אצל בנג'י - 0547634998

Jerusalem Summer Debating Workshop! July 9th-14th at Pelech High School. For teenagers entering grades 7-12. Details: Benji., 0547634998


מחפשים עזרה להורים. ראה פרטים כאן. מידע נוסף – לורי רוזנברג.

Help Wanted for elderly parents. For information see here. For details contact Lori Rosenberg.


לוח נדל"ן כאן. למשלוח הודעות: for-rent@yedidya.org.il

Apartment ads are here. Submit ads: for-rent@yedidya.org.il