ידיעות ידידיה

Yediot Yedidya

מידעון שבועי של קהילת ידידיה בירושלים – www.yedidya.org.il

Weekly Newsletter of Kehillat Yedidya, Jerusalem www.yedidya.org.il

פרשת עקב – י"ח באב, ה'תש"ף,  8 באוגוסט 2020

Parshat Ekev –18 Av 5780, August 8, 2020


נא לשלוח הודעות לידיעות ידידיה עד יום רביעי בערב בשעה 22:30 ל-yediot@yedidya.org.il.

פניות בנושאים אחרים יש להפנות למשרד הקהילה- adyed@013.net

Please send announcements for Yediot Yedidya only by Wednesday evening at 10:30 PM to yediot@yedidya.org.il.

All other issues – Synagogue office adyed@013.net


כל הפעילויות של הקהילה מרוכזות בלוח טרלו שלנו: https://bit.ly/KYlinks 

All of our activities are listed here: https://bit.ly/KYlinks


הרשמה לתפילות שבת כאן

תפילות שבת בידידיה - עדכונים.

על פי הנחיות משרד הבריאות, בכל התפילות  בחוץ יכולים להשתתף עד20  מתפללים.

אנא הקפידו להירשם מראש אם אתם מתכוונים להגיע להתפלל. על כל המשתתפים כולל בני אותה משפחה או אורחים להירשם בשורה נפרדת לכל אחת מהתפילות. אנא השתדלו להגיע בזמן.

שימו לב, הסרנו מהטופס את רשימת ההמתנה. במקרה הצורך, נוסיף מניין שני לקבלת שבת במקום. בשבת בבוקר, מתפללים שיגיעו לאחר שכל הכיסאות תפוסים יצטרכו לעמוד מחוץ למתחם המסומן.

אנו מחפשים גם מתנדבים לסידור וקיפול של הציוד לתפילה - אם תוכלו לסייע נא להירשם בתחילת טופס בשורות של הסיוע הלוגיסטי

למען בריאות כולנו, הקפידו על כל הנחיות משרד הבריאות, כולל עטיית מסכה, ריחוק פיזי ורחיצת ידיים. אם אינכם חשים בטוב או שאינכם בטוחים אם אתם בקו הבריאות, אנא בואו בהזדמנות אחרת. אתם מתבקשים להביא מים, סידור וחומש. תהיה גישה לשירותים בתוך הבניין.

אנו משקיעים מאמצים רבים כדי לשמר חוויית תפילה משמעותית בזמנים מורכבים אלה. אנו מעריכים את שיתוף הפעולה שלכם.

שלחו משוב והצעות לוועד המנהל באמצעות יוני המר-קוסוי.

Sign up here for tefilot on Shabbat

Shabbat Tefilot at Yedidya - Updates

According to the latest MOH guidelines, minyanim outside and inside are limited up to 20 people. Please sign up if you intend to come to tefilot. All attendees, including members of the same family, or guests, must register separately for each minyan they will attend. Please make all efforts to come on time.

Note that there is no longer a waiting list on the signup sheet. If enough people attend on Friday night, then another Kabbalat Shabbat minyan will be added. On Shabbat morning, seats will be available on a first-come, first-served basis. Anyone arriving after the limit of people is reached may be able to stand outside the designated tefilah area.

We also need volunteers to help with setup and cleanup of each minyan - please sign-up for this using one of the volunteer slots indicated on the sign-up sheet.

For the health of your fellow members, we ask that you follow all MOH guidelines at all times, including wearing a mask, maintaining proper distance between seats, and washing your hands. If you are not feeling well, or have any other doubts about your health, please come again another time. Participants must bring their own water, siddur and chumash. Bathroom access will be available.

We are making every effort to make the tefilah experience at Yedidya a meaningful one in these challenging times. We appreciate your understanding and cooperation.

Please send any suggestions and feedback to the Vaad by way of Yoni Hammer-Kossoy.

 


הדלקת נרות

18:55

Candle lighting

 

מנחה (בפטיו)

19:15

Mincha (patio)

 

קבלת שבת – (בפטיו)

19:30

Kabbalat Shabbat - (patio)

 

שחרית - מנין ראשון (בקדמת הבניין)

6:45

Shacharit – First Minyan (in front)

 

שחרית – מנין שני (בפטיו)

7:45

Shacharit – Second Minyan (patio)

 

שחרית – מנין שלישי (בקדמת הבניין)

9:00

Shacharit – Third Minyan (outside the entrance)

 

מנחה (בפטיו)

19:00

Mincha (patio)

 

ערבית (בפטיו)

20:05

Arvit (patio)

 

הבדלה

20:09

Havdalah

 

 

 

 

 

ימי חול-  בפטיו, עד 20 משתתפים, עוטי מסכות תוך הקפדה על ריחוק פיזי.

 

Weekdays - on the patio, 20 people maximum, with masks, and physical distancing.

 

שחרית ימי א', ג', ד', ו'

6:30

Shacharit Sunday, Tuesday, Wednesday, Friday

 

שחרית יום ב', ה'

6:20

Shacharit – Monday, Thursday

 


הודעות קהילת ידידיה

Kehillat Yedidya Announcements


מזל טוב להדסה ויהודה טרואן לרגל הגיעו למצוות של בנם, אלישע.

Mazal Tov to Hadassah and Yehuda Troen on the bar mitzva of their son, Elisha.


מזל טוב למיכל פינקלשטיין ובילי וייזל על הולדת הנכד, נווה אליעזר וייזל, בן לערן ואורלי. שיזכו הוריו לגדלו לתורה, לחופה, ולמעשים טובים.

Mazal Tov to Michal Finkelstein and Billy Weisel on the birth of a grandson, Naveh Eliezer Weisel, son to Eran and Orly.


מזל טוב ליצחק וקסמן על אירוסי ביתו מנוחה לדוד מאיר אדם.

Mazal Tov to Yitz Waxman on the engagement of his daughter Menucha to Dovid Meir Adam.


ידידיה בשגרת קורונה - שאלון

כדי למפות את צרכי החברים בימים אלו, אנו מבקשים שתמלאו את השאלון שנמצא כאן

 

Kehilat Yedidya Corona Time Questionnaire

Please take a few minutes and share your thoughts about what kinds of services you would like Yedidya to provide its members in these challenging times. Click here to open the survey. 


רישמו ביומנים: נציין ארבעים שנות קהילת ידידיה בסעודה חגיגית בזום. יום ראשון, 13.9, 19:0020:30. פרטים בהמשך.

Save the date: Gala 40th anniversary dinner and celebration, on Zoom. Sunday, September 13th, 19:00-20:30. Details to follow.


ציון אבני דרך חינוכיות

עם כל הבלגן של החודשים האחרונים הקהילה דילגה על שבת ההוקרה לבוגרי התיכון, ובקרוב גם יש לנו קבוצה של ילדים שעולים לכיתה א'. אם ילדיכם כלולים באחת הקבוצות הללו, צרו קשר עם דני ריישר וציינו את שמות הילדים ולאן הם הולכים בשנה הבאה, כדי שנוכל לפחות לציין את האירוע בידיעות ולברך אותם בשם הקהילה.

 

Acknowledging educational milestones

Due to the craziness of the last few months, we were unable to organize the usual Shabbat acknowledgement of recent High School graduates. We also have a group of children starting first grade at the end of August and we would like to acknowledge their milestone as well.  If any of your children fall into either of these two groups, please send Donny Reicher their English names, their Hebrew full names, and where they are going next year so we can put it into the newsletter and the community can congratulate them (at least at a distance).


קרן חירום

אנו שמחים שיכולנו לעזור למספר חברים בתקופה קשה זו. ניכר שעם המשך המגיפה הצרכים רק גוברים. במידה והמצב מקשה עליכם, אל תהססו לפנות אלינו, חבריכם בקהילה מבקשים לעמוד לצדכם! אם אתם דואגים כיצד תוכלו להחזיר כסף, הקרן תתאים את תנאיה ליכולותיכם. מי שפרנסתו נפגעה בעקבות הקורונה, מוזמן לפנות לוועדה (רפי רוטמן, מרק נולמן ונעמי שטאל) באמצעות הלינק המצורף. נשמח להעמיד לרשותכם עזרה בצורת הלוואה או מענק, בהתאם לצורך. הועד המנהל קבע כי לאחר המשבר, כספים שנאספו ולא ינוצלו יעמדו לרשות חברים שזקוקים להנחה בדמי החברות.

אם אתם זקוקים להלוואה, אתם מתבקשים למלא את טופס הבקשה, לסרוק אותו ולהעבירו לנעמי שטאל. הלוואות עומדות לרשות חברי קהילה שהכנסתם נפגעה מהקורונה בלבד. שאלות או הערות, נא להפנות לנעמי שטאל.

שוב תודה לחברים הרבים שתרמו לקרן החירום של ידידיה! אפשר לתרום בהעברה בנקאית לקהילת ידידיה, יובנק (26), סניף ירושלים (288), חשבון 409369306. נא לידע את המשרד אודות תרומתכם.

Emergency Fund

We are happy that we have been able to help a number of members during this time. It’s clear that the longer the restrictions last, the bigger the needs get. If you’re having a difficult time, your fellow members want to help! Don’t hesitate to ask. If you are concerned about your ability to pay back, the fund will accommodate your needs. If Corona has impacted your income, let us (Rafi Rothman, Mark Nulman, Noomi Stahl) know, using the link below. We can help by providing a loan or grant, in accordance with your needs. Together with the Vaad, it has been decided that money that remains after the crisis, will be earmarked to use for members who need help paying their membership fees.

If you are in need of a loan, please fill out the application form, scan and send it to Noomi Stahl. Loans will be available only for Yedidya members and only those whose income has been affected by Corona. If you have any questions or comments, feel free to contact Noomi Stahl.

A warm thanks to the many members who have contributed to the Emergency Fund. Contributions can be made by bank transfer to Kehillat Yedidya, Ubank (26), Jerusalem branch (288), Account 409369306. Please notify the office of your contribution.


שיעורים ולימוד

שיעור בתנ"ך באנגלית ימי ראשון בשעה 20:00 - עם ד"ר מרים ברנד. עיון בספרי חגי, זכריה ומלאכי. בידידיה באמצעות זום.

 

שיעור בתלמוד עם פיני לייזר ביום שלישי בשעה 19:00. המעוניינים לקבל את הקישור לזום ואת המקורות ללימוד מתבקשים לכתוב לפיני. השיעור בתלמוד  לא יתקיים בחודש אוגוסט ויתחדש אי"ה בתחילת ספטמבר ויעסוק בספר יונה עד יום הכיפורים

 

החוג של 929 בעברית בימי רביעי  בשעה 19:00 מצטרפים חדשים מוזמנים. לו"ז929 . עכשיו באמצעות זום. להצטרפות, צרו קשר עם לין.

 

החוג של 929 בעברית בימי חמישי בבוקר בשעה 8:51 לפי לו"ז 929. עכשיו באמצעות זום. להצטרפות, צרו קשר עם מורין.

 

החוג של 929- באנגלית בימי חמישי בבוקר מזמינים אתכם ללמוד איתנו תנ״ך. אנו נפגשים בזום, בימי חמישי בשעה 8:30. עכשיו מתחילים את ספר יואל. אין צורך במיומנויות או בידע קודם. משתתפים חדשים תמיד מוזמנים. אנא צרו קשר עם שרה לוין -  saralevene@gmail.com

במוצ"ש שבתות מברכים - שיעורים בספרות על חיים נחמן ביאליק עם פרופ' משה באבד. המפגש המקוון באמצעות זום.

Classes and Learning Opportunities

Bible class - Sunday at 8:00 PM in English with Dr. Miryam Brand: on Chaggai, Zechariah, and Malachi at Yedidya via Zoom link.

Talmud shiur with Pini Leiser. Tuesday at 7PM. If you are interested in receiving the Zoom link and the source material, please email Pini. The Talmud Shiur will be on vacation during August and will resume on Tuesday September 1st. Till Yopm Kippur, we'll learn the Book of Jonah.

 

Wednesday evening 929 group meets at 7:00 PM. New participants are welcome. Virtual meeting – Now via Zoom. To join contact Lynn.

 

Thursday morning 929 group meets at 8:51 AM, according to the 929 study schedule. In Hebrew. Now via Zoom. To join contact Maurene.

Thursday morning 929 group meets at 8:30 AM according to the 929 study schedule. In English. Via Zoom. New participants welcome at any time. No skills or background knowledge needed. For link or information contact Sara Levene

Saturday nights after Shabbatot Mevarchim – classes in the literature of Chaim Nachman Bialik with Professor Moshe Babad. Virtual meeting – via Zoom.


מדיטציה (בוננות) לימי קורונה עם ד"ר דינה וישוגרד. ימי שלישי וחמישי ב-7:00 בבוקר. המפגשים מיועדים למתרגלים חדשים וותיקים כאחד. https://zoom.us/j/244864898

Meditation During Corona Time with Dr. Dina Wyshogrod. Every week on Tue, Thu 7:00 AM. These sessions are intended for newbies as well as experienced meditators. https://zoom.us/j/244864898


קריאה בתורה: המעוניינים לקרוא בתורה מוזמנים לפנות לדֹבי רבינוביץ. רשימת הקוראים נמצאת כאן.

Torah reading: Contact Dovi Rabinowitz if you are interested in reading. Schedule of readers is here.


פרסומות ופעילויות של קבוצות אחרות: לא באחריות קהילת ידידיה.

Ads and activities of other groups: Kehillat Yedidya takes no responsibility.


סיור בירושלים. קובי איבלמן מציע עוד סיור בירושלים. 11 אוג' 15:30 עד 18:30. מכיכר ספרא עד כיכר הדוידקה. אנו נתעמק בהיסטוריה ובסיפורים של כיכר ספרא, מגרש הרוסים, רחוב הנביאים והסביבה. מוגבל ל-20 איש לפי הנחיות משרד בריאות. באנגלית. 50 ₪ לבן אדם. נא להירשם מראש כאן.

Series of Walking Tours. Kobi Ableman is offering another tour. Tuesday Aug 11th. From Kikar Safra to Kikar Hadavidka. 3:30 PM to around 6:30 PM. Exploring the history and the stories of Kikar Safra, The Russian Compound, Rehov Neviim (and the side streets along the way). Limited to 20 people as per the MOH guidelines. In English – 50 shekels.

Please register by email here.


לימוד טקסט מקראי ושירה מודרנית "הנשים בשירת דבורה", מנחה, אנדריאה כץ,  יום שבת, 8 באוגוסט בשעה 17:30 על הדשא בחצר של רח' יהושע בן נון 24.  נא להביא תנ"ך או לפחות דפים של ספר שופטים  ד-ה, שפת השיער עברית. נא לאשר השתתפות במייל או ב WhatsApp 052-6130731 . מסכות,מים וכו'     

Text study using Bible and modern poetry "The Women in the Song of Deborah",  facilitator: Andrea Katz, Shabbat, August 8 at 17:30 on the grass in the courtyard of Yehoshua Ben Nun 24.  Please bring a Bible or at least Chapter 4-5 from the Book of Judges.  Language of instruction: Hebrew but texts are in Hebrew and English (explanations possible in English).  Please confirm by email or WhatsApp 052-6130731.  Masks, water, etc.


ההרשמה לאלול בהדר ממשיכה!

קהילה, תפילה ולימוד תורה בחודש ישיבתי חווייתי! הצטרפו לקבוצת לומדות ולומדים נפלאה בתכנית אלול של מכון הדר. לפרטים והרשמה.

Elul at Hadar 2020


Apply to Hadar's Elul Beit Midrash for a transformative experience of Torah, prayer and community-building. Learn more and apply


לוח נדל"ן כאן. למשלוח הודעות: for-rent@yedidya.org.il

Apartment ads are here. Submit ads: for-rent@yedidya.org.il