ידיעות ידידיה

Yediot Yedidya

 

 

מידעון שבועי של קהילת ידידיה בירושלים – www.yedidya.org.il

Weekly Newsletter of Kehillat Yedidya, Jerusalem – www.yedidya.org.il

 

 

פרשת פינחס – 20.7.2019  - י”ז בתמוז ה'תשע"ט

Parshat Pinchas – July 20, 2019 • 17 Tamuz 5779

 

 


 

נא לשלוח הודעות עד יום רביעי בערב ל-yediot@yedidya.org.il.

פניות בנושאים אחרים יש להפנות למשרד הקהילה- adyed@013.net

Please send announcements for Yediot Yedidya no later than Wednesday evening to yediot@yedidya.org.il.

All other issues – Synagogue office adyed@013.net .

 

 


 

הדלקת נרות

19:09

Candle lighting

 

 

מנחה, קבלת שבת וערבית

19:15

Mincha, Kabbalat Shabbat and Arvit

 

 

מנין השכמה- שחרית

6:45

Early Minyan Shacharit

 

 

שחרית

8:30

Shacharit

 

 

מנחה

19:00

Mincha

 

 

ערבית

20:15

Arvit

 

 

הבדלה

20:25

Havdalah

 

 


 

 

צום י"ז בתמוז -נדחה – 21 ביולי.

 

Fast of 17 Tammuz Postponed – July 21

 

 

תחילת הצום.

4:01

Beginning of fast.

 

 

שחרית

6:15

Shacharit.

 

 

מנחה

19:05

Mincha

 

 

ערבית

20:00

Arvit

 

 

סיום הצום

20:09

End of Fast

 


 

 

שחרית – ג', ד', ו'.

6:30

Shacharit – Tuesday, Wednesday, Friday.

 

 

שחרית – ב', ה'

6:20

Shacharit – Monday, Thursday

 

 

ערבית

21:00

Arvit

 


מיצגים את הפרשה. פרשת פינחס 20 ביולי אחרי הקידוש במרכז דוב. כיבוד בהשראת הפרשה אחרי ההצגה

Parsha Players - Shabbat Pinchas, July 20. After Kiddush in Merkaz Dov. Parsha inspired refreshments to follow

 


 

הודעות קהילת ידידיה

Kehilat Yedidya Announcements

 


 

מזל טוב לאלי ומרק רנדר בהולדת הנכד, בן ליעל רנדר אלבז ויהונתן אלבז. יזכו הוריו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו ולגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

Mazal Tov to Ellie and Marc Render on the birth of a grandson, son of Yael Render Elbaz and Yehonatan Elbaz

 


 

שיעורים ולימוד

השיעור בתלמוד בימי שלישי עם פיני לייזר, בשעה 18:45.

שיעור באנגלית בימי שלישי בשעה 20:30 עם ד"ר מרים ברנד, ״מגילות ים המלח וספרות בית שני״.

החוג של 929 בעברית בימי רביעי בשעה 19:00 במרכז דב. מצטרפים חדשים מוזמנים. הלו"ז כאן.

החוג של 929 בעברית בימי חמישי בבוקר בשעה 8:51 במרכז דב לפי לו"ז 929.

החוג של 929 באנגלית בימי חמישי בבוקר נמצא בפגרה עד אוגוסט.

Classes and Learning Opportunities

Tuesday Talmud shiur with Pini Leiser. Shiur begins at 6.45 PM.

Tuesday 8:30 PM class in English with Miryam Brand, “Dead Sea Scrolls and Second Temple Literature”.

Wednesday evening 929 group meets Wednesdays, at 7:00 PM in Mercaz Dov. New participants are welcome. Study schedule here..

Thursday morning 929 group meets at 8:51 AM in Mercaz Dov, according to the 929 study schedule. In Hebrew.

Thursday morning 929 group In English in on break until August.

 


יוזמה סביבתית: מעוניינים בהפחתת כמות הפלסטיק בשימוש  הקהילה? צרו קשר עם אלישבע קרנץ 052- 6724003

Ecological initiative: People interested in decreasing the amount of plastic waste at Yedidya, contact Elise Kranc 052- 6724003.

 


 

קריאה בתורה: המעוניינים לקרוא בתורה מוזמנים לפנות לדֹבי רבינוביץ. רשימת הקוראים נמצאת כאן.

Torah reading: Contact Dovi Rabinowitz if you are interested in reading. Schedule of readers is here.

 


 

פרסומות ופעילויות של קבוצות אחרות: לא באחריות קהילת ידידיה.

Ads and activities of other groups: Kehillat Yedidya takes no responsibility.

 


 

לוח נדל"ן כאן. למשלוח הודעות: for-rent@yedidya.org.il

Apartment ads are here. Submit ads: for-rent@yedidya.org.il