ידיעות ידידיה

Yediot Yedidya

מידעון שבועי של קהילת ידידיה בירושלים – www.yedidya.org.il

Weekly Newsletter of Kehillat Yedidya, Jerusalem – www.yedidya.org.il

פרשת לך לך, י"א במרחשוון, ה'תשע"ט,  20 באוקטובר 2018 .

Parshat Lech Lecha, 11 Marcheshvan 5779, October 20, 2018


נא לשלוח הודעות לידיעות ידידיה עד יום רביעי בערב  בשעה 22:30 ל-yediot@yedidya.org.il.

פניות בנושאים אחרים יש להפנות למשרד הקהילה- adyed@013.net

Please send announcements for Yediot Yedidya only no later than Wednesday evening at 10:30 PM to yediot@yedidya.org.il.

All other issues – Synagogue office adyed@013.net .


שבת

 

Shabbat

הדלקת נרות

17:27

Candle lighting

מנחה, קבלת שבת, ערבית

17:55

Mincha, Kabbalat Shabbat, Arvit

מנין השכמה

06:45

Early Shacharit

שחרית

08:30

Shacharit

מנחה, סעודה שלישית

17:35

Mincha, Seudah Shleesheet

ערבית

18:34

Arvit

הבדלה

18:39

Havdalah

 

 

 

שחרית א', ג', ד', ו'

6:30

Shacharit Sunday, Tuesday, Wednesday, Friday.

שחרית ב', ה'.

6:20

Shacharit Monday, Thursday.

מעריב בימי חול

21:00

Arvit on weekdays


הודעות קהילת ידידיה

Kehillat Yedidya Announcements


ערב זיכרון לרצח יצחק רבין ז"ל 

 20באוקטובר, מוצ"ש, פרשת לך לך, אור לי"ב במרחשוון, בשעה 20:15. בידידיה.

"יצחק רבין והאזרחים הערבים – מיריב לשותף"

   נסרין חדאד חאג'-יחיא - המכון הישראלי לדמוקרטיה

   רון גרליץ - מנכ"ל שותף, עמותת סיכוי

התכנית בעברית – הכניסה ללא תשלום. פרטים כאן.

Memorial Evening for Assassination of Yitzhak Rabin

Saturday night, October 20,  8:15PM. At Yedidya.

“Yitzhak Rabin and the Arab Citizens – From Rival to Partner."

   Nasreen Hadad Haj-Yahya - ”The Israel Democracy Institute

   Ron Gerlitz - Co-Executive Director of Sikkuy

The program will be in Hebrew. Entry free. Details here.


הרצאה מיוחדת: ד"ר מרים ברנד פותחת סדרת שיעורים חדשה בנושא מגילות ים המלח וספרות בית שני' בשיעור מיוחד: 'ספרי הבית השני: מאין באו, איך שרדו ולמה זה משנה?' יום שלישי, 23 באוקטובר, בשעה 20:30. בידידיה. באנגלית.

Special Lecture. Dr. Miryam Brand will begin her new class on the Dead Sea Scrolls and Second Temple Literature with a special lecture: "The Books of the Second Temple: Where do they come from, how did they survive, and why do they matter?" Tuesday, October 23, 8:30 PM. At Yedidya. In English.


אירועים מיוחדים לכבוד חברים חדשים:

הרשמה לסעודה בשבת וירא נסגרת ביום רביעי

יתקיימו שני אירועים לכבוד חברים חדשים: סעודה קהילתית בידידיה בליל שישי שבת פרשת וירא, 26 באוקטובר וסעודת צהריים בבתי החברים בשבת פרשת חיי שרה, ,3 בנובמבר,

ההרשמה לארוחת ליל שבת פתוחה כעת - בואו לפגוש חברים חדשים וחברים ותיקים.

הארוחה תתקיים במרכז דב בליל שבת פרשת וירא (26 באוקטובר) אחרי התפילה והיא מיועדת לחברי קהילה בלבד. היא תהייה בשרית עם אופציות צמחוניות. הקהילה תספק חלות, מיץ ענבים וחד פעמי. אתם מוזמנים להביא יין. אנא ציינו מה תרצו להביא והתנדבו לסייע בטופס הזה. שאלות נא להפנות לאביטל אורדן 0544878557. ההרשמה תסגר בחצות ב-24 באוקטובר.

מידע על הרשמה לסעודת שבת בשבת פרשת חיי שרה (3 בנובמבר) בקרוב.

Special events honoring new members.

Potluck registration closes Wednesday.

New member events at Yedidya on Shabbat Parshat Vayera (October 26), and the host-or-be-hosted Shabbat lunch on November 3.

Potluck registration now open - come meet new and existing members.

The meal will take place on Friday night, Parashat Vayera (Oct. 26th) in Mercaz Dov after davening, members only. We will be serving meat with vegetarian options. The Kehilla will provide Challot, grape juice and paper goods. You are welcome to bring wine. Please indicate on this form what you would like to bring and volunteer to do. Please contact Avital Ordan 0544878557 with any questions. Registration closes at midnight on Wed. Oct. 24th.

Save the date: Host and be hosted Shabbat lunch on Shabbat Chaya Sarah, November 3 - registration information coming soon.


ברוך דיין האמת. תנחומי הקהילה לרנדי גרבר על פטירת אמה, יהודית גרבר ז"ל, הלוויה התקיימה  ביום שני, ה-15 באוקטובר בבית שמש. רנדי יושבת שבעה ברחוב הקרן הקיימת לישראל 12א' קומה 1 דירה 59 ירושלים. תפילת שחרית בשעה 7:00. תפילת מנחה בשעה 18:00 ותפילת ערבית בשעה 18:30.

יהי זכרה ברוך.

Baruch Dayan HaEmet. Our condolences to Randi Garber on the passing of her beloved mother, Judith Garber, of blessed memory. The funeral took place on Monday, October 15 in Beit Shemesh. Randi is sitting shiva at Rehov Hakeren Hakeyemet LYisrael 12A, Apt 59, Jerusalem. Shacharit 7:00 AM, Mincha 6 pm. Arvit 6:30 PM.

May her memory be for a blessing.


שיעורים ולימוד

השיעור בתלמוד בימי שלישי עם פיני לייזר, יתחיל בשעה 18:45.

החוג של 929 בימי רביעי בשעה 19:00 במרכז דב. מצטרפים חדשים מוזמנים. הלו"ז כאן.

החוג של 929 בעברית בימי חמישי בבוקר בשעה 8:51 במרכז דב לפי לו"ז 929.

החוג של 929 באנגלית בימי חמישי בבוקר בשעה 8:30 באולם הכניסה לפי לו"ז 929.

Classes and Learning Opportunities

Tuesday Talmud shiur with Pini Leiser. Shiur begins at 6.45 PM.

Wednesday evening 929 group meets Wednesdays, at 7:00 PM in Mercaz Dov. New participants are welcome. Study schedule here.

Thursday morning 929 group meets at 8:51 AM in Mercaz Dov, according to the 929 study schedule. In Hebrew.

Thursday morning 929 group In English meets at 8:30 AM in entry level according to the 929 study schedule.


משרד הקהילה יהיה סגור מה- 11 עד ה29- באוקטובר, כולל.בירורים לגבי שימוש הבניין והשכרת האולם יש להפנות לכאן. בעניינים דחופים אפשר לפנות בווטס-אפ ל-052-3920206.

בנושאים הדרושים התייחסות אישית יש לפנות ליו"ר הקהילה, רפאל אמלן או יוני המר-קסוי.

The synagogue office will be closed from October 11-29 inclusive. Please send all inquiries about rentals and building use to this address. For urgent matters, you can send a WhatsApp to 052-3920206.

For issues that need more personal attention, please contact Yedidya chairpersons, Ralph Amelan or Yoni Hammer-Kossoy.


קריאה בתורה: המעוניינים לקרוא בתורה מוזמנים לפנות לדֹבי רבינוביץ. רשימת הקוראים נמצאת כאן.

Torah reading: Contact Dovi Rabinowitz if you are interested in reading. Schedule of readers is here.


שריינו את התאריך: אירוע "נאות למידה" השנתי יתקיים בקהילת ידידיה ביום ה', 24.1.19, בשעה 19:00. עדכון על העזרה שאנחנו מעניקים לתלמידים עם קשיי למידה ובידור מאת חיים קוזניץ, מדריך טיולים ומספר סיפורים בגלי צה"ל. פרטים בהמשך.

Save the date: The annual Niot Project event will be held at Kehilat Yedidya on Thursday, Jan. 24, 2019, at 7 PM. Come get updated on how we're helping high school students with learning difficulties and be entertained by Haim Kuznitz, tour guide and storyteller on Galei Tzahal! Details to follow.


פרסומות ופעילויות של קבוצות אחרות: לא באחריות קהילת ידידיה.

Ads and activities of other groups: Kehillat Yedidya takes no responsibility.


ערב היכירות עם מועמדים לראשות העירייה בחסות הקרן ירושלים ירוקה. 22 באוקטובר, 19:30 בAACI באנגלית. בתשלום. פרטים: ראשל שלי זלסברג 0522921332.

Mayoral Candidate night sponsored by Jerusalem Green Fund, October 22, 7:30PM at AACI, in English. Fee. Details: Rachelle (Shelly) Salzberg 052-292-1332.


מכירת ספרים - ספרים באנגלית ובעברית לכולם.10 שקל או פחות! כל0 ההכנסות הן קודש לעמותת מלב"ב, המסייעת לקשישים בישראל הסובלים מבעיות של אובדן זיכרון ומחלות הגורמות לכך, כגון דמנציה ואלצהיימר. ימי שני עד רביעי 22 עד 24 באוקטובר :8:00  עד 22:00
במרפאת ד"ר דברה כ"ץ, רח' וושינגטון 19. פרטים כאן.

Book Sale -Second hand books for all, English and Hebrew, 10 shekels or less! Proceeds to Melabev, providing care and services to people suffering from dementia and Alzheimer’s. Monday -Wednesday October 22 -24, 8AM – 10PM. Dr. Debra Katz’s orthodontic office: 19 Washington St., (Behind the YMCA, off of Keren Hayesod). 02-624-8655. Details here.


תערוכה אמנות פלסטיק בגלריה מרי. הזמנה לתערוכה בגלריה מרי. פתיחה 25 באוקטובר, בהשתתפות חנה קרמר ומאיר ראובן זלבסקי. פרטים נוספים כאן.

Plastix Arts Exhibit at Marie Gallery. Opening October 25. Including the participation of Chana Kremer and Meir Zalevsky. Details here.


"שבתרבות" לציון השבת העולמית בשבת וירא. 27 באוקטובר בין  8 ל-12 שלוחת ארנונה הצעירה, רח' ישראל אלדד 11 ירושלים. בין אחדות לאחידות. האירוע מכבד שבת. פרטים נוספים כאן.

Shabbat Project on Parashat Vayera, October 27, 8 AM to 12 PM, at community center, Eldad St. 11, Arnona. in Hebrew: Full details here.


קרן גפן גוף-נפש פוריות מציעה סדנה לנשים באתגר הפוריות. פרטים כאן.

Keren Gefen Mind Body Fertility Programs present a learning and discussion workshop for women who are fertility challenged. Details here.


מחפשים מתנדבים: המרכז לקהילה האפריקאית בירושלים מחפשת מתנדבים למחלקת מיצוי זכויות. עוד פרטים נוספים אצל ענת.

Volunteers wanted: The Jerusalem Centre for African asylum seekers is looking for volunteers to work in their department for supporting the rights of asylum seekers. Further details contact: Anat:


לוח נדל"ן כאן. למשלוח הודעות: for-rent@yedidya.org.il

Apartment ads are here. Submit ads: for-rent@yedidya.org.il