מזל טוב לאיתי ונועה מרינברג-מיליקובסקי על הולדת בת, אחות ליהונדב ולנטע

קהילת ידידיה
רחוב ליפשיץ 12, בקעה, ירושלים

ידידיה היא קהילה אורתודוקסית מודרנית המונה 195 משקי בית הממוקמת בשכונת בקעה בירושלים. הקהילה נוסדה בשנת 1980 ויש בה עולים מארצות דוברות אנגלית, עולים מאירופה וצברים.

המייסדים שאפו ליצור קהילה מחויבת להלכה, המחויבת לערכים יהודיים מסורתיים, לצדק חברתי ולדמוקרטיה בחברה הישראלית. דרך חזונה החברתי, ידידיה מנסה לחצות גבולות המקובלים כעת על יהודיים דתיים בארץ.

זמני התפילה

ימי חול
 א',ג',ד',ו'   6:30
 ב',ה'   6:20
 ראש חודש   6:15
שבת
 ראה לוח לעדכונים

חדשות
ידיעות ידידיה
לוח פעילויות
לוח קריאת תורה לנשים

 בלוג יושב הראש
דרוש/ה: רכז/ת נוער


לימוד
ימי שלישי עם פנחס לייזר
מסכת הוריות
19:00-20:00
  
ימי חמישי עם משה קליין
קריאת התורה האסוטרית
(באנגלית)
18:45-19:45