מזל טוב לדורי ודוד גולינקין על הולדת אליה שלום, בן לדוד זוהר ונין גל ונכד לדורי

קהילת ידידיה
רחוב ליפשיץ 12, בקעה, ירושלים

ידידיה היא קהילה אורתודוקסית מודרנית המונה 195 משקי בית הממוקמת בשכונת בקעה בירושלים. הקהילה נוסדה בשנת 1980 ויש בה עולים מארצות דוברות אנגלית, עולים מאירופה וצברים.

המייסדים שאפו ליצור קהילה מחויבת להלכה, המחויבת לערכים יהודיים מסורתיים, לצדק חברתי ולדמוקרטיה בחברה הישראלית. דרך חזונה החברתי, ידידיה מנסה לחצות גבולות המקובלים כעת על יהודיים דתיים בארץ.

זמני התפילה

ימי חול
 א',ג',ד',ו'   6:30
 ב',ה'   6:20
 ראש חודש   6:15
שבת
 ראה לוח לעדכונים

חדשות
ידיעות ידידיה
לוח פעילויות
בלוג יושב הראש
ידידיה בעיתונות

ערב זיכרון ליצחק רבין
יום ד' 5 בנובמבר 2014
בשעה 20:15

אברהם בורג בנושא
מפת השברים הישראלית


השבוע בידידיה
פרטים בידיעות ידידיה

יום ג' 4 בנובמבר
  19:00 שיעור עם פנחס לייזר
      תלמוד בנושא הקשור
      ליום הזיכרון לרצח רבין
יום ד' 5 בנובמבר
  19:00 שיעור תורה באנגלית
      עם משה קליין
  20:00 ערב זיכרון ליצחק רבין
שבת 8 בנובמבר
  11:30 שבת עיון
      ד"ר שלמה טיקוצ'ינסקי
      על נפרדות וסולידריות
      בעולם הישיבות החרדי