מזל טוב לדוד וג'יל גלייכר על הולדת נכדתם, זוהר שיינה (זואי), בת לאילנה ודניאל גלייכר בלום, בארה"ב

קהילת ידידיה
רחוב ליפשיץ 12, בקעה, ירושלים

ידידיה היא קהילה אורתודוקסית מודרנית המונה 195 משקי בית הממוקמת בשכונת בקעה בירושלים. הקהילה נוסדה בשנת 1980 ויש בה עולים מארצות דוברות אנגלית, עולים מאירופה וצברים.

המייסדים שאפו ליצור קהילה מחויבת להלכה, המחויבת לערכים יהודיים מסורתיים, לצדק חברתי ולדמוקרטיה בחברה הישראלית. דרך חזונה החברתי, ידידיה מנסה לחצות גבולות המקובלים כעת על יהודיים דתיים בארץ.

זמני התפילה

ימי חול
 א',ג',ד',ו'   6:30
 ב',ה'   6:20
 ראש חודש   6:15
שבת
 ראה לוח לעדכונים

חדשות
ידיעות ידידיה
לוח פעילויות
בלוג יושב הראש
קשמ"נ וידידיה
שמיטה במטבח בידידיה

הבחירות - חיים וייצמן
יום ה' 29.1.15 בשעה 19:00

שבת עיון
פרופ' שלמה אבינרי

31.1.15 בשעה 11:15

ט"ו בשבט בידידיה
יום ג' 3.2.15 בשעה 19:00

לימוד
ימי שלישי
19:00-20:00 שיעור בתלמוד
עם פנחס לייזר

ימי רביעי
18:45-19:45 שיעור בתורה
קריאת התורה כטקסט אזוטרי
(באנגלית)