מזל טוב לדבי ברוקפילד וסת' גרינברג על הולדת הנכדה .... מזל טוב לאריק ועדינה גולומבק לרגל הגיעו למצוות של בנם איתן .... מזל טוב למיה ולאליעזר פיינר על אירוסי בנם רביב עם נני וויינברג

קהילת ידידיה
רחוב ליפשיץ 12, בקעה, ירושלים

ידידיה היא קהילה אורתודוקסית מודרנית המונה 195 משקי בית הממוקמת בשכונת בקעה בירושלים. הקהילה נוסדה בשנת 1980 ויש בה עולים מארצות דוברות אנגלית, עולים מאירופה וצברים.

המייסדים שאפו ליצור קהילה מחויבת להלכה, המחויבת לערכים יהודיים מסורתיים, לצדק חברתי ולדמוקרטיה בחברה הישראלית. דרך חזונה החברתי, ידידיה מנסה לחצות גבולות המקובלים כעת על יהודיים דתיים בארץ.

זמני התפילה

ימי חול
 א',ג',ד',ו'   6:30
 ב',ה'   6:20
 ראש חודש   6:15
שבת
 ראה לוח לעדכונים

חדשות
ידיעות ידידיה
לוח פעילויות
בלוג יושב הראש
ידידיה בעיתונות
שמיטה במטבח בידידיה

חדש באתר:
האדריכלים על הבניין

לימוד
ימי שלישי
18:30-19:30 שיעור בתלמוד
עם פנחס לייזר

ימי רביעי
18:45-19:45 שיעור בתורה
קריאת התורה כטקסט אזוטרי
(באנגלית)