התרמת דם בידידיה ביום חמישי ה-27 בנובמבר

קהילת ידידיה
רחוב ליפשיץ 12, בקעה, ירושלים

ידידיה היא קהילה אורתודוקסית מודרנית המונה 195 משקי בית הממוקמת בשכונת בקעה בירושלים. הקהילה נוסדה בשנת 1980 ויש בה עולים מארצות דוברות אנגלית, עולים מאירופה וצברים.

המייסדים שאפו ליצור קהילה מחויבת להלכה, המחויבת לערכים יהודיים מסורתיים, לצדק חברתי ולדמוקרטיה בחברה הישראלית. דרך חזונה החברתי, ידידיה מנסה לחצות גבולות המקובלים כעת על יהודיים דתיים בארץ.

זמני התפילה

ימי חול
 א',ג',ד',ו'   6:30
 ב',ה'   6:20
 ראש חודש   6:15
שבת
 ראה לוח לעדכונים

חדשות
ידיעות ידידיה
לוח פעילויות
בלוג יושב הראש
ידידיה בעיתונות
שמיטה במטבח בידידיה

השבוע בידידיה
פרטים בידיעות ידידיה

יום ג' ג' בכסלו - 25 בנובמבר
  19:00
שיעור עם פנחס לייזר
      תלמוד בנושא השמיטה
  20:00 טעמי מקרא
      שיעור 4 בבית אביגד

יום ד' ד' בכסלו -26 בנובמבר
  19:00 סדנת קדם-חנוכה
      סריגה עם נשות שטאל
  19:00 שיעור עם משה קליין
קריאת התורה כטקסט אזוטרי
(באנגלית)

יום ה' ה' בכסלו -27 בנובמבר
  17:00-21:00 התרמת דם