מזל טוב לג'פרי ויהודית גרין על הולדת הנכדה, דריה כרמלה, בת לחנה מוריה ובן רפאל קימל-גרין

קהילת ידידיה
רחוב ליפשיץ 12, בקעה, ירושלים

ידידיה היא קהילה אורתודוקסית מודרנית המונה 195 משקי בית הממוקמת בשכונת בקעה בירושלים. הקהילה נוסדה בשנת 1980 ויש בה עולים מארצות דוברות אנגלית, עולים מאירופה וצברים.

המייסדים שאפו ליצור קהילה מחויבת להלכה, המחויבת לערכים יהודיים מסורתיים, לצדק חברתי ולדמוקרטיה בחברה הישראלית. דרך חזונה החברתי, ידידיה מנסה לחצות גבולות המקובלים כעת על יהודיים דתיים בארץ.

זמני התפילה

ימי חול
 א',ג',ד',ו'   6:30
 ב',ה'   6:20
 ראש חודש   6:15
שבת
 ראה לוח לעדכונים

חדשות
ידיעות ידידיה
לוח פעילויות
בלוג יושב הראש
ידידיה בעיתונות
שמיטה בידידיה

השבוע בידידיה
פרטים בידיעות ידידיה

מוצ"ש חיי שרה-15 בנובמבר
  20:30 לימוד ועוד                 
      לרגל ספרו של הרב אביה 
      הכהן "לפני ה' יראה"         

יום א' כ"ג בחשון - 16 בנובמבר
  20:00 חוג קריאה חודשי
פגישת התארגנות-בבית שטרן

יום ג' כ"ה בחשון - 18 בנובמבר
  19:00 שיעור עם פנחס לייזר
      תלמוד בנושא השמיטה
  20:00 טעמי מקרא
      שיעור 3 בבית אביגד

יום ד' כ"ו בחשון -19 בנובמבר
  19:00 שיעור תורה באנגלית
      עם משה קליין

ערב שבת פרשת תולדות
  קבלת שבת בהובלת אישה
  במקביל לק"ש בהובלת גבר

מוצ"ש שבת תולדות
  20:00 שיעור עגנון
      עם משה באב"ד