מזל טוב לרבקה ומנחם קליין לרגל נישואי בתם עינב לינון גוטל

קהילת ידידיה
רחוב ליפשיץ 12, בקעה, ירושלים

ידידיה היא קהילה אורתודוקסית מודרנית המונה 195 משקי בית הממוקמת בשכונת בקעה בירושלים. הקהילה נוסדה בשנת 1980 ויש בה עולים מארצות דוברות אנגלית, עולים מאירופה וצברים.

המייסדים שאפו ליצור קהילה מחויבת להלכה, המחויבת לערכים יהודיים מסורתיים, לצדק חברתי ולדמוקרטיה בחברה הישראלית. דרך חזונה החברתי, ידידיה מנסה לחצות גבולות המקובלים כעת על יהודיים דתיים בארץ.

זמני התפילה

שחרית בימי חול
 א',ג',ד',ו'   6:30
 ב',ה'   6:20
 ראש חודש   6:15
מעריב     21:00

תפילות בשבת
 ראה לוח לזמנים

קישורים שימושיים
ידיעות ידידיה
לוח פעילויות

חדש באתר
פרוטוקול של האסיפה
הכללית של ה-11 ביוני

**הגיגים פנחסיים**
הקלטות ל-4 הברכות

לימוד
ימי ראשון
20:00-21:00 תרי עשר
עם מרים ברנד באנגלית

ימי שלישי
תלמוד
עם פנחס לייזר
בחופשת קיץ עד ספטמבר

ימי רביעי
19:00-20:15 תנ"ך
החוג לתנ"ך 929

ימי חמישי
8:45-10:00 תנ"ך
חוג הבקר לתנ"ך 929

תרום לקופת הצדקה