קהילת ידידיה
רחוב ליפשיץ 12, בקעה, ירושלים

ידידיה היא קהילה אורתודוקסית מודרנית המונה 192.5 משקי בית הממוקמת בשכונת בקעה בירושלים. הקהילה נוסדה בשנת 1980 ויש בה עולים מארצות דוברות אנגלית, עולים מאירופה וצברים.

המייסדים שאפו ליצור קהילה מחויבת להלכה, המחויבת לערכים יהודיים מסורתיים, לצדק חברתי ולדמוקרטיה בחברה הישראלית. דרך חזונה החברתי, ידידיה מנסה לחצות גבולות המקובלים כעת על יהודיים דתיים בארץ.
זמני התפילה

שחרית בימי חול
 א',ג',ד',ו'   6:30
 ב',ה'   6:20
 ראש חודש   6:15מעריב     21:00

תפילות בשבת
 ראה ידיעות ידידיה לזמנים

מידע שימושי
ידיעות ידידיה
צור קשר
תרום לקהילה
הגיגים פנחסיים - הפרשה

תיקון ליל שבועות


לימוד
להתעדכן בידיעות

ימי ראשון
20:00 עזרא ונחמיה

עם מרים ברנד באנגלית

ימי שלישי
18:45 תלמוד

עם פנחס לייזר

ימי רביעי
19:00
חוג לתנ"ך 929

ימי חמישי
8:30
חוג לתנ"ך 929 באנגלית

8:51
חוג לתנ"ך 929

חוג ביאליק
מוצ"ש שבת מברכים
שעתיים לאחר הבדלה
עם משה באב"ד

תרום לקופת הצדקה