מזל טוב לריבה קיזנר ודן ג'ביט על הולדת הנכד, בן לשלמה וצביה ..... מזל טוב לחנה לוין וצבי אריאל על הולדת הנכדה והנכד, בת לטוביה ועדי, ובן לעטרה וצבי .... מזל טוב לפמלה וניל פרלמן לרגל נישואי בנם ישי ליפית שלו

קהילת ידידיה
רחוב ליפשיץ 12, בקעה, ירושלים

ידידיה היא קהילה אורתודוקסית מודרנית המונה 195 משקי בית הממוקמת בשכונת בקעה בירושלים. הקהילה נוסדה בשנת 1980 ויש בה עולים מארצות דוברות אנגלית, עולים מאירופה וצברים.

המייסדים שאפו ליצור קהילה מחויבת להלכה, המחויבת לערכים יהודיים מסורתיים, לצדק חברתי ולדמוקרטיה בחברה הישראלית. דרך חזונה החברתי, ידידיה מנסה לחצות גבולות המקובלים כעת על יהודיים דתיים בארץ.

זמני התפילה

ימי חול
 א',ג',ד',ו'   6:30
 ב',ה'   6:20
 ראש חודש   6:15
שבת
 ראה לוח לעדכונים

חדשות
ידיעות ידידיה
לוח פעילויות
בלוג יושב הראש

תמונת היום

השבוע בידידיה
פרטים בידיעות ידידיה

יום ג' 28 באוקטובר
  19:00 שיעור עם פנחס לייזר
           תלמוד בנושא שמיטה
  20:00 טמעי מקרא
           שיעור עם יצחק אביגד

יום ד' 29 באוקטובר
  19:00 שיעור תורה באנגלית
            עם משה קליין
  19:30 השואה בלובלין
            דיון על ספרו החדש
            של דוד זילברקלנג

שבת 31 באוקטובר
  שבת היכרות