Kehillat Yedidya Website

 מזל טוב לאלן צימרמן-זלבסקי ומאיר זלבסקי לרגל הגיעה למצוות של ביתם יערה ....     מזל טוב לדבורה לוסטיג בהולדת נכד, בן לאריאל ואשרית זאבי

קהילת ידידיה
רחוב ליפשיץ 12, בקעה, ירושלים

ידידיה היא קהילה אורתודוקסית מודרנית המונה 195 משקי בית הממוקמת בשכונת בקעה בירושלים. הקהילה נוסדה בשנת 1980 ויש בה עולים מארצות דוברות אנגלית, עולים מאירופה וצברים.

המייסדים שאפו ליצור קהילה מחויבת להלכה, המחויבת לערכים יהודיים מסורתיים, לצדק חברתי ולדמוקרטיה בחברה הישראלית. דרך חזונה החברתי, ידידיה מנסה לחצות גבולות המקובלים כעת על יהודיים דתיים בארץ.

זמני התפילה

שחרית בימי חול
 א',ג',ד',ו'   6:30
 ב',ה'   6:20
 ראש חודש   6:15
מעריב     21:00

תפילות בשבת
 ראה לוח לזמנים

מידע שימושי
לוח פעילויות
צור קשר
תרום לקהילה
ידיעות ידידיה

הגיגים פנחסיים - הפרשה

חברות בקהילה
חידוש החברות
טופס לחברים חדשים
הוראות למילוי הטופס

מידע על התנדבות

לא יכולת להגיע
לאסיפה הכללית?
עיין בדו"ח השנתי
המאושר של 2017


לימוד

להתעדכן בידיעות
ימי שלישי
19:00-20:00 תלמוד

עם פנחס לייזר
בחופשת קיץ

20:30-22:00 יחזקאל
עם מרים ברנד באנגלית

ימי רביעי
19:00-20:15 תנ"ך
החוג לתנ"ך 929
בחופשת קיץ

ימי חמישי
8:45-10:00 תנ"ך
חוג הבקר לתנ"ך 929

חוג ביאליק
מוצ"ש שבת מברכים
שעתיים לאחר הבדלה
עם משה באב"ד

תרום לקופת הצדקה