תרומות לידידיה

קהילת ידידיה מקדמת בברכה תורמים המעוניינים לתמוך בפעילויותינו. ניתן לתרום לקרן הכללית של הקהילה לצורך מימון שוטף של הפעילויות, או לקרן הצדקה. תרומות בשקלים ובמטבע זר פטורות ממס בישראל על פי סעיף 46א לפקודת מס הכנסה.

איך תורמים לקהילה?

1. דרך העברה בנקאית:
בנק יובנק (26), סניף (288), חשבון 409369306 (או369306), קהילת ידידיה

לאחר ההעברה מומלץ להעביר אלינו במייל [email protected] את אישור ההפקדה עם פרטיך כדי שנוציא בהקדם קבלה המוכרת לצורכי מס. הקבלה תשלח במייל.

2. דרך פייפל או כרטיס אשראי לחצו כאן:

3. דרך צ'ק:
לרשום צ'ק לפקודת קהילת ידידיה, לשלוח למשרד הקהילה (ת.ד. 53589, ירושלים 9342155)
ולציין שזה עבור הקהילה.

4. דרך כרטיס אשראי:
ללחוץ על הקישור הזה
או ניתן להתקשר למשרד (02-6790540) ולתת את פרטי כרטיס האשראי.

5. תורמים המעוניינים בפטור מס בארה"ב יכולים לרשום המחאה דולרית לפקודת
PEF Israel Endowment Funds, לציין שזאת עבור "Kehillat Yedidya - 580034213" ולשלוח אותה ישר למשרדם בניו-יורק בכתובת הבאה. תקבלו קבלה על התרומה ישר מהם. שלחו לנו מייל [email protected] להודיע על כך שנוכל לעקב אחרי התרומה.

PEF Israel Endowment Funds, Inc.
630 Third Avenue, RM 1500
New York, NY 10017


שלחו לנו מייל [email protected] להודיע על כך שנוכל לעקב אחרי התרומה.
ניתן להסתכל באתר PEF לעוד פרטים .

איך תורמים לקופת הצדקה?

1. דרך העברה בנקאית:
בנק הפועלים (12), סניף דרך חברון (748), חשבון 444211 קהילת ידידיה

לאחר ההעברה מומלץ להעביר אלינו במייל [email protected] את אישור ההפקדה עם פרטיך כדי שנוציא בהקדם קבלה המוכרת לצורכי מס. הקבלה תשלח במייל.

2. דרך פייפל או כרטיס אשראי לחצו כאן:

3. דרך צ'ק:
לרשום צ'ק לפקודת קהילת ידידיה, לשלוח למשרד הקהילה (ת.ד. 53589, ירושלים 9342155) ולציין שזה עבור קופת הצדקה.