אירועים בקהילה

פורימשפיל בקהילת ידידיה 2023
חלק 1
חלק 2
חלק 3
חלק 4

פורימשפיל בקהילת ידידיה 2022
חלק 1
חלק 2
חלק 3
חלק 4
חלק 5

ביי ביי מיי פלסטיק צ'ייר

ד"ר עומר סאלם בידידיה- ה-26 בדצמבר, 2015


הובלת קבלת שבת על ידי נשים
- פרוטוקול ישיבת ועדת מנהג והלכה, 4 ביוני 2013
- פרוטוקול ישיבת ועדת מנהג והלכה, 27 באוגוסט 2013
- פרוטוקול הפנל-הצגת הנושא, 31 באוגוסט 2013
- פרוטוקול ישיבת ועדת מנהג והלכה, 12 בספטמבר 2013
- דיווח על שיחות בקבוצות קטנות, שבת בראשית, 28 בספטמבר 2013
- הסקר, מרץ 2014
- ניתוח סטטיסטי של תוצאות הסקר
- תוצאות הסקר: חברי הקהילה       נוער       מתבגרים

- דיווח החלטת ועדת מנהג והלכה, אפריל 2014
- החלטת הועד (1) בדבר קבלת שבת, מאי 2014
- אסיפת צוות ביצוע, יולי 2014
- החלטת הועד (2) בדבר קהלת שבת, דצמבר 2014

- שבת עיון 17 בינואר 2015, הצעות שונות
הקדמה - לורי הלר
הקדמה - ורד נוריאל-פורת
הקדמה - פנינה ארביט
הקדמה - פנחס לייזר
הצעה - אסתר אידל
הצעה - שרי פוקס
הצעה - דינה ויינר
הצעה - גרשום גורנברג
הצעה - שושנה באומגרטן
הצעה -מרק רנדר

דיון על נשים וקבלת שבת
ה-25 בדצמבר, 2013

שלח עת עמי - מסעות לברה"מ
ה-21 בדצמבר, 2013