ידידיה בתקשורת

Jackie Levi on Yedidya Kol Ha'ir - Sulam YaakovMarch 31, 1999
Calligraphy Exhibit The Jerusalem PostNov 13, 2008
Arutz Sheva News websiteDec 10, 2008
Amuta Fair/Blood DriveJewish Social Action Month websiteNov 26, 2008
Janglo websiteNov 16, 2008
Rally Against Violence in Hevron Netivot Shalom Parsha Sheet..A Little LightParshat Miketz
Architecture FairHouses from Within - Annual Fair - #76Sept 19, 2008
Such an Animal ExistsYNETDec 23, 2009
When a Woman Leads ServicesThe Torch, JOFANov 14, 2013
לולאת השראה בבתי הכנסת מנגישיםDec 3, 2013
Women Push for MoreYNET - Jewish WorldDec 26, 2013
2014 פורים שפילחלק א'-ה' March 2014
גם הנשים רוצות לשמוח בתורההארץOct 15, 2014
ארכיון מאגר קהילותקולך2014
2015 פורים שפילחלק א'-ה' March 2015
פורים אותיות-שפילפורים וועב-סייט2016
2016 פורים שפילהקדמה - Fifty Ways to Leave YedidyaMarch 2016
חלק א'-ד'