קהילת ידידיה
רחוב ליפשיץ 12, בקעה, ירושלים

ידידיה היא קהילה אורתודוקסית מודרנית המונה 172.3 משקי בית הממוקמת בשכונת בקעה בירושלים. הקהילה נוסדה בשנת 1980 ויש בה עולים מארצות דוברות אנגלית, עולים מאירופה וצברים.

המייסדים שאפו ליצור קהילה מחויבת להלכה, המחויבת לערכים יהודיים מסורתיים, לצדק חברתי ולדמוקרטיה בחברה הישראלית. דרך חזונה החברתי, ידידיה מנסה לחצות גבולות המקובלים כעת על יהודיים דתיים בארץ.הקידוש חזר??

רישום לתורנות קידוש: לחודשי הקיץ נבקש מהחברים להירשם כאן לעזור בארגון הקידוש לשבת בבוקר, אחרי התפילה של 8:30. בטופס אפשרות לסמן הבאת אוכל וגם עזרה בארגון. תודה מראש על העזרה בחידוש הקידוש בידידיה!

זמני התפילה

שחרית בימי חול
 א',ג',ד',ו'   6:30
 ב',ה'   6:20
 ראש חודש   6:15תפילות בשבת
 ראה לוח לזמנים

מידע שימושי
ידיעות ידידיה
צור קשר
אבלות
תרום לקהילה

לימוד

להתעדכן בידיעות

ימי ראשון
20:00 שיעור בתנ"ך

עם מרים ברנד באנגלית

ימי שלישי
19:00 תלמוד

עם פנחס לייזר

ימי רביעי
19:00
חוג לתנ"ך 929

ימי חמישי
8:51
חוג לתנ"ך 929

9:00
חוג לתנ"ך 929 באנגלית

חוג עגנון
מוצ"ש שבת מברכים
עם משה באב"ד

תרום לקופת הצדקה