נראה לי שהלכנו והסתבכנו בנושא זה. לכן יש לי הצעה פשוטה:

 

אני מציע שנקבע שבקהילת ידידיה, בכל שבת נתונה, אפשר להזמין גבר או אשה להוביל את קבלת שבת, ושמגדר לא יהיה שיקול - כפי שמקובל אצלנו שאשה יכולה לשאת דרשה,לקרוא במגילה או לומר קדיש.

 

הדבר צריך להפוך לטבעי, בשאיפה למעט בסידורים מיוחדים, בהודעות, בסירבול,

ובכל דבר אחר המפריע לזרימת התפילה.

 

כפי שגבר שמוביל קבלת שבת עומד על הבימה, כך תעשה אשה. אם לא צריכים להסתיר את החזן  או את הדרשן, אזי לא צריכים להסתיר  את הרדשנית או את החזנית.

 

כפי שאנחנו מכבדים את רצון חלק מהחברים לקיים קריאת המגילה בפורים ע"י גברים בלבד - כך, בכל שבת שאשה מובילה את קבלת שבת, מי שרוצים בכך יכולים לנהל קבלת שבת נוספת, מובלת ע"י גבר, באולם הכניסה.

 

אם מסתבר שקיום המניין השני מצריך ארגון מראש ולכן אין לנו ברירה אלא לקבוע לוח זמנים מראש, אני מציע שנשאף לכך שבכל שבת שנייה, אשה תוביל קבלת שבת.

 

כפי שהתבהר כבר, אין סיבה הלכתית למנוע מאשה להוביל קבלת שבת. המחוייבת המכוננת של ידידיה היא לאפשר את מירב ההשתתפות של נשים בתפילה שאפשר במסגרת ההלכה.

 

למי שדואג לאורתוקסיות של הקהילה, אני מדגיש שהעולם האורתודוקסי רחב מאוד. לא חיכינו לסנהדרין חדשה לאפשר העברת ספר התורה בצד הנשים או נשיאת דרשה ע"י אשה.

 

כולנו יודעים שיש רבנים אורתודקסים המתירים לאשה להוביל קבלת שבת. החשש שמא יאמר מישהו שידידיה לא אורתודוקסית לא מנע מאתנו להוביל התחדשות בעבר. אני מתנגד לכך שדאגות סוציולוגיות מעין אלו יחסמו אותנו היום.

 

התארכות הדיון ותהליך השינוי רק מגבירה את המתח בקהילה. לכן, אני מציע שנעבור למתכונת החדשה - בלי הסכמי ביניים - מיידית.

 

גרשום גורנברג