ידיעות ידידיה

Yediot Yedidya

מידעון שבועי של קהילת ידידיה בירושלים – www.yedidya.org.il

Weekly Newsletter of Kehillat Yedidya, Jerusalem – www.yedidya.org.il

פרשת קרח  – 12 ביוני 2021 • ב' בתמוז ה'תשפ"א

Parshat Korach - June 12, 2021 • 2 Tamuz 5781


נא לשלוח הודעות עד יום רביעי בערב ל-yediot@yedidya.org.il.

הודעות על שמחות - נשמח מאוד לברך אתכם לרגל שמחה משפחתית בידיעות ידידיה. אנא שילחו את הפרטים לדוא"ל של ידיעות ידידיה עד יום רביעי בערב. בשעה 22:30. אנא הקפידו לכלול את כל השמות בעברית ובאנגלית כדי להבטיח כתיב נכון.

Please send announcements for Yediot Yedidya no later than Wednesday evening to yediot@yedidya.org.il.

Simcha announcements - We are happy to include a "mazal tov" about your family occasion in Yediot Yedidya. Send the details about the simcha to Yediot Yedidya no later than Wednesday evening at 10:30 PM. Please remember to spell all names in your messages in both English and Hebrew to ensure correct spelling.


הדלקת נרות שבת

19:09

Candle lighting Erev Shabbat

מנחה בפטיו

19:15

Mincha on the patio

קבלת שבת בהובלת אישה וערבית - בפטיו

After mincha

Kabbalat Shabbat, led by a woman, followed by Arvit – on the patio

קבלת שבת בהובלת גבר וערבית– בתוך הבניין
(חובה  לעטות מסכה)

After mincha

Kabbalat Shabbat, led by a man, followed by Arvit - inside the building
(
mask required)

מנין השכמה בפטיו

6:45

Early Shacharit -patio

שחרית בהיכל.  חובה לעטות מסכה.

8:30

Shacharit inside. Mask required.

קידוש לאחר מוסף – פרטים בהמשך

 

Kiddush after musaf – details below

שחרית בפטיו

9:15

Shacharit – patio

שבת עיון – פרטים בהמשך

11:15

Shabbat Iyun – details below

מנחה וסעודה שלישית  בפטיו

19:00

Mincha and Seudah Shleesheet -patio

ערבית בפטיו

20:17

Arvit - patio

הבדלה

20:27

Havdalah


שחרית ימים ב', ה'

6:20

Shacharit Monday, Thursday

שחרית ימים א', ג', ד', ו'

6:30

Shacharit Sunday, Tuesday, Wednesday


קידוש: יתקיים מדי שבוע לאחר המניין של 8:30. אם תוכלו לסייע בסידור הקידוש, להביא כיבוד, או לסייע בכיסוי ההוצאות הפעם או בפעם אחרת אנא שלחו הודעה לשרה לוין. .

Kiddush: The weekly kiddush is restarting, after the 8:30 minyan. If you are able to help with setting up the Kiddush, bring food or contribute to the costs, please contact Sara Levene.


שבת עיון: לכבוד השלושים של אמא שלה, מינט אפטר, אנדריאה כץ תדון ב"חידוש בקדישבשעה 11:15.

Shabbat Iyun: In commemoration of the shloshim of her mother, Minnette Epter, Andrea Katz will discuss "Examining Kaddish" starting at 11:15. The discussion will be in Hebrew, with the sources in Hebrew and English.


הודעות קהילת ידידיה

Kehillat Yedidya Announcements


מזל טוב לשרי פוקס וחיים גולדגרבר על הולדת נכדיהם התאומים, איתן אברהם ועזרא משה, בנים לאביגיל גולדגרבר ואהרון קיאק.

שיזכו הוריהם לגדלם לתורה, לחופה, ולמעשים טובים.

Mazal Tov to Cheri Fox and Hayim Goldgraber on the birth of twin grandsons, Eitan Avraham and Ezra Moshe, born to Avigail Goldgraber and Aaron Keyak.


החלמה מהירה לחיים רייכבך שתרם כלייה השבוע לאדם שהוא לא מכיר. בעל הגמול ישלם לך גמולך הטוב. תזכה למצוות!

Best wishes for a full recovery to Haim Reichbach who donated a kidney to a stranger this week. May Hashem reward both the donor and the recipient with long life and health.


שיעורים ולימוד

שיעור בתנ"ך באנגלית ימי ראשון בשעה 20:00 - עם ד"ר מרים ברנד. שיעור "התנ"ך בהקשר של המזרח הקדום" באמצעות זום

שיעור בתלמוד עם פיני לייזר בימי שלישי בשעה 19:00. המעוניינים להצטרף ולקבל את המקורות ללימוד מתבקשים לשלוח מייל לפנחס. הקישור בזום. לומדים את הפרק השמיני במסכת סנהדרין, העוסק ב"בן סורר ומורה".

החוג של 929 בעברית בימי רביעי  בשעה 19:00. לו"ז929 . עכשיו באמצעות זום. להצטרפות, צרו קשר עם לין.

החוג של 929 בעברית בימי חמישי בבוקר בשעה 8:51 לפי לו"ז 929. עכשיו באמצעות זום. להצטרפות, צרו קשר עם מורין.

החוג של 929- באנגלית בימי חמישי בבוקר בשעה 9:00. אנא צרו קשר עם שרה לוין.

במוצ"ש שבתות מברכים - שיעורים בספרות: תמול שלשום של ש"י עגנון עם משה באב”ד. המפגש המקוון באמצעות זום.

Classes and Learning Opportunities

Bible class - Sunday at 8:00 PM in English with Dr. Miryam Brand on "Biblical Texts in their Ancient Near Eastern Context", via Zoom link.

Talmud shiur with Pini Leiser. Tuesday at 7PM. The Zoom Link: If you want to join and receive the sources, please email Pinchas. We are now learning about “The Rebellious Son (בן סורר ומורה)" in the eighth chapter of Sanhedrin.

Thursday morning 929 Hebrew group meets at 8:51 AM, according to the 929 study schedule. In Hebrew. Now via Zoom. To join contact Maurene.

Thursday morning 929 English group meets at 9:00 AM according to the 929 study schedule. In English. Via Zoom. For link or information contact Sara Levene

Saturday nights after Shabbatot Mevarchim – classes in S.Y. Agnon's Tmol Shilshom, with Moshe Babad. Virtual meeting – via Zoom.


מדיטציה (בוננות) לימי קורונה עם ד"ר דינה וישוגרד. ימי שלישי וחמישי ב-7:00. המפגשים מיועדים למתרגלים חדשים וותיקים כאחד. קישור לזום.

Meditation for Coping with Tough Times with Dr. Dina Wyshogrod. Every week on Tue, Thu 7:00 AM. These sessions are intended for newbies as well as experienced meditators. Zoom link.


מפגש משפחות צעירות ותפילה בפארק

שבת ב-10:15 בבוקר בחלקו התחתון של פארק ליפשיץ (ליד מגדל החבלים). במפגש תפילה קצרה וסיפור המיועדים לגילאי 2 – 7 אך בני כל הגילים מוזמנים.

למידע נוסף: אילנה 054-779-5770 (עדיף בוואטסאפ).

Young Family Meetup and Davening at the park!

Come join us on Shabbat at 10:15 at the lower part of Park Lifshitz (by the rope tower) for a short Tefilla and story, geared toward ages 2 to 7, but all ages welcome.

For more information: Ilana, 054-779-5770 (WhatsApp preferred).


מחפשים נשים המעוניינות לקרוא את 4 הברכות בשבתות בבוקר. צרו קשר עם ליאל אלמוג.

Looking for women who would like to read the four brachot at Shabbat services. Contact Liel Almog.


קריאה בתורה: המעוניינים לקרוא בתורה מוזמנים לפנות לדֹבי רבינוביץ. רשימת הקוראים נמצאת כאן.

Torah reading: Contact Dovi Rabinowitz if you are interested in reading. Schedule of readers is here.


פרסומות ופעילויות של קבוצות אחרות: לא באחריות קהילת ידידיה.

Ads and activities of other groups: Kehillat Yedidya takes no responsibility.


תערוכת הדפסים וציורים של מרדכי בק ותערוכת ציורים של מאריון קונסטנאר. ביום חמישי ה-24 ביוני: 17:00–22:00 וביום שישי ה-25 ביוני: 10:00–15:00. ב-24 תהיה גם הופעה מוסיקלית. התערוכה תהיה בבית משפחת ווימן רח' מרדכי היהודי 1.

 

Prints and Paintings: An exhibition of work by Mordechai Beck.  Thursday 24th June 4-10 pm; Friday 25th June 10 am – 3 pm at the Waimann's home, Mordechai Hayehudi 1. On the 24th there will also be live music. In parallel there will be an exhibition of paintings by Marion Kunstena'ar.


בואו ללמוד יחד עם הר׳ אביטל הוכשטיין בסדרה החדשה בהדר עירוב תחומין: על פנים חוץ, גורל ואחריות במסכת שבת. ימי שלישי |20:00 | 8–22 ביוני | יד הרב ניסים, ירושלים.

לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן

You are invited to join R. Avital Hochstein in the new series at Hadar: Eiruv Techumin: Inside and Out, Fate and Responsibility in Massechet Shabbat. 

Tuesdays |20:00 |8-22.6 |Yad Harav Nissim, Jerusalem. 

For more information and registration.


לוח נדל"ן כאן. למשלוח הודעות: for-rent@yedidya.org.il

Apartment ads are here. Submit ads: for-rent@yedidya.org.il