הקהילה

"ידידיה" היא קהילה יהודית-אורתודוקסית פלורליסטית, וחברים בה רווקים, זוגות צעירים ומשפחות מבוססות. חברי הקהילה באים מרקע דתי מגוון וכולם מוזמנים לקחת חלק פעיל בחיי הקהילה (כקוראים בתורה, שליחי ציבור, מודיעי הודעות בסיום התפילה, רכזי תוכניות, חברי וועדות, וכו'). במרכז פעילותינו עומדות תפילות שבת וחגים אך אנו מקיימים גם תפילת שחרית מדי יום.

המחיצה שמפרידה בין שני צידי אולם התפילה עוברת באמצע ויוצרת מרחבים שווים לנשים וגברים. בזמן התפילה משתלבים קולות הנשים בהרמוניה עם אלה של הגברים. כל פעיליות הקהילה מתקיימות בעברית.

כיון שאחוז נכבד של חברי הקהילה הם עולים שהגיעו ארצה כבודדים, חלק ממשימתנו היא ליצור קהילה תומכת אשר תשמש מעין משפחה למעוניינים. מלבד מסגרות של תפילה ולימוד, אנחנו מקיימים פעילויות חברתיות הפתוחות לכלל הקהילה ולציבור הרחב. קופת הצדקה של הקהילה עומדת לרשות כלל הנזקקים בשכונה, וועדת גמילות חסדים תומכת בחברים בעיתות צרה וגם בעיתות שמחה.

עולים חדשים ותיירים (יהודים וגם לא-יהודים) מוזמנים להתארח אצל חברינו בצורה מאורגנת וקהילתנו משמשת לעיתים קרובות בית למשפחות ולצעירים שנמצאים בארץ בשנת שבתון.

קהילתינו מחוייבת לבניית קשרים בין קהילות יהודיות שונות וגם בין לא-יהודים ליהודים. אנחנו רגילים לארח אצלנו קבוצות נוצריות (של אנשי כמורה וגם אחרים) לתפילות בשבתות ומזמינים אותם גם להתארח בבתינו.