קהילת ידידיה

ועד מנהל

פרוטוקול הישיבה מיום ל' תשרי תשע"ז, 5.2.17 שעה 20:00

 

 

מיקום הישיבה: קומת כניסה, בניין קהילת ידידיה.

נוכחים

ועד מנהל: רפאל אמלאן, דינה וינר, יפה שירה גרוסברג, קובי אייבלמן,  ברוך רוזן, טליה רוט, עדינה גולומבק

ועדת כספים: מארק נולמן

ועדת ביקורת: דבורה גריינימן,  שרון אדרי

מנהלת משרד: מרים פיין

 

דיון

 

1.             פרוטוקול של הישיבה האחרונה

מרים:  כתוב כאן שאין תקציב לשבתון, אבל אני מבינה שיש תקציב.

דינה:   זה סודר דרך התכתבות בדוא"ל.

הפרוטוקול מאושר פה אחד. בפרוטוקול הנוכחי יצוין, כי יש תקציב לשבתון.

קובי: אחרי השבתון רצוי לקבל דיווח איך היה.

 

2.          בחירת חברה חדשה לועד

דינה:   ססקיה רוצה לפרוש אבל תמשיך להיות רפרנטית לפורים. טליה רוט מועמדת לועד להחליף את דוד גלייכר.

החלטה:             טליה נבחרת לועד פה אחד.

 

3.          פרויקט אקוסטיקה

 

דינה:   יש תרומה של 80,000 ₪. מחצית משרי פוקס. העבודה תתחיל בקרוב.

 

4.            קונצרט

דינה:     הרשי הודיע שההכנסות תיתרמנה לקופת צדקה של קהילת ידידיה. קודם ינוכו הוצאות.

קובי:     צריכים לתעד הכל בכתב.

דינה:     אכן.

 

5.            די-פיברילטור

 דינה:    יש תרומה לדפיברילטור. מרותי לוי.

 

5.            תקציב

מארק:  דמי חבר: הרבה חברים כבר מעל 70, הכנסות יורדות. עם זאת רוצים המשכיות.

               דבר שני: הבניין מתבגר, הוצאות.

               תרומות:

               ככלל, האידיאל לגבי הבניין הוא לבדוק את הכול, להרכיב רשימה של כל מה שיש לעשות, ולמצוא פתרונות. אבל, אולי לא ריאלי.

               שני עמודים. קודם אסביר את עמוד הצעת התקציב ל2017. נשווה בין תקציב 2016 לבין הוצאות 2016. אני מעדיף להיות שמרן. דמי חבר מחולק לשני חלקים: דמי חבר שאינו זכאי להחזר מס, וחלק שני, "תרומות לפעילות שוטפת", שזכאי להחזר מס. הכנסות די יציבות בשנים האחרונות.

טליה:    כמה חברים יש?

מרים:   120 משפחות, 80 יחידים.

מארק:  המשך הסבר: ימים נוראים: תשלומים עבור מקומות ישיבה. אני לא מכניס תרומות לקופת צדקה מאחר וזה לא נחשב הכנסות - יעודי. תרומות כלליות: תרומות לקהילה (לא קופת צדקה). שימוש במבנה – מרים – פרקש אומר שזה לא יכול להיות יותר מ-25%. דמי שכירות מבית מדרש הראל זה שונה, בשורה שונה. פרקש אמר שזאת תמיכה למוסד דתי, אין בעיה. (מרים: הם משלמים ואני צריכה לסדר את המע"מ, המון עבודה). הכנסות משבתון. אירועים. ספריה – בשנה האחרונה רכשנו שוטנשטיין, הוצאה מיוחדת. השקעות. תרומות – פורים וסעודה. השנה הוספנו רסרב reserve של 5,000 ₪ עבור סבסוד דמי חבר, בניהול ארתור.

               לשנת 2017, הכנסות צפויות: 507,500.

דינה:     הערה: מדובר בהערכה שמרנית של הכנסות. לגבי הראל, מבוסס על הנחה שהם לא ימשיכו, אע"פ שייתכן וכן ימשיכו, הם מרוצים ואנחנו מרוצים.

מארק:  עמ' 3 – פירוט הוצאות מסוימות. מבנה. חשמל עלה. דינה: כמעט כל שבת יש אירוע עם משפחות, עולה הברה כסף. מרים: משלמים על אירוח משפחות לסעודות בשבת, התשלום בקושי מכסה את ההוצאות. בעיות עם החשמל, אם היה כסף היינו עשים את המערכת מחדש. מארק: מים, ביטוח, אזעקה – הוצא קצת פחות מהתקציב. כיבוד קל: לא נוצל. ניקיון: ירד. דינה: הכול בזכות מרים. מרים: יש מנקים טובים, מקצועיים, עובדים מהר, יותר טוב מתלמידים. כנ"ל חומרי ניקיון. גינון: קודם לא תוקצב, אבל הייתה הוצאה של 4,416 ₪, תשלום לאבינועם הריס, קודם היה חלק מניקיון, עכשיו נפרד, בעיקר ניקוי שטח בשביל הסוכה. חומרי בניין. פיקוח על אירועים ושימוש במבנה: בעיקר המשכורת של מרים. ככל שהוצאות פיקוח על אירועים גבוה יותר, ההכנסות מאירועים נמוכות יותר. כשמרים לא זמינה, מביאים  מישהו אחר. סה"כ לתקציב 2017: 191,000.

               משרד. עובר שורה שורה. טלפון ואינטרנט – גדול מהצפוי – בשנה האחרונה לא באמת הייתה הערכה לכך.

רפאל:   אולי כדאי לעדכן את האתר של הקהילה. האתר קצת ישן, לא מושך חברים חדשים.

מארק:  מסביר הוצאות משרד. הנה"ח: השכר של מרדכי וילק. רווחית: תוכנת ניהול חשבונות. ביקורת: שכר של רו"ח, פרקש. עלויות בנק וכרטיסי אשראי: עליה חדה – החלק שעלה הו כרטיסי אשראי. יש לנו הסדר טוב, אבל ככל שאנשים משלמים באמצעות אשראי, זה עולה לנו כסף. בד"כ לא תורמים לקופת צדקה באשראי, אבל הכנסות מפורים כן משולמות באשראי. מיסים ואגרות – הסכום אמור לעלות, כי משלמים מע"מ. עדינה: אבל זה לא מתקזז? מע"מ נכנס ויוצא? מע"מ מהראל 510 ₪ לחודש, נכנס ויוצא, מקוזז. 1303 – תשלום לרשם העמותות.

               עמ' 4 – בקשת ועד תחזוקה לשנת 2017.

דינה:     בוועד תחזוקה יש שתי ועדות, ועדת בית, שוטף; וועדה מיוחדת ad hoc.

מארק:  הערכות גסות, guesstimates.

קובי:     זה יהיה נכון לקחת חלק מקרן בניה? דהיינו השיפוצים המרכזיים המותנים בקבלת תרומות? דלתות תקינות לא מספיק חשובות כדי לקחת מקרן בניה?

מארק:  עמ' 2 – הוצאות כלליות. אירועים – חלק מתקציב המשרד. אירועים מיוחדים – לא היו השנה – מתוקצב ב-2,900 ₪ ליתר ביטחון. קידוש – יין, תירוש, מוצרים כמו כוסות. ספרי תורה – בדיקה, ושכירת ספרי תורה לשמחת תורה.

הוצאות ועדות (פרט לועד תחזוקה, שנמצא למעלה עם הוצאות כלליות קשורות למבנה). השנה, בקושי היו אירועים חברתיים, כמו ארוחות, ערבי קולנוע, כד'. דינה: צריכים מתנדבים. שחקני הפרשה – לא קיבלו את הכסף שהובטח מהעירייה. רכזת נוער: משכורת  - היא עושה עבודה מצוינת – דינה מציעה להעלות את המשכורת שלה. אומנות – מאוד מוצלחת. מוטות – הוצאה מיוחדת. 

הוצאות נוספות: יו"ר וועד מנהל discretionary fund.

סה"כ: הכנסות – הוצאות לשנת 2017 – גירעון – 24,000- ₪. ההפרש ישולם מרזרבות.

דינה: לדעתי הגירעון צריך להיות למעשה 64,000 ₪, כי אני חושבת שצריכים לסיים את הפרויקטים המיוחדים שבאחריות הוועדה מיוחדת ad hoc למרכז דב בסך 60,000 ולא 21,000 בלבד (כפי שמופיע בטיוטה).

סה"כ: הסבר.

פרויקטים: אני רוצה שורה מיוחדת לפרויקטים.

רזרבות: עמ' 4. יתרות – סכומים בבנק. 162,824 ₪ (מורכב מדולרים).

כספים ייעודיים segregated amounts  – קרן בניה, סבסוד, תמיכה בבניין. מרים – תמיכה בבניין זה שורה נפרדת בתקציב; קרן בניה וסבסוד אינם מקבלים שורות נפרדות אלא נכנסים לתוך קטגוריות אחרות. תמיכה בבניין – רזרבה אם תהיה הוצאה ענקית חיונית. סה"כ 427,099. דינה – ייתכן והגג יהיה בקטגוריה הזאת בקרוב.

רפאל:   תודה למארק. עבודה נהדרת. לצערנו זאת תהיה השנה האחרונה שהוא יעשה עבודה זו.

 

דיון לגבי חברות בקהילה. טליה: כמה אנשים מתפללים כאן שאינם חברים? דינה: מגחכת. דהיינו – הרבה. חלק מהאנשים שמתפללים במניין השכמה לא רוצים להיות חברים כי לא רוצים להיות מחויבים לתורנות קידוש.

 

החלטה: התקציב מאושר, כפוף לתיקון, שהגירעון יעמוד על סכום של 64,000 (ולא 24,000 כפי שמופיע בטיוטה), שיתוקצב מרזרבות.

 

6.            אירועים קרובים

קובי:     מתכננים את פורים. האם מישהו יודע מי קרא בשנה שעברה? (דינה: הכול רשום אצל יצחק.) באשר לחיילים, לא עבד טוב בשנה שעברה, אנשים היו אמורים לאסוף את החבילות לחיילים שלהם ולא עשו את זה.

               ססקיה ויצחק יארגנו.

 

 

רשמה: שרון אדרי.