קהילת ידידיה

ישיבת הוועד המנהל, 19.12.2016

נוכחים:

הוועד המנהל: קובי איבלמן, רפאל אמלן (יו"ר), יפה-שירה גרוסברג, יוני המר-קוסוי, דינה ויינר (יו"ר), ססקיה סונסון-מוס, ברוך רוזן

ועדת הביקורת: דבורה גריינימן (רשמה את הפרוטוקול)

מנהלת המשרד: מרים פיין

 

(1) פרוטוקול הישיבה הקודמת הופץ בישיבה והופץ במייל ע"י רפאל רק אחרי הישיבה. לכן הוא לא אושר בישיבה. רפאל ביקש לשלוח אליו תיקונים עד יום ד', 21.12.2016. הפרוטוקול יאושר אחרי הכנסת התיקונים.

 

(2) מילוי המקום שהתפנה בוועד המנהל עקב פרישתו של דוד גלייכר

המקום הוצע ליעקב משטי אולם מסתבר שהוא אינו מעוניין בכך.

הוצע להציע את המקום לחני כאדן או לטליה רוט. ססקיה תדבר עם חני; דינה תדבר עם טליה.

 

(3) דיווח על העבודות בבניין (דינה ויינר)

העבודות לאיטום הבניין הביאו לשיפור מאוד גדול, אולם עדיין יש מקום לשיפור נוסף. קיימת עדיין נזילה בצד של הרמפה הפנימית, ברווח שבין הזכוכיות לרמפה. אחרי שיסתיים הגשם יש לאטום אותו בסיליקון.

יש צורך לבדוק את הגגון מסביב למרכז דב כדי לוודא שהוא מגן כראוי מפני רטיבות.

הקבוצה שמפקחת על העבודותרפאל, רונן ודינהישבה עם ועדת הבית ודנו בבעיות נוספות שקיימות בבניין. רונן ויודיס ויינר דיברו ביניהם והכינו רשימה. התהליך הזה יימשך.

קיימת בעיה חוזרת של ריחות במרכז דב. נאמר לנו שזה פתיר.

ועדת העיצוב בודקת אפשרויות להחלפת הדלתיים בכניסה הראשית לבניין. הם במצב לא טוב ונדרשו להם כמה תיקונים בזמן האחרון. רונן עובד אתם על זה.

הועלתה הצעה להתקין מעקה בדרכי הגישה לארון הקודש בהיכל התפילה (מדרגות בצד הגברים, רמפה מצד הנשים). הדבר ייבדק, אולם לא ברור שזה חיוני.

השיפוץ האקוסטי: דיברו עם תורם אחד, ויש כבר תרומה שתכסה מחצית מעלות העבודות. בעוד מספר שבועות נדע אם יש תורם נוסף.

ברוס: תודה לכל מי שעוסק בנושא הבניין. מדובר בהרבה מאוד עבודה.

 

(4) חנוכה

פתיחת התערוכה של סטיב קופלנד ביום ה', 29.12.2016, תהווה הפעילות המרכזית של הקהילה לחנוכה. גם פעילויות הילדים יתקיימו באותו יום.

יוני המר הוא המרכז (point person) מטעם הוועד המנהל, אולם הוא לא יהיה בערב הפתיחה.

קובי: החנוכיה צריכה להיות מוכנה. יש חנוכיה פנימת, שיש להדליק אותה בהיכל למעלה על שולחן קטן ליד ארון הקודש כשמתקיימת תפילה שם; בימים האחרים יש למקם אותה בקומת הכניסה. יש לנקות אותה ואת המגש שהיא ניצבת עליו לפני השבת הקרובה, ויש לדאוג לאספקת מספר הנרות הדרוש.

יש לבקש מהמנקים להוריד את החנוכיה לקומת הכניסה אחרי השבת.

יש גם חנוכיה שעומדת בחוץ, שנדלקת בשמן. קובי יקנה מגש של כוסיות שמן עבורה. מישהו צריך להדליק אותה מדי ערב. דינה תבקש מגרי הלר שידאג לכך.

מרים הוציאה את החנוכיה ממקום האחסון שלה.

 

(5) שבתון

בתכנון על-ידי שרון גרינבלט ודבורה לוסטיג. התאריך נקבע ל-10–11 בפברואר. מעבר לכך עדיין לא נמסרו פרטים לועד המנהל.

מרים: לפני שנתיים גולגלו הוצאות מסויימות של השבתון על הקהילה. יש להבהיר למארגנות שאין תקציב לשבתון מצד הקהילה; כל ההוצאות צריכות להיות מכוסות על-ידי דמי ההשתתפות.

כמו-כן יש לדאוג שכל המשתתפים ישלמו על השתתפותם מראש (גם אם יתנו צ'קים דחויים).

 

(6) מרכזים (point persons) נוספים

פוריםססקיה

שבת הגדוליש למצוא מי שיארגן ארוחות קהילתיות. דינה תדבר עם אביטל אורדן ורנה אטלס

פסחעדינה

יום השואהברוס

שבועות: לוגיסטיקהברוס; תיקוןקובי

שבת בוגרים-בוגרותלבקש מג'י ג'י מרקס

אסיפה כלליתמרים

על כל מי שמשמש מרכז לבדוק את קובץ ההנחיות (the manual) של הקהילה מבעוד מועד.

יש למצוא מרכז לעניין החברות בקהילה, שיתחיל לעבוד על זה מייד אחרי שבועות.

 

(7) תקציב

מרק נולמן עובד על זה; הוא בשלב של סקירת הוועדות כדי לברר את הצרכים שלהם. הוא כנראה יוזמן לישיבה הבאה של הוועד המנהל.

מרק מסיים את התפקיד ויש צורך למצוא לו מחליף. רפאל יפנה בעניין זה ליעקב מלכיאור.

 

(8) פלייר

דבי גריינימן הכינה חומרים לפלייר לפני זמן רב. ססקיה התנדבה לפני מספר חודשים לקדם את הנושא, ודבי מסרה לה את החומרים. ססקיה טרם עברה עליהם ותעשה זאת בקרוב.

 

(9) ועדות נוספות

רפאל יקדם את עניין התת-ועדה להערכת הימים הנוראים.

ג'י עוד לא השלים את הבדיקה הכללית של מבנה הוועדות. הבטיח לפני הישיבה שיסיים את זה בקרוב.

דינה הציעה לכונן ועדה שתעסוק בענייני חברותגיוס חברים וקבלת הפנים לחברים חדשים. הוצע להציע את התפקיד לניל (שפורש לגמלאות בזמן הקרוב) או לג'י ג'י. ססקיה תבדוק את הנושא מול מספר אנשים.

 

(10) בית-מדרש הראל

ביקשו להתקין לוח מודעות במרכז דב. ועדת העיצוב אישרה להם.

מרים: הם ביקשו להשתמש במקום במספר תאריכים נוספים, מעבר למה שסוכם אתם בחוזה, לרבות יום הזכרון ויום העצמאות.

דינה: אם זה לא מתנגש בפעיליות שלנו, אין בעיה, כל עוד לא מדובר באירועים פתוחים לקהל שעשויים להתחרות בפעילות שלנו.

מרים: יש מקום לבקש תשלום על התאריכים הנוספים. לעומת זאת הם טוענים שזה בא במקום השבועיים של פסח, שבהם הם אינם מקיימים לימוד.

דינה ומרים: הטיעון הזה אינו מקובל עלינו, כי ההסכם שלנו הוא חודשי, בין אם הם משתמשים במקום בימים שהוקצו להם ובין אם לא. אם הם יקבלו תאריכים נוספים ללא תשלום, יש לחשוש לתקדים שלא יהיה לטובתנו. כל שימוש בבניין הרי כרוך בהוצאות (חשמל, ניקיון וכו'). ובנוסף זה עשוי להתנגש עם החוגים הקבועים שלנו, כגון קבוצות ה-929 ללימוד התנ"ך.

דינה: באופן כללי היחסים אתם טובים, אולם הם יודעים לעמוד על המקח. יש לדרוש מהם תשלום עבור התאריכים הנוספים, לפי מחיר העלות.

כמו-כן במידה שהפעילות הנוספת שלהם תתנגש בחוגים שלנו, הם צריכים לעבור להיכל למעלה ולדאוג להתארגנות הכרוכה בכךהזזת שולחנות וכד'.

 

(11) ספר מתכונים

רות והרמן הציעה לפרסם ספר מתכונים של הקהילה וביקשה לאשר לה לקדם את הנושא. הדבר עשוי להניב רווחים לקהילה. ניתן יהיה למכור בו מודעות פרסומת ולהשתמש בו לגיוס כספים.

מקדמים את ההצעה בברכה.

 

(12) קונצרט (אירוע ביזמת הרשי כ"ץ)

בעוד חודש יתקיים קונצרט של נגני הקהילה, ביזמתו של הרשי. האירוע יתקיים בקומת הכניסה. מטרת האירוע הוא גיוס כספים, ויש להחליט לטובת איזו מטרה הם יהיו מיועדים.

הציפייה היא שרוב הקהל יהיו חברי הקהילה.

הוחלט שהכספים יועדו לבדק הבית של הקהילה.