קהילת ידידיה

ועד מנהל

פרוטוקול הישיבה מיום ל' תשרי תשע"ו, 31.10.16 שעה 20:00

 

 

מיקום הישיבה: מרכז דב, בניין קהילת ידידיה.

נוכחים

ועד מנהל: רפאל אמלאן, דינה וינר, יפה שירה גרוסברג, קובי אייבלמן,  ברוך רוזן, ג'יי מרקס, יוני המר קסוי

ועדת ביקורת: דבורה גריינמן, שרון אדרי

מנהלת משרד: מרים פיין

 

דיון

 

1.             עדכון בדבר שביל הגישה לגבן הילדים מאחורי הבניין של קהילת ידידיה (נושא 7 בסדר היום)

רפאל:  שביל מוצע על-ידי מומחית (אדריכלית?) מטעם העירייה היא בין הבניין לבין הקיר, במקום שבדרך כלל אנחנו מקימים את הסוכה. יובל ביקש ממנה לחפש מיקום אחר, היא שוקלת זאת.

2.          ביקורת מחודשת של עניין הקונצרט המאורגן על-ידי הרשי כץ (נושא 5 בסדר היום)

רפאל:  הרשי עדכן אותי שהקונצרט יהיה קטן הרבה מהצפוי, חלק מהאומנים פרשו. בסדר הגדול הצפוי נוכחי לא תהיה מניעה לערוך את הקונצרט בקומת הכניסה של הבניין.

קובי:   לא הגעתי לישיבה של הוועד בה נדון הקונצרט בזמנו, כי היא נקבעה למועד לגביו הודעתי מראש שלא אוכל להגיע. עמדתי לא נשמעה. למיטב זכרוני התכנון המקורי של הבניין (דינה: יש לנו פרוטוקולים של הוועדה לשימוש בבניין גם מלפני 15 שנה) היה לשרת ולארח את הקהילה. על-בסיס הבנה זו גייסנו כספים, זה מה שהבטחנו לשכונה.

דינה:   מציעה לא לדון בזה עכשיו, אלא לקיים ישיבה יחד עם נציג של וועדת מנהג והלכה. ידוע לי כי בזמנו הוועדה בדקה את התכנון המקורי את הבניין לפני שגיבשו עמדה.

קובי:   האם ביקשו משחקני הפרשה לא להופיע בהיכל?

דינה:   כן, כי בזמנו גיבשה וועדת מנהג והלכה עמדה, שלא ניתן לעשות דברים הכרוכים בקלות ראש בהיכל, כמו פורים-שפיל ושחקני פרשה. בוא נקיים ישיבה יחד עם חברי הוועדה. המנדט שלהם מחולק: בנושאים שלדעתם הם הלכתיים "טהורים", הם קובעים; בנושאים עם היבטים סוציולוגיים, הם ממליצים.

קובי:   הם מחליטים אלו נושאים הם הלכתיים טהורים?

דינה:   לא, אנחנו מחליטים.

קובי:   חלק מהנושא שאני רוצה להעלות הוא לא רק הנושא הספציפי הזה, אלא השאלה, מי מחליט. הוועדה לא מחליטה.

יוני:     מה שאתה אומר נוגד את כל המטרה של וועדות. בגבולות מסוימים, הם שקובעים, ויש להם תרומה לשאלה, מהם הגבולות. זה עלה הרבה בישיבה האחרונה (ג'יי: עדיין לא קידמתי את עניין גיבוש נוהל לוועדות).

רפאל:  בוא נסכים, כי בקרוב – או בישיבה הרגילה הבאה של הוועד, או בישיבה נפרדת – נדון בעניין יחד עם חברי הוועדה למנהג והלכה.

קובי:   אני רוצה שיהיו נוכחים גם מרק וחיים כדי שנשמע את עמדתם.

החלטה: לקיים ישיבה קרובה בעניין, כאמור לעיל.

 

3.          הפרוטוקול של הישיבה הרגילה האחרונה

החלטה: טרם אושר, עדיין יהיו תיקונים.

 

4.            מינוי חבר חדש לוועד מנהל להחליף את דוד גלייכר

רפאל:   דוד טרם המון לקהילה ולוועד. צר לנו על פרישתו. חייבים למצוא מחליף למלא את נעליו הגדולות.

דינה:     דיברתי עם יעקב מאשיטי, הוא מסכים לקחת על עצמו את התפקיד.

החלטה: הוועד יזמין את יעקב מאשיטי להצטרף.

דבורה:  צריכים לבדוק בתקנון, אם חבר מצטרף לוועד באמצע שנה, מהי תקופת כהונתו.

 

5.            ביקורת לגבי החגים

יפה שירה: קיבלתי מכתב תודה מאוד יפה מיושבי ראש הוועד.

קובי:     כשצריכים לשקול שינויים בקהילה, צריכים למצוא דרך להשמעת ביקורת אפקטיבית, המערבת אנשים רבים בקהילה, לא רק חברי הועד, לקבל את התרומה שלהם. התייחסתי לכך בהודעת דוא"ל שלי מהיום, עם נייר עבודה המכיל תכנית מגובשת לקבלת ביקורת (הנושאת כותרת: Evaluation of Tishrei 5777 in Kehillat Yedidya ). הקבוצה שתנהל את התכנית תדווח לוועד עד פברואר כדי שניתן יהיה ליישם את הביקורת בחגים בשנה הבאה.

דבורה:  לא בדיוק הבנתי את המטרה. בתכנית מדובר בהיכנסות קבוצה קטנה (קובי: רצוי שתהיה קטנה, אבל חייבים להיות חברים ממקומות שונים, כך שלא תהיה כל כך קטנה), אבל לאחר מכן לא ברור כיצד התכנית אמורה לעבוד? חברי הקבוצה הקטנה יפנו לרפרנטים, גבאים, כו', ויבקשו את התגובות שלהם?

יוני:       גם לרפרנטים, גם לחברי הקהילה.

דינה:     בשנה האחרונה פנינו לקהילה במסגרת הדוא"ל שנשלח על-ידי יוה"ר לקהילה לגבי מקומות ישיבה לימים נוראים, שאלנו אלו הצעות יש לשינויים מהשנה האחרונה?

דנים בנושאים שצפויים לעלות במסגרת הביקורת. נושא חשוב: אנשים מבקשים מקומות ישיבה במניינים "הרגילים" ואז מתפללים במניין השכמה, משאיר מקומות פנויים במניינים הרגילים, בזמן שהודענו לאנשים אחרים (שהגיבו מאוחר יותר) שהם לא יכולים לקבל מקומות ישיבה כי אזלו; אותם אנשים מגיעים לבית הכנסת ורואים מקומות פנויים. אולם רוצים גמישות, אבל אין מספיק מקומות ישיבה לימים נוראים, צריכים להתחשב.

החלטה: לאמץ את התכנית שהציע קובי, תוך הוספת נושאים לדיון, של ספרי תורה ונוער. להזמין אנשים כלהלן ליטול חלק בקבוצה "הקטנה": מיכאל שטאל (גבאי), עדינה גולומבק (גבאית), דינה (יו"ר), יוני וקובי (נציגי וועד), איתן קאדן (מניין השכמה), אליסה מוס רבינוביץ (נציגי קהילה), ברוך (לוגיסטיקה).

קובי:     אם נבצע את התכנית בצורה טובה, נרוויח מזה לשנה הבאה, לא רק בעניין החגים, אלא גם בעניינים אחרים; נוכל לאמץ תכנית זו כדרך לקבל ביקורת גם בעניינים אחרים.

 

6.            שיפוץ

דינה:     שיפוץ בוצע, הבעיה של רטיבות אמורה להיות פתורה, כשיתחילו הגשמים נדע עם זה עבד. מהלך העבודה גילו כי יש רווח בין פרופיל האלומיניום לבין החלון הגדול ברמפה, שם נכנסו מים; הקבלן חפר חריץ בתוך השיש על-מנת לנקז את הרטיבות, בנה תעלת ניקוז (מכוסה בדשא מלאכותי), כד'. הספיקו כל מה שהיו מורים לעשות. נוכח דברים שהתגלו במהלך ההליך, סופו של דבר זה עלה 800 ₪ יותר מהצפוי, היה לנו תקציב מספיק, שולם. העבודה בוצעה על-ידי קבלן יעקב גורי וצבעי יובל בן-סימון, ההליך היה חיובי, בנינו קשר מאוד טוב איתם. אני, רפאל ורונן, שהיינו הוועדה הזמנית ad hoc למרכז דוב, מבקשים מנדט להמשיך, נושאים כגון אינסטילציה.

קובי:     מדובר בתיקון ולא שיפוץ.

דינה:     וועדת בדק בית house committee מטפלת בתיקונים שוטפים, אני רוצה שההבחנה תהיה ברורה, כי זה לא תיקונים שוטפים אלא טיפול בבעיות גדולות.

החלטה: להסמיך את וועדת האד הוק לטיפול במרכז דוב (חברים דינה, רפאל ורונן) להמשך שפעילותם המבורכת. "עשיתם עבודה נהדרת, תמשיכו!"

 

7.            עדכון לגבי הטיפול בבעיית האקוסטיקה

דינה:     גייסנו תרומות המספיקות לחלק מהעבודות הדרושות אבל לא כולן. לורי, יו"ר וועדת גיוס כספים, מחפשת תורמים חיצוניים. יושבי ראש הוועד, יחד עם שושנה באומגרטן (יו"ר וועדת העיצוב) מחפשים תורמים פנימיים.

 

8.            מחסור בכ"א בניקיון

מרים:   ככלל, יש מספיק כ"א לניקיון השבועי הקבוע, הבעיה היא באשר לניקיון "הגמיש", דהיינו מאוחר בלילה אחרי אירועים, כד'. חנוך הוא העובד הגמיש הקבוע היחיד, אבל הודיע לנו מספר ימים לפני חוה"מ כי לא יעבוד בחוה"מ. משלמים לנוער 40 ₪ לשעה. בעיה עם חברת כ"א: הם לא גמישים, רוצים שעות קבועות מראש, לא מוכנים לבוא מאוחר בלילה אחרי אירוע, ביום שישי אחה"צ, כד'. אנחנו לא עובדים שחור (מרבית האנשים שמפרסמים עבודות ניקיון רוצים לעבוד שחור). נוער מקבלים תלוש משכורת, אבל לא משלמים בשבילם ביט"ל, ביטוח בריאות, פנציה, כד'; אם לוקחים בוגרים, 18+, העלות קופצת.

דינה:     יש גם בעיה של פיקוח על אירועים.

דבורה:  לא היה פעם אב בית?

דינה:     חלק גדול מהדברים האלה מבוצעים בפועל על-ידי מרים. צריכים לדון בחידוש תנאי ההעסקה שלה. לעשות את זה בישיבה, שלא בנוכחותה.

               שוב עולה הנושא, שצריכים להגדיר את תפקידי הוועדות.

דינה:     האם מישהו ייקח על עצמו לשים מודעה בידידיה?

רפאל:   מתנדב.

החלטה:כולם יחפשו מנקים מתאימים.

מרים:   מדבר בספונג'ה, ניקיון שירותים, כד'. ראובן הוא שמצבע את הניקיון השבועי הקבוע, הוא אינו משולם לפי שעה אלא מקבל תשלום גלובאלי עבור הבניין כולו. אני מבהירה לקייטרינג שעליהם לטאטא, לסדר כיסאות, כד', אבל לא מביאים מספיק צוות. מביאים שני עובדים, לקבלן לא אכפת מתי הם מסיימים לעבוד, הם יכולים להתחיל בשעה 23:30 ולסיים בשעה 02:00, ואני חייבת להיות כאן איתם.

דינה:     יש בתי כנסת שיש להם קייטרינג של "הבית" (house caterers), למשל "קיש" בשמעון הצדיק, יש קשר קבוע, הבנה, כד'. לנו בידידיה יש שתי קבוצות: אלה ונטע שטאל, וגם דבורה לוסטיג (הן לא קייטרינג, הן לא מכינות את האוכל אלא מארגנות ומגישות אותו, הן למעשה מארגנות אירועים event organizers), אנחנו מכירים אותן והן מכירות את הבניין, למה לא להסמיך אותן לפקח על אירועים? ללא מפקח נוסף?

               דיון: אם הוועד צריך קודם כל לגבש מדיניות בנושא זה, ואז להציג אותה לתגובת הוועדה לשימוש בבניין; או להיפך, קודם לקבל עמד מהוועדה, ולאחר מכן לגבש מדיניות?

החלטה: לאשר לשתי קבוצות (ו/או יחידות) של מארגני אירועים: (1) אלה ונטע שטאל ו- (2) דבורה לוסטיג, לעבוד באירועים ללא פיקוח נוסף.

 

קובי:     האם יצאה הודעה לקהילה כי התחילה הפעילות של בית מדרש "הראל"?

דינה:     אני אשלח הודעה.

 

ג'יי:       אדם שאינו חבר בקהילה המוכר ארבעת מינים, קיבל ממישהו (לא יודע מי) רשימת החברים והתקשר לכל אחד, הציג את עצמו כאדם העובד עם ידידיה, והציע למכור ארבעת מינים. אפיץ הודעה בעניין, שצריכים להקפיד לא למסור את הרשימה לזרים.

 

מרים:   1. הכנסות לשנה זו מדמי חבר דומות מאוד לשנה הקודמת (שתיהן פחות מהשנה לפני כן). יש יותר חברים שהם אזרחים וותיקים, מקבלים הנחה בדמי חבר. צריכים להחזיר את הנתון של תאריך לידה לטופס חברות, חשוב לי לדעת בני כמה כולם

  1. אהיה בחופשה מ- 10.11-30.11. המשרד יהיה סגור. אני צריך מישהו להחליף אותי בענייני יום יום (א) השקיית צמחים, דאגה להספקת שתייה, כד' (דינה: אני אטפל), ו- (ב) השגחה על המניין היומי – שידאגו לנעול את הבניין. צריכים לבקש ממישהו לקחת על כך אחריות. יש תורנות במניין לסגירת הבניין אבל היא לא מתבצעת.

דינה:     צריכים מישהו לעבור בבניין בימי ראשון, לבדוק שהכול בסדר.