קהילת ידידיה

ועד מנהל

פרוטוקול הישיבה מיום ח' אייר תשע"ו, 16.5.16 שעה 20:00

 

 

מיקום הישיבה: מרכז דוב, בניין קהילת ידידיה.

נוכחים

ועד מנהל: דינה וינר, דוד גלייכר, קובי אייבלמן, יצחק אביגד, רפאל אמלאן

ועדת ביקורת: דבורה גריינמן, שרון אדרי

ועדת כוח אדם: מרק רנדר

ועדת מנהג והלכה: מינדי שימעל

ועדת בדק בית: יהודית ויינר

ועדת שימוש בבניין: דוב קופר

 

דיון

 

1.            פרוטוקול הישיבה האחרונה

דינה:     נרשם בטעות "פרויקט הניקוז למרכז דוב כמעט הסתיים". לא נאמר, שיבוש.

סוכם למחוק את המשפט הנ"ל.

רפאל:   תיקונים אחרים כבר בוצעו.

דוד:       מציע לאשר את הפרוטוקול המתוקן.

החלטה: הפרוטוקול המתוקן אושר פה אחד.

 

2.            ניקוי הבניין

קובי:     מה קורה היום בעניין ניקיון?

דינה:     נער אחד מנקה, טובע בעבודה.

מרק:     מחלק דף מידע (מצ"ב) שהוכן על-ידי ועדת כוח אדם, ובו ניתוח מעודכן של שלוש אופציות להסדר לניקוי הבניין. עובר על הנתונים ומסביר אותם.

               אופציה א': להמשיך עם העסקת נער/ים. כרוך בהשקעת זמן לאיתור עובדים ואימונם.

               אופציה ב': חברת ניקיון. פנינו לחברה שניקתה את הבניין לפסח, היא לא מעוניינת בניקוי הבניין באופן קבוע.

               אופציה ג': חברת ניקיון פרטית, דהיינו ראובן ואשתו. יספקו קבלות. ראובן יכול להיות מנקה קבוע, ינקה את כל הבניין, כל שלוש קומות, ונוכל להמשיך להעסיק נערים ככוח עזר במידת הצורך, למשל לאירועים מיוחדים. נפגשנו עם ראובן בעבר, רושם חיובי, המלצות. אבל המפגש אז היה במסגרת אחרת, התנאים שסוכמו אז לא רלבנטיים. סופו של דבר הסכים והגיש הצעת מחיר, כמפורט בדף המידע.

               חנוך (הנער שמנקה היום) מעוניין להמשיך בימי שישי.

               (מרק ממשיך ומסביר את הניתוח בדף המידע).

               ראובן רוצה 3,200 ₪ כולל מע"מ לניקוי כללי פעם בשבוע, המחיר הכי טוב בין האופציות. אם ראובן נעדר, חופשה, מחלה, כד', חנוך ישלים. אבל – חנוך לא מספיק.

               בתיאוריה, חברת ניקיון (אופציה ב') היא האופציה הכי טובה – זמינות, מחויבים לספק כוח אדם, להביא מחליף במידה שעובד חסר - אם כי האופציה הכי יקרה.

               אופציה א', נערים בלבד – לא ריאלי. לא מספיק זמינים, איכות משתנה.

               המלצה: ראובן + נערים. (כמפורט בדף המידע.)

דינה:     מה עם זמנים מיוחדים, ימים נוראים, פסח? מי אחראי?

מרק:     שאלה מצוינת. התשובה, ייתכן שאנחנו (הקהילה, לא ראובן) אחראים. // אם בית הכנסת מעסיק עובד, הדבר גורם לסיבוכים, צריכים לתת משכורות והטבות. ראובן לא יהיה עובד אלא ספק שירותים, ייתן קבלות. כוח העזר יהיו עובדים, ננסה להגביל זאת ללא יותר משני נערים. שוחחנו עם ראובן על תקופת ניסיון לחודשיים, טוב בשבילו ובשבילנו. מציע שוועדת בדק בית, בעזרת המנהלנית מרים, תשגיח, תיתן הערכה של עבודתו. המלצה – כמפורט בדף המידע.

               משימות מיוחדות: יש ועדת בדק בית מצוינת (החברים: מרק, יהודית, חברים נוספים), ניקח אחריות על תחזוקת הבניין. ניעזר במנקים נוספים, עובדים המועסקים לפי שעות, למשימות מיוחדות, כגון ניקוי הפילטר, כד'.

דינה:     צריכים חלוקה ברורה של תפקידים ביניכם לבין מרים.

מרק:     מרים תיקח אחריות על ניקיון עבור אירועים.

               שירה מאוד בעד ראובן.

דינה:     האם מישהו מוועדת בדק בית יבוא פעם בשבוע ויבדוק מצב הניקיון?

מרק:     בהתחלה כן. אולי אחר כך לא יהיה צורך.

דוד:       האם חברת ניקיון תהיה הרבה יותר יקר?

מרק:     יותר יקר, לא הרבה יותר. 5,600 ₪ לחודש כולל מע"מ; האופציה המומלצת (ראובן + נערים) תעלה כ- 4,000 ₪ לחודש.

דוד:       מה קרה לוועדת תחזוקה?

מרק ודינה: היום זה ועדת בדק בית.

הצעה:   להסמיך את מרק להגיע לסיכום עם ראובן, לחפש עובד (לפי שעות) נוסף, להבהיר חלוקת עבודה עם מרים, לבקש מוועדת בדק בית למנות: (א) חבר לפקח על המצב בחודשיים הראשונים, ו- (ב) חבר שיהיה איש קשר עם הוועד המנהל, המשרד והציבור.

מרק:     יהודית טיפלה בכל העניינים האלה משך שנים. ככל שנערב אנשים נוספים, זה יאפשר ליהודית לחיות חיים יותר נורמליים, כמו כן מעורבות של יותר אנשים היא דבר חיובי, יהיה יותר כיף.

דינה:     תודה רבה למרק ויהודית, כל הכבוד.

החלטה: ההצעה אושרה פה אחד.

 

3.            בקשת ארגון "דרישה" לשכור את הבניין באלול

דינה:     ארגון "דרישה" מעוניין לשכור את הבניין משך חודש אלול. תנאי שלהם הנו, שיוכלו להתפלל במניין שוויוני בבניין.

מינדי:   וועדת הלכה לא הגיעה להחלטה סופית. התקבלו תגובות שונות. שקלנו את השאלה, אם יש עניין של מראית עין. כמה חברי ועדה חשבו שהתרת מניין שוויוני בבניין אינה מקובלת, אחרים חשבו שמאחר ותומכים במטרות דרישה, הדבר אפשרי, במיוחד אם המניין השוויוני לא יתפלל בהיכל אלא במקום אחר כגון מרכז דוב. לשלוש הקומות יש רמות קדושה שונות, בסדר 3,2,1: ההיכל הקדוש ביותר, קומת כניסה במקום שני, מרכז דוב פחות. גם הועלה רעיון של תפילה בסוכה. אני עצמי לא רואה יתרון לסוכה על מרכז דוב, להיפך, מרכז דוב יותר פרטי, הסוכה יותר פומבית. אם הוועד המנהל יחליט להתקדם בעניין הסדר עם דרישה, ועדת ההלכה תגיע להכרעה.

קובי:     עד אלול (השנה יוצא בספטמבר) הבנייה הסמוכה אמורה להיות מוכנה. מה אם המניין השוויוני ייערך בסוכה האחורית, שאינה שייכת לידידיה?

מינדי:   אנחנו מרגישים שהחצר האחורית שייכת לנו, גם אם לא.

דוב:       מבחינה היסטורית, יש מדיניות: אין מניין בבניין שאינו תואם את העמדה שלנו.

קובי:     לא נכון, היו מניינים יותר ימניים מאתנו.

דוב:       לא ניתן לעשות בלי הצבעה של הקהילה כולה.

קובי:     נגד עריכת מניין שוויוני בבניין. אין בעיה בחצר האחורית שלא שייכת לנו.

רפאל:   אישית, אין לי התנגדות, אבל צריכים עמדה ברורה של ועדת הלכה.

יצחק:   בעד אם הם מתפללים מאחורי הבניין. בעד אירוח של דרישה, דבר חיובי. בעיה לדחות ארגון כזה. אבל לא נכון להתיר תפילה שוויונית במרכז דוב.

דינה:     למדתי בדרישה חמש שנים. אוהבת אותו, אבל אני נגד. לא חושבת ששצריכים הצבעה של הקהילה, אבל אני פוחדת שמניין שוויוני יגרום למתחים.

קובי:     לפני שנתיים דרישה ערכה לימוד אלול בימין אורד, שהוא מוסד אורתודוכסי, היה מניין שוויוני. בזמן הכניסה לבניין לפני 15 שנה הייתה החלטה לא לאפשר תפילה בבניין בסגנון שאינו שלנו, לא מימין ולא משמאל.

דינה:     רפאל, נא תבדוק אם אי פעם הייתה הצבעה/החלטה בעניין.

דוב:       לא הודיעו על כך אי פעם לוועדת השימוש בבניין.

שרון:     מבחינה משפטית, אין תוקף להסכם עם דרישה שיאפשר להם להתפלל בשטח שאינו שייך לנו (הסוכה האחורית).

יהודית: בקשות כאלו ככלל נשלחות לוועדת השימוש בבניין, לה יש הרבה ניסיון בבדיקה.

דינה:     ההצעה לא הגיעה דרך המשרד אלא דרך מעיין פורת שלמדה בדרישה. עדיין לא הייתה פנייה מטעם דרישה עצמה.

דוב:       הפרוצדורה המקובלת היא לפנות לוועדת השימוש בבניין, הנושא לא היה צריך להגיע לוועד בלי לעבור את וועדת השימוש בבניין.

יצחק:   נגיד למעיין להגיד לדרישה לפנות לדוב קופר מוועדת השימוש בבניין.

דוב:       חברים נוספים בוועדת השימוש בבניין – פנינה ארביט וגרי הלר יהיו בחו"ל, אבל ישמרו על קשר.

דינה:     אם דרישה רוצים מניין שוויוני, יש להבהיר שאי אפשר בתוך הבניין, ניתן לדבר על מקום סמוך, אבל עדיין אין החלטה של וועדת הלכה.

 

4.            השכרת הבניין לבית מדרש "הראל"

דינה:     בתחילת פברואר בית מדרש "הראל" פנה אלינו בבקשה לשכור את בניין בית הכנסת. מן ההתחלה חשפתי את הקשר שלי לבית המדרש. ב-29 לפברואר ועדת השימוש בבניין המליצה לא לאשר, על בסיס המידע דאז, שאם הם ישכרו את הבניין, אנחנו לא נוכל להשתמש במרכז דוב. אבל הראל הבהירו, שאף אם הם ישכרו שטח בבניין אנחנו נוכל להשתמש במרכז דוב, על כן הוועד המנהל החליט להמשיך במשא ומתן. דנו בעניין. אני ואנשים נוספים ניהלנו משא ומתן עם הראל (רב הפטר), הם מעוניינים, אני ניסחתי הצעה ושלחתי לוועדת השימוש בבניין. הפצתי את ההצעה. עכשיו הראל צריכים תשובה.

               מארק נולמן ומרים עברו על ההצעה, נשמע להם שנפסיד את האפשרות לערוך את סמינר "אימגו", ייתכן ונפסיד עד 2,000 ₪ (הפסקת ההכנסה מהסמינר, הוצאות מים/חשמל/ניקיון, כד'). הראל מתאימים לאידיאולוגיה שלנו, לכן מציעים שכר דירה של 3,000 ₪ עבור כשלושה וחצי ימים בשבוע. בהראל לומדים כעשרה איש.

               (דינה נותנת דוגמאות של מוסדות אחרים שמשכירים שטח בבניינים שלהם, כגון בית ספר רעות, בית ספר עמליה, כתי כנסת, ומוסרת נתונים באשר לשכר הדירה שמקבלים מוסדות אלה.) בית כנסת "אוהל נחמה", מצב דומה לזה שלנו, משכירים שטח גדול משלנו עבור 5,500 ₪ לחודש. כל מוסדות אלה משכירים ללא משרד.

קובי:     אוהל נחמה משכיר קומה תחתונה, שטח ענקי, ודאי יש שם משרד.

דינה:     פרקש חושב ששכר דירה שנוכל לקבל מהשכרה להראל לא צריך להיכלל בסכום של כ-130,000 ₪ לשנה (המקסימום שמותר לנו לקבל עבור אירועים ולא לאבד את המעמד שלנו כעמותה שלא למטרות רווח), מדובר בנושא אחר, בית מדרש, דבר מצוין. צריכים לדרוש מע"מ.

               הוצאות – קשה לחשב בדיוק, מים, חשמל, כד'. חשמל ומים לחדר אחד בצד הצפוני במרכז דוב ל- 10 איש – 400 ₪. איבוד הכנסה מסמינר "אימגו" – 750 ₪ לחודש (אימגו לא ניתן להסדיר במקום אחר בבניין). ניקיון, כד'.

יהודית: לא רק אימגו שוכר את המקום, גם קבוצות אחרות.

דינה:     אחרים יכולים להשתמש בחלקים אחרים של הבניין, אבל אימגו לא יכולים. בית מדרש הראל יתקיים עד השעה 16:30, אבל ביום רביעי יתקיים בערב.

קובי:     929 נפגש ביום רביעי בערב, אבל אפשר להיפגש גם בחדר הדרומי במרכז דוב.

               [הערה: בזמן שהישיבה הנוכחית מתקיימת בחדר הדרומי, מתקיימת ישיבה נוספת, של ארגון אימהות, בחדר הצפוני. חלק מהנוכחים בישיבה הנוכחית, כולל שרון אדרי, הרגישו שהרעש לא עבר את המחיצה, בזמן שנוכחים אחרים, כולל דבורה גריינימן, הרגישו שהרעש כן עבר את המחיצה.]

מרק:     בית מדרש הראל מאד מתאים לנו. אחת ממטרות הקהילה היא לאפשר פעילויות כאלו. אין בעיה להתחלק במשרד. אבל – המחיר נמוך. השימוש על-ידי הראל מגביל אפשרויות אחרות. צריכים לבקש קצת יותר.

דינה:     אם נבקש יותר, הם יפנו למקום אחר. אני לא מסוגלת לבקש מהם מחיר גבוה יותר, אחרי שסיכמתי מחיר.

יצחק:   כל זמן שאנחנו לא מפסידים כסף, אנחנו מרוויחים מבחינה רוחנית מהנוכחות שלהם. כשהקמנו את הבניין דיברנו על כך שתהיינה פעילויות, שהבניין יהיה בשימוש כל הזמן.

מרק:     מסכים, אבל בכל זאת, אפשר לבקש יותר.

קובי:     אולי 3,000 ₪ קצת נמוך, אבל אין מקום בשל כך לשבור את העסקה. צריכים להבהיר להם שמחפשים הסדר לטווח ארוך, ייתכן והתשלום יעלה בעתיד. הרצל ובתיה שניהם מלמדים בתיקון. סימביוזה מצוינת. הם ילמדו בקהילה פעם בחודש.

דינה:     ממילא צריך להגיד להם שצריכים להוסיף מע"מ למחיר שסוכם.

יהודית: הדריכו אותי שכדי להגיע למחיר דמי שכירות, צריכים לחשב את ההוצאות ולהכפיל אותן.

מרק:     צריכים להבהיר להראל שלא רוצים להפסיד את העסקה, אבל נשמח ששכר הדירה יהיה 3,500 ₪ + מע"מ.

דב:         הפרוצדורה המקובלת של הוועדה לשימוש בבניין: (1) שואלים האם הפעילות מתאימה? (2) מהם הצרכים? (3) מהם התנאים? במקרה זה, פרוצדורה זו לא בוצעה. היה צריך לשתף את וועדת השימוש בבניין לפני ניהול המשא ומתן. לא הייתה שקיפות. קיים ניגוד עניינים. הייתה צריכה להיות פסילה עצמית (recusal)  מן ההתחלה. עשינו חישוב: ניקיון 4 שעות בשבוע, 900 ₪ ; חשמל – 1,789 ₪; סה"כ 2,689 ₪. לא חישבנו דברים אחרים, כמו שימוש בנייר.

דינה:     לא רואים צורך בניקיון נוסף.

דינה, מרק: התורם של מרכז דוב, שאול, רוצה את הראל כאן, וסבור שאין לבקש תשלום גבוה יותר אם זה ירחיק אותם.

מרק, יהודית: צריכים לקחת בחשבון מצב כלכלי של הקהילה, כדאי להרוויח כסף אם אפשר.

דוב:       כל מה שמתרחש כאן דורש פיקוח. אסור להרשות ירידה בערך הבניין.

יהודית: חבר קהילה משלם יותר מזה עבור שימוש בבניין.

מרק:     אשמח להציג את העניין להראל, 3,500 ₪ + מע"מ, תוך שאבהיר שלא נרשה לעניין גובה התשלום לסכל את העסקה.

כולם: חוזה לשנה אחת בלבד, משא ומתן מחודש בתום השנה. ראובן יצטרך לנקות מוצ"ש/יום ראשון בבוקר.

החלטה (דינה פוסלת את עצמה, חברי הוועד המנהל האחרים מצביעים, ומאשרים פה אחד): נסמיך את מרק וקובי לפנות לבית מדרש הראל ולבקש 3,500 ₪ + מע"מ. אם הראל יגידו שהמקסימום שלהם הוא 3,000 ₪ + מע"מ, נסכים לכך מיד.

דבורה:  רק ארבעה חברי ועד מנהל הצביעו. האם זה מספיק?

דוד:       אין צורך בקוורום.

[עד כה רשמה שרון אדרי, בעברית. השעה 22:15, שרון יוצאת, רפאל אמלאן ממשיך ברישום פרוטוקול, באנגלית. הפרוטוקול להלן נרשם על-ידי רפאל, ותורגם לעברית על-ידי שרון.]

 

5.            שבועות

               נדונה השאלה, מי יהיו אנשי הקשר (point people) מטעם הוועד המנהל לשבועות.

קובי:     אני אחד מאנשי הקשר, אבל אין אדם נוסף, ואני זקוק לעזרה לוגיסטית עם ארגון השטח, הארוחה, כד'.

               סוכם לשאול את מיכאל שטאל אם הוא מוכן לעזור. ניל פרלמן יהיה אחראי לפרחים.

               התקיים דיון בשאלה אם לקיים ארוחת potluck קהילתית בידידיה בערב שבועות, היוצא השנה במוצ"ש. המצב ההלכתי מסובך: צריכים להביא אוכל קר לפני שבת כדי להגישו אחרי שבת, אבל ייתכן שאנשים מסוימים בטעות יביאו אוכל בשבת להגשה במוצ"ש. אביטל אורדן אינה פנויה לפקח על הארוחה השנה. התקיים דיון נוסף, כולל הרעיון שאנשים הגרים קרוב לידידיה יכולים לארח אנשים הגרים רחוק יותר.

החלטה: לא לקיים ארוחה בשבועות השנה.

 

6.            אסיפה כללית

               האסיפה הכללית השנתית של חברי הקהילה תתקיים ביום 26.6.16 בשעה 20:00. השאלה אם לקיים אירוע חברתי כלשהו לפני האסיפה נדונה, אולם לא התקבלה החלטה. צוין, כי יהיו מספר מקומות פנויים בוועד המנהל, והוועד צריך להיפגש שוב בשבוע אחרי שבועות, בין הימים 13-15.6.16, לדון בעניין. גם ככה נהיה עמוס מידי. נדונה השאלה, אם ניתן למנות איש קשר שאינו בוועד, כדי לפקח על אירוע.

                                                            רשמו: שרון אדרי (נושאים 1-4), רפאל אמלאן (נושאים 5-6).