קהילת ידידיה

ועד מנהל

פרוטוקול הישיבה מיום כ"א אדר א' תשע"ו,29.2.16 שעה 20:00

 

 

מיקום הישיבה: קהילת ידידיה.

נוכחים

ועד מנהל: דינה וינר, דוד גלייכר, עדינה גולומבק, רונן בצלאל, יצחק אביגד, קובי אייבלמן, רפאל אמלן, יפה שירה גרוסברג

ועדת ביקורת: דבורה גריינימן

ועדת כוח אדם: מרק רנדר

ועדת כספים: מרק נולמן

מנהלנית: מרים פיין

 

החלטות

 

  1. הוועד המנהל (להלן: "הוועד") הודה למרק רנדר עבור התרומה למימון רכישה של מוטות לווילונות במרכז דב, ואישר את התקנתם.
  2. הוועד הודה לוועדת כוח אדם עבור הצלחתה באיתור מתנדבים חדשים, ועובדים בשכר, להבטיח ניהולה השוטף ותחזוקתה התקינים של ענייני הקהילה.
  3. הוועד הודה למיכאל שטאל, דני קהאן ומרים פיין עבור מאמציהם להבטיח את מעבר הקהילה במהלך תקופה קשה.
  4. הוועד הסכים לפנות לתורמים של הקהילה ולחבריה, בבקשה לסיוע במימון תיקונים יקרים חד-פעמיים לבניין. תתקבלנה הערכות מחיר לתיקונים אלה.
  5. הוועד אישר את ההצעה של וועדת הכספים להוצאות עבור שנת הכספים 2016, כפוף לתיקונים שנעשו בהצעה על-ידי הוועד במהלך הישיבה, אשר יופצו לאחר מכן.
  6. קבוצת "שחקני הפרשה" תמומן על-ידי הקהילה בפעם הראשונה, בסכום 900 ₪.
  7. הוועד אישר לדינה וינר לנהל משא ומתן עם בית מדרש "הראל" ע"מ לברר אם הם מעוניינים לשכור את מרכז דב החל מאוקטובר משך שלושה ימים ולילה אחד בשבוע, בזמן שדוד גלייכר ישוחח עם וועדת השימוש הבניין בעניין.

 

 

תקציב מאושר על ידי ועד מנהל של קהילת ידידיה

 

הכנסות

2015

2016

הכנסות כלליות

               33,877

               30,489

דמי חבר

               40,781

               41,000

תרומות לפעילות שוטפת

             159,435

             159,000

תרומות לקרן בניה

               10,000

 

שימוש במבנה

             138,720

             138,000

ימים נוראים

               10,520

               10,520

הכנסת אחרות

               15,825

               15,825

הכנסות משבתון

               19,321

               19,321

הכנסות מאירועים

                 7,985

                 7,985

תרומות ספרים/ספריה

                 9,136

                 9,136

רווחים מהשקעות

               12,008

               12,008

תרומות-פורים

               41,585

               41,585

             499,192

             484,869

הוצאות

 

 

מבנה

             160,682

             168,492

משרד

             124,834

             130,915

תמיכת הבניין

               12,790

               82,600

אירועים [יום העצמאות, יום השואה, שבועות, זיכרון רבין]

               10,995

               10,000

פורים

                 2,830

                 2,900

פורים-קופת צדקה+קופת צדקה

               21,516

               21,516

SHABBATON שבתון

               20,788

               21,308

KIDDUSH קידוש שבועי

                 9,269

                 9,501

ספרי תורות

                 1,322

                 1,355

Sub-Total

             365,026

             448,587

ועדות

 

 

Social Events

                 2,482

                 5,000

 social action

                    683

                 1,200

 ספריה -+ ספרי תפילה

                 9,378

                 5,000

 Youth + Parsha Players

                 8,824

               13,000

 Youth Director

               17,640

               24,000

 Art

                 3,401

                 8,400

 Rods

 

                 1,000

Sub-Total

               42,408

               57,600

יושבי ראש ועד מנהל

 

                 2,000

Total Expenses before Extraordinary items

             407,435

             508,187

Net Before Extraordinary items

               91,757

              -23,319

אבנים שנופלים

             126,306

 

בידוד מים במרכז דב

 

               60,000

Net for the Year

              -34,549

              -83,319

from reserves

               34,549

               83,319

Net for the Year

0

                 

 

מבנה

 

2015

2016

חשמל

                     39,077

                          41,031

מים

                       4,516

                            5,000

ביטוח

                     20,012

                          20,512

אזעקה

                     12,862

                          14,000

כיבוד קל

 

                            1,500

נקיון

                     54,823

                          57,564

חומרי נקיון

                       4,261

                            4,500

Building Supplies

                       4,654

                            5,000

Building Supervision

                     18,461

                          19,384

                   160,682

                        168,492

משרד

משכורת

                     78,806

                          82,746

OFFICE SUPPLIES

                       1,486

                            1,523

טלפון + אינטרנט

                       2,204

                            2,314

אחזקת ציוד

                       2,232

                            2,287

דואר + מתנות

 

                               500

נסיעות + deliveries

                          508

                               750

הנהלת חשבונות

                     27,754

                          28,448

רווחית

 

                                  -  

ביקורת

                       8,260

                            8,467

עלויות הבנק

                       2,270

                            2,500

 מיסים ואגרות

                       1,314

                            1,380

                   124,834

                        130,915

תמיכת הבניין

Roof

 

25000

pumps

 

5000

air conditioners

 

4000

painting – pergola/railings 

 

2300

painting – outdoor pillars 

 

5000

painting – outdoor wall repairs, eaves

 

3000

floor cleaning 

 

9500

woodwork

 

3000

fire upgrade + trip coils

 

13000

electrical work

 

3000

tables

 

1500

lock/alarm upgrade        

 

3000

replace exhaust fans       

 

4000

fridge repair                        

 

300

ארון הקודש

                       7,910

 

acoustic evaluation

                       4,130

 

גינון

                          750

 

replace acoustic panels  

 

1000

                     12,790

                      82,600