VA’AD MENAHEL MEETING May 18, 2015 ENGLISH PROTOCOL BELOW

סיכום ישיבת הוועד המנהל של קהילת ידידיה שהתקיימה ב-18 במאי 2015

משתתפים :

חברי הוועד המנהל: ברוך רוזן (יו"ר), אביטל אורדן, קובי איבלמן, דוד גלייכר, מרק נולמן (גזבר), ורד נוריאל-פורת, סימון קפלן

חברי ועדת הביקורת: אליעזר פיינר, יהושע שופמן

מנהלת המשרד: מרים פיין

יועצת ארגונית: יעל הכהן

מציגים: שושנה באומגרטן (הצעות עיצוב),  דינה וינר (צדדים הלכתיים)

נוכחים: יהודית וינר-הריס, לאה קורמן, דב רבינוביץ, פנינה ארביט, שרי פוקס, יעל הכהן

 

שבועות

התיקון יערך בשיתוף עם משפחת רוזנק לזכרו של מייק. הרב בני לאו ידבר בשבת בבוקר וח"כ רחל עזריה בין מנחה לערבית. יתקיימו שיעורים מקבילים בעברית ובאנגלית בליל שבועות ויתקיים תיקון נוער. יש פעילות גם בצהרי החג.

הפעילות לא נכנסה למפה המודפסת של תיקוני ליל שבועות בירושלים, אך אמורה להכלל במודעה שתצא בעיתונים לקראת שבת.

זקוקים למתנדבים – להגשה, רכישת מזון, ניקיון וקישוט. קול קורא למתנדבים יצא ביום שלישי, אנשי הוועד מתבקשים לסייע בהתנדבות ובאיתור מתנדבים חדשים.

דפי המקורות יועברו למשרד לצילום.

לא ידוע כמה אנשים ישתתפו.

 

האסיפה הכללית השנתית

ברוך הציג את התוכנית שמתגבשת – בחירות, כשעה ורבע לנושאים פורמליים ודוחות ופעילות נוספת. כרגע אין על הפרק הצעה לשינוי תקנון. בשיתוף עם יעל הכהן גובשה הצעה לתוכנית לדיון של כחצי שעה עד שעה סביב שולחנות ערוכים על נושאים שונים שיוצעו ע"י החברים ויקבעו מראש. תוגש מנה אחרונה והשאיפה היא ליצור אווירה נעימה. זה חלק מתהליך ריפוי מתמשך ומהמעבר לטיפול בנושאים אחרים מעבר לקבלת שבת.

בדיון שהתקיים עלו כמה נקודות:

הועלתה השאלה, מהי התועלת הטמונה בתוכנית בדיונים בקבוצות קטנות? התועלות הפוטנציאליות שהועלו כללו: הגברת ההיכרות בין חברי הקהילה, הצפת סוגיות חשובות שאולי לא היו עולות במסגרת של מליאה, הזדמנויות לחילופי מידע וגיבוש כיוונים אפשריים לפעולה, ויצירת אווירה נעימה.

שיח בין הוועד לקהילה הוא אחת ממטרות האסיפה הכללית השנתית.  אך יש לנו בעיה עם מעקב ויישום של נקודות שעולות במהלך אספות כלליות. הדבר רלוונטי הן אם נקיים דיון אחד במליאה והן אם נקיים מספר דיונים מקבילים סביב שולחנות עגולים. מתבקש שעד לאסיפה הכללית ובעקבותיה הוועד ידון בדרכים לשפר את המעקב ואת היישום.

רוב החברים שמגיעים לאסיפה הם מבוגרים ומספר המשתתפים וזהותם נוטה להיות די קבוע – בסביבות כ-50 כל שנה. כיצד אפשר למשוך צעירים? הוצע שכדאי לארגן שירותי שמרטפות למשפחות הצעירות ולבקש מהצעירים להעלות נושאים ולרכז את הדיון

הוועדה המארגנת תשכלל את הרעיון הראשוני לאור ההערות וההצעות שהועלו בפגישת הוועד המנהל.

עד כה רק הוגשו רק שתי מועמדויות לכהונה בוועד בעוד שששה מקומות עומדים לבחירה.  הועלתה השאלה מה נעשה כדי לעודד הצגת מועמדות לחברות בוועד?

עד כה, יצא קול קורא בידיעות וברוך מדבר עם חברים בקהילה ומעודד אותם להגיש מועמדות. הוחלט לדחות את התאריך הסופי להגשת מועמדות ל-28 במאי ובשבת לפנות ישירות לחברים הן בזמן ההודעות והן באופן אישי ולעודד אותם להגיש מועמדות.

דו"ח רואה החשבון – טיוטה ראשונה צפויה עד סוף השבוע וגרסה סופית עד ה-25 במאי.

סדר היום של האסיפה הכללית השנתית נקבע מרעש ע"י הוועד ונשלח לחברים. חברי קהילה יכולים להציע לוועד המנהל לכלול נושא זו או אחר בסדר היום. אי אפשר להעלות הצעה לסדר בישיבה עצמה. אחוז מסוים של החברים יכול לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין – אך אסיפה כזו מתכנסת בד"כ לקבלת החלטות מבניות.

האסיפה הכללית בוחרת בחברי הוועד.

אין קוורום להחלטות בוועד המנהל.

 

קבלת שבת

ברוך פתח את הדיון ואמר שהציר המרכזי הערב הוא קבלת החלטה על המדיניות. הקהילה עוסקת בנושא זה ונושאים משיקים גם בצירים נוספים:

יעל הכהן מלווה את התהליך. התקיימו כמה מפגשים בהנחייתה וייתכנו גם מפגשים נוספים.

דבי גריינמן ובוב קרול מגבשים סדרת מפגשים במהלך השנה שתעסוק בנושאים עמוקים שעלו במהלך הדיון על קבלת השבת כמו מגדר ותפילה, תהליכי שינוי בהלכה וכדומה.

בפעמיים האחרונות שהתקיימה קבלת שבת בהובלת אישה בקומת הכניסה פתחנו את מרכז דב לפעילות ילדים והדבר סייע ליצירת אווירה שקטה ורגועה יותר.

ברוך, דוד ועדינה מתחילים לחשוב על לקחים לתהליכים מורכבים בעתיד. בין היתר יש התחלה של חשיבה על אופן שיתוף הפעולה בין הוועד לוועדת ההלכה והמנהג.

 

הוצגו שלוש הצעות למדיניות לטווח בינוני:

א.  ברוך הציג את הצעת דינה/פנינה – קיום קבלת שבת בהובלת אישה פעם עד פעמיים בחודש בקומת הכניסה בכפוף לשיפור האולם

ב.  מרק הציג את הצעת גרשם / מירה – קבלת שבת תתקיים תמיד באולם הכניסה. כשתתקיים גם קבלת שבת בהובלת אישה – אחד המניינים יתכנס בקומת הכניסה והשני במרכז דב לסירוגין.

ג.  קובי הציג את הצעת דבי ויסמן – קבלת שבת בהובלת אישה תתקיים פעם בחודש, שישה חודשים באולם התפילה המרכזי באולם הכניסה. באולם התפילה המרכזי נשים יובילו מהעמוד בקדמת האולם שמשמש היום לארבע תפילות וגברים יובילו מהבימה.

 

בדיון שהתקיים עלו כמה נקודות:

האקוסטיקה באולם הכניסה טעונה שיפור משמעותי

יש נטייה לתמיכה בהצעה שיש לה תמיכה רחבה בקרב חברי הקהילה

חבל מאוד להמנע מתפילה בהיכל למעלה, בשם השוויון

לא נוכל לרצות את כולם ונצטרך לספוג את הריקושטים

התנגדות להעלאה של הצעות ברגע האחרון, בעיקר כאלה שמתעלמות מהתהליך התודעתי שעבר על הקהילה

יש נכונות לפשרה בקרב אנשים רבים משני הצדדים

אחד מהמשתתפים ציין כי כלל לא ידוע מה רוצה רוב חברי הקהילה. אחרים חלקו על קביעה זו והביעו תחושה שבגדול ידוע מה החברים רוצים

התקבלה החלטת ועד לפני שנה שלא יושמה עד הסוף

חייבים לקבל החלטה כעת.

תודה על השמירה על תרבות הדיון

בסבב ההתייחסות הראשון, רוב חברי הוועד נטו לקבל את הצעת דינה/פנינה כבסיס לדיון בכפוף לשינויים באולם הכניסה.

לאחר מכן, שושנה באומגרטן ודינה וינר הציגו דו"ח ביניים על שינויים אפשריים באולם הכניסה כדי לשפר את התאמתו לקיום תפילות. שושנה ביקשה לציין שאין לראות בהשתתפותה במאמצי התכנון תמיכה בהגבלת קבלת שבת בהובלת אישה לאולם הכניסה בלבד.

כרגע עוסקים בשני תחומים: האקוסטיקה ותכנון של בימה.

אקוסטיקה: אנו מתייעצים כרגע עם יועץ אקוסטי וייתכן שנצטרך להתייעץ  עם מומחה נוסף. חשוב מאוד לאפיין את הבעיה במדויק לפני שמנסים לפתור אותה וחשוב גם לא לפגוע ברב-תכליתיות של החלל. אקוסטית החלל מורכב מאוד ויש בו אזורים שונים. יתכן שיהיה אפשר להכניס אלמנטים אקוסטיים כמו וילונות, תקרות, קירות וכו' רק בחלק מהאזורים ולהשיג שיפור משמעותי. כמה נקודות נוספות: אפשרות לבידוד דלתות וטיפול באזורים שסביב האולם המרכזי.

צריך לשקול גם את נושא המיזוג – רוב יחידות המיזוג נמצאות סביב האולם ובאזור הכניסה. סגירה של החלל המרכזי תשאיר את רוב יחידות המיזוג בחוץ.

אנחנו עדיין בעיצומו של הבירור ואין עדיין הערכת עלויות. אך מסתמן שאפשר לשפר את האקוסטיקה בחלל (אם כי טרם ברור עד כמה ניתן לשפר) וככל הנראה נוכל לבצע את התהליך בשלבים ולבדוק לאחר כל שלב אם השיפור מספיק.

בימה: תת ועדה של ועדת ההלכה והמנהג נמצאת בעיצומה של בדיקה הלכתית כיצד אפשר לתכנן בימה שיהיה מותר לפרק בשבת. יש מסקנות ביניים: אם נפח המבנה הוא מתחת לארבעים סאה (בערך מטר על מטר על שלושה) והחיבורים הם מסוג ספציפי מותר לפרק אותו בשבת. אבל נכון לעכשיו, אסור לפרק בימה מוגבהת.

הרעיון המרכזי כרגע הוא יצירה של אזור בימה (Zone) ללא הגבהה. בתוך האזור יעמוד שולחן הקריאה הקיים וסביבו שלושה קירות שיהיו מורכבים מעץ בתחתית ומזכוכית או אלמנט פתוח אחר בחלק העליון. הכניסה והיציאה מהאזור תהיה מאחור. המטרה היא אזור נגיש לגברים ולנשים, נגיש לכיסאות גלגלים, לא כלוב, ואזור שהוא עדיין חלק מהחלל סביבו. יש אפשרות לפלטפורמה מלאה שלא מחוברת למחיצות סביב השולחן או לפלטפורמה חלקית.

סדר גודל של עלויות הוא 25,000 – 50,000 ₪ לבימה שתוארה למעלה (לפני מע"מ).

אם נרצה בימה דומה יותר לזו שבהיכל המרכזי העלות תהיה 50,000 – 75,000 ₪.

)יש שני תורמים פוטנציאליים לשיפור אולם הכניסה(.

חברי הוועד הביעו את תודתם לדינה ולשושנה ולכל העוסקים והמייעצים.

התקיימה הצבעה כדי לקבוע איזו הצעה תשמש כבסיס לדיון: 5 חברים הצביעו בעד 'הצעת דינה/פנינה' אחד בעד 'הצעת גרשום ומירה' ואחד בעד 'הצעת דבי ויסמן'.

הצעת דינה/פנינה נקבעה כבסיס לדיון.

ברוך הציע שהצעה זו (מצורפת) תהיה מדיניות הקהילה במשך שנתיים ושהוועד יתכנס לדון בנושא שוב בתום השנתיים. כמו כן, יוקצו שלושה חודשים לבדיקת היתכנות השינויים באולם הכניסה ושנה לתחילת ביצוע העבודות. אם לא נעמוד בלוח הזמנים הוועד ידון בנושא מחדש לפני תום השנתיים.

ההצעה ולוח הזמנים, המוצגים להלן, התקבלו פה אחד.

יש לפנות לכל מי שתרם לדיון בימים האחרונות ולהודות להם על תרומתם לתהליך.

 

החלטה בדבר יישום קבלת שבת בהובלת אישה בקהילת ידידיה

בשנתיים הקרובות קבלת שבת בהובלת אישה תמשיך להתנהל בקומת הכניסה של בניין קהילת ידידיה. קבלת שבת בהובלת אישה תתקיים פעם עד פעמיים בחודש – בד"כ בשבת מברכים החודש,  ו / או לבקשת משפחות חברי קהילת ידידיה שחוגגות שמחה בשבת מסוימת, בתיאום עם "מתאם השמחות" של הקהילה ועם צוות יישום קבלת שבת. כאשר קבלת שבת בהובלת אישה מתקיימת בקומת הכניסה, תתקיים קבלת שבת בהובלת גבר בקומה העליונה. כאשר אין קבלת שבת בהובלת אישה בקומת הכניסה, קבלת השבת הקהילתית תתקיים בקומה העליונה.

הוועד מאמץ הסדר פשרה זה למען אחדות ולכידות בתוך הקהילה וההחלטה להמשיך ולקיים בשלב זה את קבלת השבת בהובלת אישה בקומת הכניסה איננה מבוססת על איסור הלכתי ספציפי כלשהוא.

כמו כן אנו מבינים שהחלטה זו כרוכה בשינויים שונים לחלל הכניסה שיכללו, אך לא יהיו מוגבלים לכיסאות טובים יותר, סידורים נוספים, שיפורים אקוסטיים, הסדרי טיפול בילדים ועיצוב מתחם מרכזי למובילי התפילה עם מחיצה מסביב. מטרות שינויים אלה היא לשפר את חוויית התפילה בד בבד עם שמירת ההלכה ועקרונות היסוד של קהילת ידידיה. כמובן, כל שינוי צריך לקחת בחשבון שיקולים של עלות ואת השימוש הרב-תכליתי במרחב בקומת הכניסה.

לקראת מאי 2017, הוועד המנהל ישוב וידון בנושא, ויקבל החלטה לגבי מיקום קבלת שבת בהובלת אישה תוך התייחסות לדעות הרווחות בקהילה באותה עת. כמו כן, הוועד יקיים העֲרכות ביניים, האחת בעוד שלושה חודשים (לבדיקת ההיתכנות של השיפורים האקוסטיים הנדרשים) והשניה בעוד שנה (לבדיקת יישום כלל השינויים הנדרשים בחלל התפילה בקומת הכניסה). אם יימצא כי השינויים, שהחלטה זו מותנית בהם, אינם אפשריים או אינם מתבצעים, הוועד יקבל החלטה חדשה בנושא.

 

 

סיכום השנה שעברה

ברוך סיכם את השנה שעברה עלינו. הוא הודה לחברי הוועד ולחברי הקהילה. כל אנשי הוועד פעלו לטובת הקהילה. היו מספר אמירות לא ראויות כלפי הוועד כקבוצה וכלפי החברים כיחידים; וברוך התנצל על כך שלא הגן יותר בנחרצות על שמם הטוב של חברי הוועד.

לחלקנו יש תחושת החמצה שנושאים רבים נדחו בפני העיסוק קבלת השבת וטוב שיהיו שנתיים של רוגע.

יחד עם זאת, יש לזכור כי הספקנו לא מעט. הקהילה יוצאת מהשנה מותשת אך ברובה שלמה. בין היתר, הקמנו צוות תכניות ואישרנו מינוים חשובים בכמה ועדות מקצועיות. התקיימו אירועים מוצלחים רבים והתקבלו החלטות תקציביות קשות.

הוועד ביקש להודות לברוך על עבודתו המסורה.

 

מורשי חתימה

פה אחד ברוך רוזן  הוסר (לבקשתו) מרשימת מורשי החתימה של הקהילה.

 

Summary of the May 18, 2015 Executive Committee Meeting

Participants:

Vaad members: Bruce Rosen (chair), Avital Ordan, Kobi Abelman, David Gleicher, Mark Nulman (treasurer), Vered Nuriel-Porat, Simon Caplan

Audit committee members: Eliezer Finer, Josh Shoffman

Office manager: Miriam Fine

Organizational consultant: Yael Hacohen

Presenters: Shoshana Baumgarten (design options), Dina Wiener (halachik issues)

Other members present: Eudice Winer, Leah Corman, Dov Rabinowitz, Penina Arbit, Cheri Fox

 

Shavuot

The tikkun will be held in collaboration with the Rosenak family, in memory of Mike. Rabbi Lau will speak on Shabbat morning and MK Rachel Azaria will speak between Minch and Maariv. On Shavuot night there will be parallel Hebrew and English classes, as a well as a tikkun for the youth. There will also be special activities on the afternoon of Shavuot.

Yedidya's program was not included in the printed maps of Shavuot night tikunim in Jerusalem, but it is expected to be included in the circulars to be distributed along with the weekend newspaers.

We need volunteers – to purchase and serve the food, for decorating and for clean-up. A request for volunteers will be sent out to the membership on Tuesday and vaad members are asked to help out be volunteering and/or recruiting volunteers.

Source sheets will be forwarded to the office for copying.

It is hard to estimate how many people will participate.

 

The annual general meeting (AGM)

Bruce presented the emerging program for the AGM – elections, formal presentations (about an hour and a quarter, and then about an hour for additional, less formal component. It appears that there will not be any proposals to change the by-laws to be considered at this year's AGM.

Together  with Yael Hacohen, the organizing team has started to develop a concept for a 30-60 minute "Café Society" in which desserts would be served, members would sit around nicely set-up tables, and each table would be discuss a Yedidya-related topic of interest to those at the table. This is envisioned as part of the healing process and the effort to move on to issues other than Kabbalat Shabbat.

The following points were made during the discussion that ensued:

·         One of the main objectives of an AGM is to create an opportunity for interaction between the membership and the executive committee. However, there is a concern that issues raised at the AGM do not get sufficient attention from the executive committee in the year that follows. This is an issue whether the discussion is held in a plenary or in parallel round tables. The executive committee should discuss – both before and after the AGM - ways to improve follow-up.

·         Most of the members who come to the AGM are older and the number of participants has been fairly stable at about 50 each year. How can we do a better job of attracting younger members? One possibility might be to arrange for child care at Yedidya during the AGM. Another might be to ask younger members to serve as discussion leaders, if the Café Society concept is acted upon.

The AGM organizing team will refine the initial concept in light of the discussion summarized above.

To date, only two members have submitted their candidacy for the six positions up for election. 

The question was raised: what have we done thus far to encourage candidacies. The response – a notice has gone out via Yediot Yedidya and Bruce has approached several members to encourage them to submit their candidacies.

The vaad voted unanimously to put off the deadline for candidacy submission until May 28. In addition, this coming Shabbat, Bruce or one of the former chairs will make a special pitch during the announcements and all vaad members will try to identify potential candidates and encourage them.

The accountant is due to submit the financial report by May 25, and he may do so already by the end of this week.

The agenda for the AGM is set by the vaad and distributed in advance to the membership. Members can suggest to the vaad topics for inclusion in the agenda. Members cannot add an item to the agenda at the time of the AGM.

There is a provision for calling a special general meeting (SGM) if a certain percentage of the members petition to do so. SGMs (rather than AGMs) are the place to consider structural changes (such as discontinuation of the amuta or a merger with another amuta).

The general membership determines the composition of the vaad via a vote at the AGM.

There is no required quorum for vaad votes.

 

Kabbalat Shabbat

Bruce prefaced the agenda item by indicating that the main focus at the meeting would be Yedidya's policy on Kabbalat Shabbat. In other forums, the community is moving ahead on several related issues:

Three proposals were presented for the medium-term:

1.       Bruce presented Dina and Penina's proposal – WLKS on the entrance floor 1-2 times per month, subject to improvements to the space

2.       Mark presented Gershom and Myra's proposal – KS always on the entrance floor. When there is a WLKS, the male-led and female-led groups would alternate between the entrance floor and Merkaz Dov.

3.       Kobi presented Debbie's proposal – WLKS once per month; half the year in the upstairs prayer hall and half the year on the entrance floor. In the upstairs prayer hall, women would lead from the shtender used for leading the four prayers and men would continue to lead from the bima.

 

The following points were made in the course of the discussion:

In an initial round of comments, most of the vaad members expressed support for the Dina-Penina proposal (with improvements to the entrance level) as the preferred basis for further consideration and refinement

Subsequently, Shoshana Baumgarten and Dina Weiner presented an interim report on possible improvements to the entrance level to make it more suitable for prayers. Shoshana noted that her involvement in the exploration should not be misinterpreted to mean that she favors restricting WLKS to the entrance floor.

The explorations are currently focused on two issues – acoustics and planning for a bima.

Acoustics: The team is conferring with an acoustical consultant and may need to confer with an additional expert in the area. It will be important to characterize the problem more precisely before attempts are made to address it. It will also be important not to interfere with the multi-purpose nature of the space. The acoustics of this space are very complicated and vary from section to section. It may be that acoustical elements such as partitions, ceilings, etc. can be put in place in only some of the sections, but that this still might produce substantial improvements. The use of acoustical doors and addressing the areas around the entrance hall are also under consideration.

Another issue requiring attention is the air conditioning. Most of the AC units are located around the entrance hall and in the entrance areas. Closing off the main area on the entrance floor would leave most of the AC unit outside.

The team is still in the midst of its explorations and it does not yet have cost estimates. Nonetheless, it appears that it is possible to improve the acoustics (albeit to an unknown extent). It also appears that this could be done in a phased, modular fashion in which assessments could be made after each phase as to whether additional steps are needed.

Bima: A subcommittee of the halacha committee is in the midst of an halachik assessment of how a bima could be configured so that it can disassembled on Shabbat. The interim findings are that if the volume is less than three cubic meters, and the joins are of a certain type, then it could be disassembled. A bima with a raised base probably could not be disassembled on Shabbat.

The main options currently being explored is to create an unraised bima area. The existing torah reading table would be situated within this area, which would be surrounded by three movable walls/partitions whose lower parts would be made of wood and whose upper parts would be made of glass or some other open component. Entrance to, and exit from, the bima area would be from behind the area. The objective is to create a space which would be accessible to men and women, and to wheelchairs, which would blend in with the surrounding space and not have a cage-like feeling. There would be the possible of a full or partial platform not connected to the surrounding walls.

The cost of a bima of the type described above would be 25 to 50 thousand shekels, not including VAT.

If we want a bima more similar to what we have in the upstairs prayer hall, the cost would be 50 to 75 thousand shekels.

Two anonymous potential donors have indicated that they would be happy to help fund the renovation.

The vaad members expressed their appreciation for the research done by Shoshana and Dina and all other involved in the planning effort.

A vote was held to decide which of the three proposals would serve as the basis for further discussion. 5 vaad members voted in favor of the Dina-Penina proposal, one voted in favor of the Myra-Gershom proposal, and one voted in favor of Debbie's proposal.

The Dina-Penina proposal was adopted as the basis for further discussion.

Bruce proposed that this proposal would be adopted as Yedidya policy for two years and that the vaad would revisit the issue in two years. He also proposed that feasibility analyses be concluded within three months and implementation be concluded within a year. If it emerges that these targets are not met in a timely manner, then the vaad would revisit the location issue before two years have elapsed.

The proposal and timeline, which appear below, were adopted unanimously.

The vaad's appreciation should be communicated to all those who contributed to the process in the time period leading up to the vaad meeting.

 

Decision regarding the implementation of

Women-led Kabbalat Shabbat Services at Kehillat Yedidya

For the next two years women-led Kabbalat Shabbat services will continue to be held on the entrance level of the Kehillat Yedidya building. These services will be held once or twice a month – typically on the Shabbatot on which we say the prayer for the new month and/or at the request of Kehillat Yedidya member families with celebrations on a particular Shabbat (to be coordinated with the community's "simcha liaison" and the Kabbalat Shabbat implementation team).  When WLKS services are held on the entrance level, there will be a parallel men-led Kabbalat Shabbat service upstairs.  When there is no WLKS service on the entrance level, the community Kabbalat Shabbat service will be held upstairs.

This compromise arrangement is being adopted for the sake of unity and cohesion within the community and the decision to keep the WLKS on the entrance floor for the time being is not being driven by any specific Halakhic prohibition.

It is also understood that implementation of this decision would involve various changes to the entrance level space that would include, but not be limited to, better chairs and more prayer books, acoustic improvements, childcare arrangements and designing a center space for prayer leaders with aמחיצה  around it. The objectives of these changes would be to enhance the dignity and quality of the prayer experience in keeping with Halacha and Yedidya's founding principles. Naturally, any modifications would also need to take into account considerations of cost and the multi-purpose nature of the entrance level space.

As May 2017 approaches, the vaad will consider the issue again, and will make a decision regarding the location of women-led Kabbalat Shabbat services, taking into account the sense of the community at that time. In addition, interim assessments will be made three months from now (to determine the feasibility and practicality of the needed acoustic changes) and one year from now (to ascertain that the acoustic and structural changes have been implemented). If it is determined that the changes to the entrance-level space, upon which this decision is contingent, are not feasible or are not being carried out, a new decision will be made.

 

Summary of the past year

Bruce summarized the vaad's work over the past year. He thanked all the members of the community and expressed particular appreciation of the work of the vaad members.  Over the course of the year, there were several inappropriate public slurs against vaad members, and Bruce apologized for not being more vigorous in defending the reputation of the vaad and its members.

Some of the vaad members are discouraged that the need to deal with the Kabbalat issue made it difficult for the vaad to move ahead on other important issues. Hopefully, there will now be a couple of years of quiet on the Kabbalat Shabbat front, which will make it easier for the vaad to attend to other major issues.

Despite the amount of time and energy taken up by the Kabbalat Shabbat issue, the vaad nonetheless accomplished several things. Over the past year the vaad established a programming hub and made several appointments to key committees. It made several complex budgetary decisions and vaad members served as point persons for a range of calendar-related events. The community emerges from the past year tired, but largely intact.

 

Authorized signatories

At Bruce's request, the vaad voted unanimously to remove his name from the list of Yedidya's authorized signatories.