סיכום ישיבת הוועד המנהל של קהילת ידידיה שהתקיימה ב-2 במרץ 2015

משתתפים :

         חברי הוועד המנהל: ברוך רוזן (יו"ר), יצחק אביגד, קובי איבלמן, עדינה גולומבק, מרק נולמן, ורד נוריאל-פורת.

         חבר ועדת הביקורת: אליעזר פיינר.

         נכחו: פנינה ארביט, דב ברגר-קופר, דינה וינר, יהודית ויינר-הריס, ארין לונדון

 

פורים: ברוך סקר את ההיערכות: הקריאות, הפורים-שפיל והסעודה מוכנות. צריך לדאוג לסידור האולמות השונים.

פרויקט משלוח מנות נכון לאותו ערב נאספו כבר 30,000 ש"ח מכ-80 תורמים. השנה ניתן היה לשלם גם באמצעות Paypal. יש 50 בני נוער שמשרתים השנה. 15 מנות יגיעו לבתי הורים שילדיהם נמצאים ביחידות קרביות.

עדינה תהיה אחראית על איסוף הכספים שיתרמו בזמן התפילות. יש להקפיד להפריד בין התרומות שיאספו בערב המיועדות לבית הכנסת לתרומות שיאספו בבוקר המיועדות למתנות אביונים.

 

פעילות צעירים

ארין ערכה משאל קטן ולא פורמלי בפייסבוק על השתתפות צעירים בתפילות אצלנו. נימוקים בולטים לאי-השתתפות הם חוסר חברים, תפילה ארוכה, בית הכנסת אינו מזמין ודמי חבר גבוהים.

ארין העלתה רעיונות להגברת השתתפות של צעירים על ידי פעולות יעודייות (כגון שיעורים ומפגשים חברתיים), ויותר שבתות היכרות יזומות. ארין מזמינה גם את הועד ואת הקהילה לחשוב על דרכים נוספות להגברת השתתפות של צעירים.

אם עולה רעיון שרוצים לממש, יש לפנות לצוות התוכניות לתיאום ההיבטים היישומים והתקציביים.

הוועד המנהל הודה לארין על הסקירה ומקווה שהיא תמשיך בפעילות למען הצעירים בקהילה.

 

ועדת השימוש בבניין

דב הבהיר שהוועדה עוסקת בכל הקשור לשימוש הבניין כולל נהלים, תעריפים, כניסה לבניין והכנסת ציוד. הוועדה עובדת בשיתוף עם דוד זילברקלנג שמייצג את צוות התוכניות. לשם ייעול המעקב על הפעילות, ועדת השימוש בבניין מציעה למלא לכל אירוע טופס שיציין את הפעילות ואת ההוצאות הנלוות. הוצע להשתמש בטופס דומה גם לתכנון אירועים ושהטפסים יתואמו עם הגזבר ועם צוות התוכניות כי המידע הנאסף אמור לשרת את כולם. כדאי לשקול בנייה של מסד נתונים משותף.

אין היום רשימה של מחזיקי מפתחות ונהלים של שימוש במפתחות. ועדת השימוש בבניין תחבר רשימה של מחזיקי המפתחות ונוהל לשימוש במפתחות ותעביר אותם לוועד המנהל להתייחסות.

יהודית סקרה את אירועי הקהילה. היקף האירועים נאה מאד והוועד המנהל מברך את ועדת השימוש בבניין על עבודתה.

 

 

קבלת שבת

יש רצון להקדיש זמן ללימוד וליבון מטה-סוגיות שעלו תוך כדי שיחות על קבלת שבת. ברוך דיבר על החשיבות בצוות עם מגוון דעות וגישות.

חנה לוין העלתה את הצורך למצוא מומחה חיצוני שיוכל לעזור לקהילה לאחות את הקרעים שנוצרו כתוצאה מן הוויכוחים. ברוך ביקש ממרק רנדר, ורד וחנה להפגש עם מועמדים. הקבוצה פגשה את יעל הכהן, שאיתה ברוך עבד בעבר, והקבוצה חשבה שהיא יכולה להתאים לצרכי הקהילה. הוועד אישר הוצאה של 3,500 ש"ח עבור 10 שעות ליעל הכהן. ברוך ועדינה יהיו אנשי הקשר שיעבדו עם יעל ויקבעו קבוצות יעד, יעדים ודרכי מדידתם.

עוד לא הוחלט איך תתקבל ההחלטה הסופית בקשר לקבלת שבת. ברירת המחדל היא שזו החלטה של ועד המנהל. אלטרנטיבה היא הצבעה כללית. דרך שלישית היא לקיים שיחות (בודדים, קבוצות קטנות, חוגי בית) כדי לחוש את הלכי הרוח של הקהילה, לפני שהוועד יחליט.

דינה ופנינה הציגו הצעת פשרה לקבלת שבת. לפי ההצעה, קבלת שבת מובלת על ידי אשה תמשיך להתקיים בקומת הכניסה, פעם או פעמיים בחודש. קבלות השבת הללו תתקיימנה בעיקר בשבת מברכים ובשמחות. בכל שאר השבתות התפילה תתקיים למעלה כרגיל. יש לשפר את האקוסטיקה ואת מקומות ישיבה, למצוא פתרון לשמירת הילדים ולעצב מקום מרכזי למובילי התפילה עם מחיצה מסביב. שושנה ומרק כבר מעורבים בעיבוד הצעה. מציעים ליצור בימה מוקפת מחיצה (בדומה למה שיש למעלה) גם למטה. דינה ופנינה הדגישו כי ההצעה באה לתת מענה לסוגית אחדות הקהילה ואינה נגזרת מהיבט הלכתי. כמו כן, ההצעה היא לזמן מוגבל שטרם נקבע.

חברי הוועד המנהל הביעו תחושה שמדובר בכיוון שחלק גדול מהקהילה יוכל לחיות איתו, ושראוי להמשיך ולבחון את קבילותו בקרב חברי הקהילה.