ENGLISH BELOW

 

סיכום ישיבת הוועד המנהל של קהילת ידידיה שהתקיימה ב-15 בדצמבר 2014

 

 

משתתפים :

·         חברי הוועד המנהל: ברוך רוזן (יו"ר), יצחק אביגד, אביטל אורדן, קובי איבלמן, עדינה גולומבק, דוד גלייכר, חנה לוין, מרק נולמן, ורד נוריאל-פורת, סיימון קפלן.

·         חברי ועדת הביקורת: אליעזר פיינר ויהושע שופמן.

·         מנהלת המשרד: מרים פיין

·         נכחו: פנינה ארביט, צבי אריאל, דינה ויינר, יודיס ויינר-הריס, בובי זילברקלנג, רות לוי, אלעזר נחלון, יונתן פיין, דני קאהן, מינדי שימעל

 

א. ועדת השבעה

בישיבה נכחו גם יונתן פיין, אליעזר פיינר ובובי זילברקלנג. חברים אלה, יחד עם יחיאל גריינמן, מרכזים את התמיכה במשפחות אבלות. הם הוזמנו לתאר את פעילותם עבור חברי הקהילה. הוועד המנהל הודה לחברים על פעילותם המבורכת מזה שנים רבות ועל נכונותם להשתתף בישיבה, לתאר את הפעילות ולענות על שאלות.

דווח שמדי שנה נפטרים כעשרים קרובי משפחה של חברי קהילה. בכמחצית מהמקרים הקבורה והשבעה מתקיימות בחוץ לארץ. השירותים העיקריים שהקהילה מספקת הם סידורים טכניים הקשורים לשבעה וארוחות.

הקשר עם המשפחה נוצר עוד לפני הלוויה וזו עשויה להיות משימה רגישה מאוד. הצרכים של כל משפחה אבלה הם שונים – הודעה לקהילה, סידורים ספציפיים לשבעה, ארוחות וכדומה.

לגבי הארוחות, המערכת היא לא פורמלית ומתאימה את עצמה לצרכים של כל אבל. הנטייה היא לעבוד מול איש קשר שמכיר את המשפחה האבלה ואת צרכיה. אין רשימה רשמית של מתנדבים המוכנים לבשל ארוחות, אך המערכת הלא-פורמלית ממלאת את הצרכים.

יש צורך לעודד חברים נוספים, ובהם חברים צעירים, להשלים מניין בבית האבל. חברים רבים יכולים להשלים מניין פעם אחת, אך לא יכולים לבוא במשך כל השבעה. חברי הוועדה מאמינים שהשלמת מניין בבית אבל היא חובה בסיסית המוטלת על חברי הקהילה ושייתכן שיש צורך במאמץ חינוכי בתחום זה. בבוקר אפשר לפעמים להשלים את המניין בבית האבל בעזרת חברים הנוהגים להתפלל בבית הכנסת, אך זה אינו פתרון לבעיה. המצב מורכב במיוחד אם יש כמה משפחות שיושבות שבעה בו זמנית.

 

כמה נקודות שעלו בדיון:

·         האם יש תיאום בין ארגון התפילות וארגון הארוחות. דווח שאין 'ועדת שבעה' רשמית וששני התחומים פועלים בצורה לא פורמלית ובנפרד.

·         ככל שהקהילה גדלה ומזדקנת – האם צפוי גידול בצורך בשירות זה והאם הוקדשה מחשבה לשאלה זו.

·         האם צריך ואפשר להרחיב את מעגל החברים שנוטלים חלק פעיל בתחום זה של חיי הקהילה.

·         האם יש צורך בתמיכה קהילתית בתחומים שקשורים לפטירה – כמו יצירת קשר עם ה'חברה קדישא'? דווח שניל פרלמן מכיר את הנושאים הללו ומכין חומר כתוב עבור החברים.

·         האם יש למי להפנות שאלות הלכתיות העשויות להתעורר?

·         הוצע שספריית הקהילה תכלול ספרות העוסקת במוות ובאבלות שתעמוד לרשות אבלים המעוניינים בכך; יש לנו התחלה של אוסף כזה.

·         הוסכם שיש לעשות מאמץ מרוכז לגייס חברים נוספים להשלמת מניין בבתי האבלים.

 

היו"ר חזר והודה ליונתן, אליעזר ובובי על הדיווח ועל פועלם בתחום רגיש זה של חיי הקהילה.

 

ב. סדרי עדיפויות לתקציב 2015

חברי הוועד התבקשו לזהות צרכים שאינם חלק מהתקציב השוטף ושלא נכללו ברשימה שהופצה ונדונה בישיבה הקודמת.

עלו כמה צרכים אפשריים כאלה:

·         תחזוקת מערכת מיזוג האוויר.

·         תקצוב תכניות שיתאם צוות התכניות החדש

·         שיפור אתר הקהילה כולל עלויות תרגום

·         עלויות נוספות הקשורות לסוגיית אבני החיפוי

·         שינויים בריהוט עקב החלטות לגבי קבלת שבת (ראו בהמשך)

·         תיקונים קטנים ופרויקטים קטנים של נגרות

·         עלות החלפת מנעולים, בכפוף להחלטה לגבי תפוצת המפתחות

 

ג. קבלת שבת

היו"ר סקר בקצרה את המצב כרגע. מאז ההחלטה בקיץ התקיימה קבלת שבת בהובלת אישה בקומת הכניסה, ובמקביל התקיימה קבלת שבת בהובלת גבר באולם התפילה המרכזי. נראה שהסידור הזה מתפקד היטב. היו"ר הודה לצוות היישום על עבודתו בנושא הרגיש הזה.

כפי שהוחלט במאי, הגיע העת לקיים מדי פעם קבלת שבת בהובלת אישה באולם התפילה המרכזי ולקיים קבלת שבת מקבילה בהובלת גבר בקומת הכניסה. צוות היישום, ועד ההלכה והמנהג ועשרים ושבעה חברי קהילה התייחסו עד כה לשינוי הצפוי.

ההחלטה שהתקבלה במאי הותירה כמה נושאים פתוחים, כולל היכן תעמוד שליחת הציבור באולם התפילה המרכזי. הנושא הזה הפך למוקד הדיון בקהילה על עתידה של קבלת שבת בהובלת אישה, ותחושות הכעס והכאב שעלו בדיון לפני חצי שנה שבות ועולות כעת והפצעים נפתחים מחדש.

כל אחד ואחת מחברי הוועד המנהל הביעו את דעתם, התקיים דיון והוסכם על בסיס לדיון בנושאים המרכזיים. לאחר מכן, גם חברי וועדת היישום הוזמנו להביע את דעתם.

 

הנקודות המרכזיות שעלו בדיון:

·         למרות המאמצים לגשר על הפערים, לא יכולה להתקבל החלטה שמקובלת על כולם. הוועד יצטרך לקבל החלטה ולעמוד מאחוריה.

·         יש לחפש פשרה שתהיה מקובלת על מספר גדול ככל האפשר של חברי הקהילה. מקובל על כולם שלא מדובר בבעיה הלכתית, אך הסוגיה עדיין מפצלת את הקהילה.

·         הסגנון הרגשי ולעתים הפוגעני ששלט בדיון בעייתי כשלעצמו. על הוועד להוביל את המאמץ לצמצם את הדה-לגיטימציה ולהגביר את הנכונות לאמפתיה ולפשרה.

·         חשוב לשמוע לא רק את החברים שצועקים. דעות שהובעו בצורה שקולה יותר חשובות לא פחות.

·         שיקול נוסף הוא תפקידו של בעל התפילה, יש הבדל בין שליח ציבור לחזן. האם האדם שמוביל את קבלת השבת הוא חזן או מנחה את תפילת הציבור?

·         קיומן של כמה קבלות שבת מקבילות כרוך במחיר חברתי של חלוקת הקהילה ואף עזיבת חברים.

·         הקהילה גדולה ויש מקום לקיים תפילות מקבילות בלי לאבד את הלכידות הקהילתית. לא כולם חייבים להתפלל באותו מקום ובאותו זמן.

·         נשים רבות לא רוצות שהדור הבא של הבנות יגדל עם תחושת ההדרה שהן גדלו איתה. יש מגבלות, אך יש לפתח את השתתפות הנשים בתפילה הקהילתית ככל האפשר.

·         ההחלטה לקיים קבלת שבת בהובלת אישה, למרות התנגדות של מיעוט ניכר, פגעה בחלק מהחברים. עם הזמן, הרגשות קצת נרגעו. אך הסערה התעוררה מחדש עם הדיון במעבר לאולם התפילה המרכזי. יש צורך בהתפתחות לא במהפכה.

 

סיכום הדיון בהעברת קבלת השבת בהובלת אישה לאולם התפילה המרכזי

·         יש התייחסויות שונות לתקופה מינואר-מאי: תקופת הסתגלות, תקופת ניסיון או תקופת ביניים.

·         ייתכן שקבלת שבת בהובלת אישה מהבימה באולם התפילה המרכזי אינה משרתת את צרכי הקהילה בטווח הקצר.

·         אם בודקים את האפשרות להוביל את התפילה ממיקומים שונים בתוך האולם, יש לנסות גם את הבימה.

·         לעומת זאת, סברו חברים אחרים שאין לנסות את הבימה בתקופה עד מאי, אך שאין לפסול את האפשרות הזו לטווח ארוך.

·         יש לקחת בחשבון את השיקולים האקוסטיים באולם התפילה המרכזי. הבימה היא המיקום הטוב ביותר בתוך האולם, אך אינה בהכרח מיקום אידיאלי.

·         אולי כדאי להעביר את התפילה בליל שבת לאולם הכניסה באופן קבוע.

·         הבניין לא תוכנן לקיום של מניינים מקבילים ויש בעיות אקוסטיות חמורות באולם הכניסה. יש צורך להתייחס לנושאים הללו.

·         במהלך תקופת הניסיונות יש לנסות לחשוב בצורה יצירתית גם על עיצוב החלל.

·         אין לקבל החלטה שלפיה אישה תוביל קבלת שבת שלא מהבימה וגבר ימשיך להוביל מהבימה. המיקום חייב להיות זהה או מקביל משני צדי המחיצה.

·         יש להתייחס גם למקום עמידתו של שליח הציבור בתפילת ערבית.

 

היו"ר הציג טיוטה של ההחלטה. הטיוטה נדונה, ונערכה על פי הנקודות שהוזכרו מעלה הן במהלך הישיבה והן לאחריה. עשרה מחברי הוועד הצביעו בעד ההצעה המתוקנת ואחד התנגד. נוסח ההחלטה המתוקנת נמצא כאן, ותגובות של שניים מחברי הוועד המנהל נמצאות כאן.

 

ד. מינויים לוועדה לנושאים שעל הפרק ולצוות התוכניות

בהצבעה במייל לאחר הישיבה אושר מינויה של רות ורמן-שרייבר לחברה בוועדה לנושאים שעל הפרק.

מינויים לצוות התוכניות יידונו בישיבה הבאה.

 

5. החלטות נוספות שהתקבלו לאחר הישיבה

בהצבעה טלפונית שנערכה ב-7 וב-8 בינואר הוועד המנהל החליט פה אחד לדחות בחודש את העברתה של קבלת שבת בהובלת אישה לאולם התפילה המרכזי.  הדבר נועד לאפשר לקהילה ולוועד לבחון גיבוש פשרה שתהיה מקובלת על רוב חברי הקהילה. יתכן שהוועד יחליט להאריך את ההקפאה הזו.

בהצבעה טלפונית שהתקיימה מה-18 עד ה-21 בינואר הוועד המנהל אישר את העסקתה של חני רבהון כמתמחה לחקר הלכתי לתקופה של שישה חודשים.

 

6. הישיבה הבאה נקבעה ל-19 בינואר 2015 בשעה 20:00.

 

 

Kehillat Yedidya Executive committee (Va’ad Menahel) Meeting

Monday 15th December 2014

Summary

 

Present:

Executive committee members: Bruce Rosen (Chair),  Kobi Abelman, Yitzhak Avigad, Simon Caplan, David Gleicher, Adina Golombek, Hana Levine, Mark Nulman, Vered Nuriel Porat, Avital Ordan.

Audit committee members: Josh Schoffman and Eliezer Finer

Office manager: Miriam Fine

Others in attendance: Penina Arbit, Tzvi Ariel, Jonathan Fine, Dani Kahn, Ruti Levi, Elazar Nachalon, Mindy Schimmel, Bobby Silberklang, Dina Weiner, Eudice Winer-Harris

 

1)    Report of the Shiva Committee / Q&A

The meeting was attended by Jonathan Fine, Eliezer Finer and Bobby Silberklang who, along with Yechiel Greniman, are principally responsible for providing support to families in the immediate aftermath of a bereavement. They were invited to talk about their work on behalf of the community. Much gratitude was expressed for their work over many years, and for their participation in the meeting, to provide insight into what happens and answer questions.

It was reported that there are approximately twenty deaths annually related to members of the community, half of which resulted in members travelling for burials and shiva overseas. The main services provided directly by the community are arrangements for Shiva and provision of meals.

Contact with family commences before the funeral and this can be a sensitive task. Each case is individual in terms of what is required – announcement to members, specific arrangements for shiva, and meal support needed and so on.

Regarding meals, the system is informal and individually tailored to the circumstances of each ‘ovel’, with an approach of trying to work with a person who knows the family well and can assess what is needed. Although there is not a formal list of volunteers willing to provide meals, the system works well informally through word of mouth.

In terms of Shiva, it was reported that a major concern was the need to get more members, including young members, involved in making up a minyan. It is often a struggle, and members who do help often come once but do not help to support the minyan over the whole week of shiva. It was felt that this should be seen as a basic responsibility entailed of individuals belonging to a community, and that there may be a need for a community-wide educational effort in this regard. For morning minyanim it has been possible, to a certain extent to juggle numbers between the shiva and the regular morning minyan, but this is not an ideal situation. The situation is especially difficult on occasions when there is more than one shiva in progress at the same time.

Among the points raised in discussion were:

·        Whether the two components (prayer/visiting and food) were a coordinated, committee exercise. It was reported that there is no formal ‘shiva committee’ as such but rather separate and informal arrangements in both areas.

·        Whether, as the community grows and ages, there may be more or other needs in this area – and what thought could be given to this issue.

·        Whether it is necessary or possible to expand the circle of individuals playing an active role in this area of community life

·        Whether there was a need for providing guidance on the broader issues surrounding death, such as how to manage the necessary processes – dealing with the hevra kadisha and so on. It was reported that Neil Perlman was well informed in these issues and was preparing some material for guidance.

·        Whether there are arrangements to help individuals deal with halakhic questions/issues that may arise.

·        It was suggested that the community should have some literature on death and mourning available for bereaved families should they ask for it.

·        It was agreed that there should be a far greater effort to inform the community of the need to help out with shiva attendance.

 

The chair offered renewed thanks to Jonathan, Eliezer and Bobby for their report and for all they do in this sensitive area of community life.

 

2)    VM Perspectives on Budget Priorities

Member of the Va’ad were asked to consider whether there are foreseeable non-standard budgetary needs for 2015, over and above the items identified and list circulated and discussed at the previous meeting.

The following were suggested as additional items to the list:

·        Air conditioning system maintenance costs

·        Programming efforts to be coordinated by the new programming hub

·        Website improvement including translation costs

·        Additional costs concerning the ‘falling stonework’ issue

·        Possible changes in synagogue furniture related to the Kabbalat Shabbat issue (see below)

·        Various carpentry and small repair projects

·        Possibly changing locks pending decisions regarding building key holders  

 

 

3)    Kabbalat Shabbat

 

The Chair briefly reviewed the current situation. Since resolutions taken in the summer to introduce WLKS in a number of stages, WLKS had been held a number of times in the entrance level hall, with a male led Kabbalat Shabbat service taking place at the same time in the main Ulam. Monitoring and feedback from the implementation team suggested that arrangements had worked well thus far. Input regarding the period ahead was received from the implementation team, the va’ad halakha and written comments from twenty seven community members. The Chair gave thanks, especially, to the implementation team for playing an active role in what was, and remains, a sensitive issue.

The time has now come, as resolved in May to have Kabbalat Shabbat occasionally led by a woman in the main Ulam, with a parallel male led KS in the entrance level hall.

The May VM resolution left open a number of issues relating to WLKS in the main Ulam for later discussion, including that of the location within the Ulam for leading KS. It was noted that this issue, especially, was now becoming the focal point of discussion about the future for WLKS within the community, around which emotions of anger and pain of six months ago, which had not been resolved then, were resurfacing, and the wounds of that time reopening.

 

 Committee members were each invited to make an opening comment before a general discussion was held and agreement reached on a resolution dealing with the central issues. Following initial comments from members of the va’ad, implementation team members in attendance were also invited to make comments.

Among the views expressed were:

 

1)    General comments

 

·        No matter what efforts are made at dialogue and empathy across the divide, there will never a decision that will suit all. The VM, ultimately, will have to make a difficult decision and ‘own it’

·        We need to search for the ‘golden mean’ – that point at which there will be as little sacrifice on either side as possible, and a resolution that will keep as many as possible within the community. We have established to our satisfaction that this is not a halakhic issue, but it remains one that divides the community on broader religious and other grounds

·        The emotional, and sometimes hurtful, words and tone used to express views was in itself painful. The VM should take the lead in trying to minimize the delegitimizing of the other and increasing the willingness to be empathetic and to compromise during a period of acclimatization

·        It is important to realize that there is passion on both ‘sides’ of this, and it should not be thought that those who do not express themselves in an angry way are any less passionate about what they believe should happen now.

·        How we view the function of the Ba’al Tefila’ is also relevant to this, as there is a difference between a “shaliach tzibbur’ approach and the role of a ‘chazzan’. Do we view the person leading KS as the community’s “chazzan” or as the leader of a communal prayer service?

·        We will also pay a social price by dividing the community into multiple services, and potentially losing altogether some of our members. Meeting friends and participating in a communal activity as one unit is important. As the community grows and diversifies this may be inevitable but it is, of course, painful as well.

·        We are a large community and there is room within to have more than one ‘minyan’ while still preserving a sense of inclusion and community spirit. Not everyone has to daven in the same place at the same time.

·        Given the spirit in which Yedidya was founded, in relation to womens’ issues, many women do not want the next generation of girls to grow up with the same sense of exclusion within the synagogue as their parents may feel. Of course there are objective limitations, but we need to go as far as in possible in reducing the sense of exclusion that many women feel when they try to participate in communal prayer

·        When WLKS was agreed, against the wishes of a significant minority, it was a major blow to some in the community. Now there has been a period of adjustment and passions have cooled somewhat. The move to upstairs has led to renewal of the divisions. What we need now is ‘evolution’ and not ‘revolution’ 

  

2)    Specific comments about the issue of the location for leading KS, and the draft resolution for the next phase presented for discussion

 

·        There were a variety of views on whether to view the January-May period as an acclimatization period, an experimental period, or as an intermediate period

 

·        During the period ahead (ie January-May) it may be necessary even for those who ultimately would want not only to lead KS, but also to lead it from the place traditionally established by the community as the place for leading services – the bimah, to accept that this is not in the best interests of the community in the short term

·        If the agreement is to experiment with different locations within the Ulam then it is necessary to try out the bimah as one of those locations

·        During this period it may be better to locate the leader for KS in another location, while not ruling out the bimah as an option for the location as the longer term resolution from next summer onwards

·        There are acoustic issues upstairs no matter where the prayer leader is located. Not everyone is capable of making themselves heard – even from the bimah, and all the more so from other locations such as the ‘amud’ at the front of the Ulam. The implementation committee, having experimented with a variety of possibilities, could confirm that bimah is the closest to a ‘sweet spot’ for the leader, but still not acoustically ideal for those lacking a ‘loud voice’

·        We may consider the more radical solution of moving Friday night services downstairs on a permanent basis

·        The building was not designed with the idea of multiple minyanim in mind and there are serious acoustic issues in the entry level hall. If the direction is towards permanently siting KS / Maariv downstairs – or an alternative KS downstairs these would have to be addressed

·        During this ‘experimental’ period we should try to think creatively and that should include re-thinking the design of the furniture (including the bimah, the amud and the mechitza). Perhaps there are other arrangements that could be made to provide a physical as well as logistical resolution to this issue

·        It should be clear that the option of having women lead KS from a location other than the bimah while men continue to use the bimah is unacceptable. Men and women will lead, either from this same location (ie the bimah or the amud at the front of the synagogue) or from parallel locations within the Ulam on either side of the mechitza

·        Arrangements for KS over the next six months – assuming that the bimah is excluded from consideration in the short term – would have a ‘knock on effect regarding Maariv. Whether or not Maariv would be lead from the bimah or from the location allocated for KS would have to be resolved as part of the arrangements

 

Resolution

 

A draft resolution, presented by the Chair for consideration, was reviewed in detail and amended in light of the above discussion, both during the meeting and in subsequent e-mail discussions among VM members. A revised draft was adopted by an e-mail vote of ten to one. The approved resolution is available here, and formal comments on it by two VM members are available here.

 

 

4)    Appointment to the PACOM and the Programming Hub

In an e-vote subsequent to the meeting, Ruth Wahrman-Schreiber was appointed to the PACOM.

Appointments to the PACOM were deferred to the next meeting.

 

5)    Additional decisions made subsequent to the meeting

In a phone vote taken on January 7-8 the executive committee unanimously decided to put off by one month the move of the women's led Kabbalat Shabbat service from the entrance floor to the upstairs prayer hall.  This will done to give the community and the VM time to see whether is feasible to reach some sort of widely agreed upon plan for Kabbalat Shabbat and work on such a plan. The VM also noted the possibility of extending the one month hiatus.

In a phone vote taken on January 18-21 the VM approved the hiring of Chani Ravhon as a hallachik research fellow for a period of six months.

 

6)    Date of Next Meeting

 

19th January 2015, 8pm.