סיכום ישיבת הוועד המנהל מיום 25 בדמצבר 2013

 

נכחו: אביטל אורדן, קובי איבלמן, עדינה גולומבק, דוד גלייכר, לינדה גראדשטין, ג'וש מרגו, אליעזר פיינר, ברוך רוזן, דניאל רורליך.

השתתפו טלפונית: דנה גולדברג, גארי גינזבורג.

לאחר תהליך חיפוש רחב שארגנה ועדת כוח האדם, הוועד המנהל בחר במרים פיין לנהל את משרד הקהילה.