סיכום ישיבת הוועד המנהל של קהילת ידידיה שהתקיימה ב-23 באוקטובר 2013

משתתפים :

·         חברי הוועד המנהל: אביטל אורדן, קובי איבלמן, דנה גודלברג, עדינה גולומבק, גארי גינסברג, דוד גלייכר, ברוך רוזן (יושב ראש הישיבה), דניאל רורליך.

·         חברי ועדת הביקורת: אליעזר פיינר, יהושע שופמן

·         משקיפים: פנינה ארביט, דב קופר, אנה קוצ'ין, חנה לווין, יהודית ויינר

 

דו"ח ועדת הכספים (גארי גינסברג)

 

גארי דיווח על פעילות ועדת הכספים והתייחס לתמסיר[o1] [A2] .

בעבר נהגה [A3] ועדת הכספים לפנות ליושבי ראש הוועדות בנובמבר ולבקש שיציעו תקציב או שינויים לתקציב שקיבלו בשנה הנוכחית[o4] . התקציב הסופי מוגש לאישור הוועד המנהל בינואר.

 

בתמסיר נכללו תרשימי פאי של הכנסות הקהילה ושל הוצאותיה. תרשים נוסף הציג את השינוי בהכנסות לאורך זמן.

 

חברי הוועד המנהל ביקשו, וגארי הסכים, לקבוע מפגש (אולי בדצמבר) כדי לדון בהצעת התקציב ובסדרי העדיפויות המגולמים בו לפני גיבוש הצעה סופית[o5] . התקציב הסופי ל-2014 יובא לאישור הוועד המנהל בינואר.

 

חגי תשרי –משוב והפקת לקחים

 

חברי הקהילה התבקשו לשלוח ללינדה את המשוב שלהם לגבי החגים. לינדה לא הייתה בישיבה, ולכן לא מסרה פרטים על המשוב שהתקבל. אך ברוך מסר בשמה שרוב המשוב היה חיובי מאוד, ושהיו כמה הצעות ספציפיות לשיפור.

משקיפים וחברי הוועד ציינו שחסרות פעילויות לילדים מעל גיל גן. עדינה תעביר את ההערות הללו לוועדת הנוער.

 

מתוך הדיון בחגים התפתח דיון ב'מדריך לקהילה' ובשימוש שנעשה בו לתכנון החגים.

חברי הוועד המנהל דנו בעדכון ובהפצת[o6]  המדריך. עדינה תציג כמה אפשרויות בישיבה הבאה[o7] [A8] . פנינה ארביט נבחרה פה אחד להמשיך ולערוך את המדריך.

 

דיון בתהליך קבלת ההחלטה על קבלת שבת

 

הדיון התמקד בתהליך קבלת ההחלטות ולא בנושא לגופו.

הנוכחים הסכימו שחשוב מאוד להמשיך ולקיים דיון מכובד ומכבד. חלק מהנוכחים ראו באיום לעזוב את הקהילה פגיעה בדיון וחלק חשו שההצהרה הזו היא חלק לגיטימי מהדיון[o9] .

הובהר[A10]  שאין לוח זמנים מחייב לקבלת החלטה.

רקע: ועדת המנהג וההלכה מתעתדת לקיים פנל עם רבנים ומנהיגים מחוץ לקהילה. לאחר הפנל ישלח סקר/שאלון, שתכתוב ועדה מיוחדת, לחברי הקהילה. ועדת המנהג וההלכה תנתח את תוצאות השאלון ותגבש המלצה לוועד המנהל.

 

נדונו שתי אפשרויות לקבלת ההחלטה הסופית: משאל קהילה או הצבעה של הוועד המנהל.

חברי הוועד והמשקיפים דנו בשאלה מי רשאי להשתתף בסקר ובמשאל מחייב, אם יתקיים. כמה מחברי הוועד המליצו להתייעץ גם עם מתפללים קבועים שאינם חברים, בעוד אחרים חשו שההחלטה צריכה להתקבל בקרב החברים בלבד.

נדונה גם סוגיית 'מיהו חבר', בעיקר בהקשר של ילדים בגירים שנכללים בחברות המשפחתית. יהושע יבדוק מיהו חבר שזכאי להצביע לפי תקנון העמותה.

כמה מחברי הוועד הדגישו את הצורך בשקיפות בתהליך קבלת ההחלטות ובתקשורת ברורה עם חברי הקהילה.

יש מחברי הוועד המנהל חושבים שההחלטה הסופית צריכה להתקבל בוועד המנהל. אחרים חושבים שתוצאות הסקר עשויות להתוות דרך להמשך ומעדיפים לחכות לתוצאות לפני שיוחלט על השלבים הבאים. אף אחד מחברי הוועד לא הביע תמיכה בקיום הצבעה של כלל חברי הקהילה בנושא.


 [o1]כדאי לצרף את התמסיר לסיכום הישיבה ולצרף את המילה 'המצורף' לסוף המשפט הזה.

 

 [A2]מסכימה, כדאי לצרף אם אפשר

 [A3]לא רק בעבר, זאת ההצעה הנוכחית

 [o4]אני מציעה תוספת במקום המשפט האחרון בפסקה זו- על בסיס ההכנסות הצפויות והבקשות מהוועדות ועדת הכספים מגבשת הצעת תקציב. הצעה זו מוגשת לאישור הוועד המנהל בינואר.

 [o5]ניסחתי מחדש - המשפט האנגלי ארוך ומורכב מידי לדעתי.

 [o6]זה ניסוח שונה מהאנגלית.

 [o7]אפשרויות למה? זה לא ברור גם באנגלית.

 [A8]options for "how and where the manual will be stored and kept up-to-date"

 [o9]שינוי די גדול מהאנגלית.

 [A10]this was supposed to indicate that we don't need to make a decision before the stahl bat mitzvah, not that we have no timeline