סיכום ישיבת הוועד המנהל של קהילת ידידיה מיום 25 באוגוסט 2013

משתתפים:

חברי הוועד המנהל: אביטל אורדן, קובי איבלמן, עדינה גולומבק, גרי גינצבורג,  לינדה גרדשטין (יו"ר), ג'וש מרגו, ברוך רוזן, דניאל רורליך.

חברי ועדת הביקורת: אליעזר פיינר, יהושע שופמן.

חברים נוספים שהשתתפו בחלקים מהישיבה: מרק רנדר, ג'יי רוזנברג, יהודית ויינר, שיאל יצחק.

 

הנחה בדמי החברות:

רקע: כיום הקהילה מעניקה הנחה לחברים חדשים בשנתיים הראשונות לחברותם. באסיפה הכללית, אחת החברות ביקשה שהקהילה תדון בדרכים להקטין את עלות החברות למשפחות צעירות עם ילדים קטנים.

 

בישיבה, כמה מחברי הוועד המנהל תמכו בהרחבת הזכאות להנחה מעבר לשנתיים הראשונות. עלו כמה הצעות להגדרת הזכאים להנחה (לפי גיל, גודל המשפחה וכו') ולגודלה של ההנחה. במהלך הדיון התברר שכדי לקבל החלטה מבוססת יש לשער את 'עלות' האפשרויות השונות.

 

בעקבות הישיבה יושבת הראש ביקשה מברוך, ג'וש, גארי ויהודית להכין את המידע לישיבה הבאה.

 

 

חידוש חברות לתשע"ד

יהודית וינר דיווחה ש-156 משקי בית שילמו דמי חברות לתשע"ד ושההכנסות מדמי חבר עד לתאריך הישיבה הם כ-160,000 ש"ח. הסכום אינו כולל תשלום עבור מקומות נוספים, תרומות וכו'. יש עוד 42 משקי בית שהיו חברים בתשע"ג וטרם חידשו את חברותם. יהודית משערת שכמחציתם יחדשו את חברותם לשנה הבאה. הוועד המנהל ביקש להשוות בהמשך בין המצב השנה למצב בשנים קודמות.

 

ביטוח כנגד נזקי רעידות אדמה ונושאי תחזוקה נוספים

ועדת התחזוקה המליצה שהקהילה תבטח את הבניין גם כנגד נזקי רעידות אדמה. עלותו הכוללת של ביטוח הבניין היא 21,000 ש"ח.

בדיון עלה שההשתתפות העצמית במקרה של רעידת אדמה היא 650,000 ש"ח שהם כעשרה אחוז מערך הבניין.

הוועד המנהל קיבל את הצעתה של ועדת התחזוקה לרכוש את הביטוח הנוסף.

ועדת התחזוקה דיווחה גם שעלות התאמת הבניין לדו"ח המיגון לצרכי ביטוח מוערכת ב-10,000 עד 15,000 ש"ח.

הוועדה דיווחה על חליפת מיילים עם האדריכל לגבי תיקון אבני החיפוי. הכוונה היא לדון בחלוקת עלות התיקון רק לאחר שיוסכם על שיטה לקיבוע האבנים. שיטות שאינן 'פין אחד לכל אבן' תידונה רק אם יודגם שהן פונקציונליות ואסתטיות.

הוועד המנהל הודה למרק רנדר וליתר חברי ועדת התחזוקה על הזמן הרב שהם משקיעים בנושא.

רישום ספרי התורה והערכת שוויים

כל ספרי התורה נרשמו ושוויים הוערך. מהערכת השווי החדשה עולה שעד כה הקהילה שילמה ביטוח לפי הערכה כמעט כפולה של שווי ספרי התורה. הקהילה תבקש מסוכן הביטוח לתקן את ההערכה ולהקטין את הפרמיה. יהודית ביקשה שימונה אחראי לנושא ספרי התורה. יושבת הראש תאתר בקרוב חבר קהילה מתאים.

 

השכרת חללים בבניין:

רקע: הוועדה לשימוש בבניין אחראית להשכרת החללים בבניין הקהילה. הוועדה מתייחסת למגוון שיקולים בהחלטתה האם לחדש חוזה שכירות ובהם זמינות החללים, ניסיון העבר והתאמת הפעילות לבניין.

בישיבת הוועד המנהל אחד השוכרים ביקש לדון שוב בהחלטה שלא לחדש את החוזה עמו. הוועד המנהל החליט להחזיר את הנושא לדיון נוסף בוועדה לשימוש בבניין.
[השוכר עודכן לאחר הישיבה.]

 

פסנתר

ג'יי רוזנברג דיווח שהקהילה תוכל לקבל פסנתר בהשאלה ללא עלות לקהילה (מעבר להשתתפות בעלות כיוון הפסנתר - כמאה וחמישים שקלים לשנה). הקהילה לא תישא באחריות לנזקים.

הוועד המנהל זיהה מספר שימושיים אפשריים לפסנתר בפעילויות הקהילה: הפורים שפיל, יום העצמאות והאסיפה הכללית. הוועד דן גם בחסרונות כמו המקום שהפסנתר יתפוס.

הוועד המנהל החליט לקבל את הפסנתר המושאל לשנה.

סגן יושב ראש

הוועד המנהל החליט ליצור תפקיד של סגן יושב ראש הקהילה. הצורך בתפקיד יידון שוב בעוד שנה. בניגוד לתפקיד יושב הראש, התפקיד הזה אינו מופיע בתקנון החדש. ברוך רוזן נבחר לתפקיד.

 

מורשי חתימה

הוועד המנהל בחר בחברים הבאים כמורשי חתימה לכל חשבונות הבנק של הקהילה: אסתר אידל, גרי גינזבורג, לינדה גרדשטין, גרי הלר.

בנוסף, חנה לווין, דורית מאיירס, אלי רנדר ומינדי מלכה שימעל נבחרו למורשות חתימה לחשבון הבנק של קופת הצדקה.

 

תורנויות קידוש

חלק מהחברים המבוגרים יותר, ששמותיהם כלולים ברשימת התורנים לקידוש, מתקשים לעתים להביא בקבוקי שתייה לקידוש. הוחלט לנסח מחדש את ההנחיות למתאמי הקידוש ולבקש שחלוקת המשימות תיקח בחשבון גם את המגבלות הפיזיות של תורני הקידוש.

הכנות לחגי תשרי

ההכנות לחגי תשרי התבססו במידה רבה על מדריך הקהילה החדש. לינדה גראדשטין ביקשה להודות לפנינה ארביט ולכל מי שסייע בכתיבת המדריך על עבודתם המסורה והחשובה.