ENGLISH TRANSLATION BELOW

ישיבת וועד המנהל – יום ג' 26/6/2012

 

נוכחים:  ג'יי, לינדה, נעמי, אסתר, דניאל ב., גרי ה., ג'יי ג'יי, דנה, קובי, פנינה, גרי ג., דניאל ר.

התנצלות:  דוד, דבורה

ועדת ביקורת:  יהושע, אליעזר

מוזמנים מוועדת האומנות:  ריצ'י כהן, מרדכי בק, יהודה מיקלף, ברברה גינגולד

 

1.      הפרוטוקול מהישיבה שנערכה ב-30/5/2012 אושר.

 

2.      דיון עם ועדת האומנות:

(רקע – בישיבה הקודמת הוועד המנהל ניהל דיון ראשוני בנושא היצירה "חלום יעקב" ומקומה של אומנות בבית הכנסת, ואז הוחלט להזמין את חברי וועדת האומנות להציג את עמדותיהם.)

ריצ'י הציג בפני הוועד המנהל את עמדת וועדת האומנות:  חברי הוועדה שוחחו על העיקרון הבסיסי כבר כמה פעמים, דהיינו, האם קהילת ידידיה רוצה לקנות יצירות אומנותיות?  זה ענין די יקר.  אבל ישנם כמה אומנים שהם חברי הקהילה שהיו רוצים שהקהילה תקנה ותציג את יצירותיהם.  לגבי "חלום יעקב" חנה רוצה שנחליט, או שנקנה אותו או שלא, אבל היא לא רוצה שנעלה ונוריד אותו שוב ושוב.  לגבי ההתכתבות לאחורנה ב"דעות ידידיה" בנושא "חלום יעקב" – ריצ'י ציין שלהעלות תצוגת אומנות כרוך בהרבה עבודה ולא היה אפשר לבטל את התצוגה הנוכחית יומיים לפני הפתיחה.  בעיקרון, הקהילה החליטה בזמנו לא לרכוש יצירות אומנות; אבל אם הקהילה רוצה לבטל החלטה זו עקרונית, או רק לגבי "חלום יעקב" חייבת להיות החלטה.  וועדת האומנות מעדיפה שתהחו תצוגות מתחלפות ללא יצירה אחת שנמצאת באופן קבוע.

דיון:

אסתר:  האם אפשר לתרום יצירות אומנות?  האם זה יהיה מקובל?

ריצ'י:  נצטרך להחליט אם לקבל תרומה שכזאת.  אבל אם הוועד המנהל מחליט שלא לערוך תצוגות באולם למעלה וועדת האומנות יכולה לעשות זאת.

אסתר:  רצוי שיהיו יצירות אומנות בנושאים יהודיים על הקירות למעלה.  הוועד המנהל וועדת האומנות יאשרו את היצירות שיוצגו למעלה.

דנה:  היו יצירות אומנות שנתרמו לקהילה שלא היו כ"כ מוצלחות.  הקהילה יכולה לרכוש אומנות – כך נהוג לעשות בבתי כנסת.  אבל אולם התפילה אינו גלריה ואינו המקום לתצוגות מתחלפות.

גרי ה.:  יש טענות לכאן ולכאן, אבל אם נרכוש אומנות מאומן מסוים סביר להניח שזה יפגע ברגשות של מישהו.

ג'יי:  אפשר להתחלף בין תצוגות מתחלפות ו"חלום יעקב".

יהודה:  להוריד ולהעלות את "חלום יעקב" שוב ושוב הוא רעיון לא טוב.  ותמיד יהיה מישהו שלא אוהב משהו בתצוגה זו או אחרת.

נעמי:  אוהבת שיש תצוגות מתחלפות, והרעיון הזה הוא כמעט מושלם כי כל אחד יאהב משהו אחר.  בזמנו הוועד המנהל הסמיך את וועדת האומנות להחליט בענייני אומנות – האם אנו רוצים לשנות את מדיניות זו עכשיו?

ברברה:  לא משנה מה נעשה, מישהו יצא מתוסכל.  אם יש לנו תצוגות שמתחלפות עם קירות לבנים בלי כלום אז לפחות רוב הקהילה יהיו מרוצים לפעמים.  בנוסף, לא כדאי שהקהילה תיקח את וועדת האומנות כדבר מובן מאליו.  אם יהודית גרין מחליטה לעזוב את הוועדה סביר להניח שהוועדה תפסיק לפעול.

לינדה:  הביעה תודה לוועדת האומנות לכל העבודה שלהם.  היא גם ציינה שהתצוגה הנוכחית עם גזרות הנייר היא מאוד מתאימה לבית הכנסת, וזה הורגש במיוחד שזה עלה מיד לפני חג השבועות.

ריצ'י:  זה שהתצוגות נמצאות במקום לתקופה של כמה חדשים נותן לחברי הקהילה הזדמנות להכיר ולהעריך את היצירות.  האומנות נותנת נקודת מבט שונה ומביעה קשר אישי עם המסורת שלנו.

יהודה:  כשיש תצוגה קבועה היא יכולה להפוך ל"בלתי-נראית" עם הזמן.  תצוגות מתחלפות תופסות את תשומת ליבנו ועוזרות למקד את הכוונה שלנו.

ג'יי הודה לחברי וועדת האומנות על זה שבאו והביעו את עמדותיהם.  אסתר הציעה שנערוך דיון בנושא "חלום יעקב" באסיפה הכללית.

 

3.  ענייני ועדת כוח אדם:

ג'יי:  חברי וועדת כוח אדם קבלו מספר קורות חיים וראיינו כמה מועמדים.... 

נעמי:  קהילת ידידיה החליטה לא להעסיק חברי הקהילה.  העסקתו של ... היתה חריגה חד-פעמית כדי למלא צורך מיידי.  אבל אפשר לבטל החלטה זו אם אנו חפצים בכך.

ג'יי:  מארק אמר שתהיה תקופת חפיפה בת שבועיים, ותקופת ניסיון של שנה.

קובי אמר שכדאי שהחוזה יציין  את תקופת הניסיון.

יהושע אמר שכדאי שיבין שהוא יעבור ביקורת לאחר תקופה של שלושה חדשים / חצי שנה / שנה.

הוחלט:  הוועד המנהל מחליט להעסיק את ...החל מ-1/7/2012.  אושר מתנת פרידה בסך 250 ₪...

 

4.  שינויים לתקנון:

פנינה היציגה את הנוסח הסופי להצעות לשנות את התקנון המצוי כפי שיוצגו לקהילה באסיפה הכללית בחודש ספטמבר.

דנה:  הביעה הסתייגות לגבי השינוי בסעיף 8 של התקנון (בנושא המניין הדרוש לאסיפה).  היא הציעה שכדאי לקבוע מניין מינימלי.

דניאל:  תומך בשינוי למרות התנגדותו הראשונית בגלל הסעיף בחוק העמותות, כל פיו 10% מחברי הקהילה יכולים לדרוש אסיפה כללית שלא מן המניין וכך יוכלו לבטל כל החלטה "רעה" שנעשית באסיפה כללית רגילה.

פנינה:  רוצה להביא את השינויים המוצעים כיחידה אחת ולא להצביע על כל שינוי בנפרד.

קובי:  חייבים להחליט על סדר היום מראש ולשלוח אותו לחברי הקהילה לפני האסיפה.

בתשובה לשאלה שנשאלה בחודש שעבר לגבי הצבעה באסיפה הכללית ע"י יפוי כוח, יהושע ציין שעל פי החוק התקנון יכול להתיר הצבעה ע"י יפוי כוח, אבל זה לא כ"כ פשוט וכדאי שלא נאפשר את זה.

 

5.  מסמך הוועד המנהל:

היו עוד כמה הסתייגויות והצעות למסמך שהוצג ע"י פנינה (למשל, הסתייגות לגבי המלה "מעדיף") וכל כמה זמן הגזבר צריך לדווח לוועד המנהל.

הוחלט:  פנינה תשלב את השינויים שהוצעו ותשלח את המסמך לחברי הוועד פעם אחד נוסף.  תהיה הצבעה סופית דרך הדוא"ל כדי לאשר את המסמך.  חברי וועד המנהל יחתמו על המסמך לאחר שיבחרו לוועד באסיפה הכללית (ומי שאינו חבר עכשיו ורוצה להיבחר לוועד המנהל יקבל את המסמך לפני הבחירות).

 

 

6.  פגישת וועדת המרצים:

דנה:  למרות הצעת הוועד המנהל מהחודש שעבר (שהוועדה תציע מישהו להעביר שיעור בט' באב) דנה הסבירה שוועדה זו אינה עוסקת בתכניות רגילות, אלא אמורה לתכנן סדרת הרצאות במשך השנה על נושאי צדק חברתי ופעילות חברתית.  מרים פיין היא יו"ר הוועדה.  התכנית הראשונה תהיה בחודש ספטמבר בנושא חינוך ותעסוקה בעדה החרדית והשפעתם על החברה הישראלית.  הוועדה שוקלת עוד מרצים שיבואו במשך השנה והוועדה תיצור איתם קשר כדי לסגור תאריכים, נושאים וכדומה.

 

7.  תוכנית לאסיפה הכללית:

הוצע בחודש שעבר להביא תוכנית כדי למשוך אנשים לאסיפה הכללית.  דנה הציעה סרט שמספר את סיפורו של כומר פולני שמגלה שהוא יהודי ואיך הוא מתמודד עם כל הקונפליקטים בחייו; היא חושבת שזה יהיה מתאים לתקופה של עשרת ימי תשובה.

לאחר דיון ע"י חברי הוועד המנהל הוחלט שלמרות שהסרט נשמע מעניין זה יהיה ארוך מידי לאסיפה הכללית ושכבר יש לנו תוכנית מספיק עמוסה (דיון בנושא "חלום יעקב," להסביר את השינויים בתקנון, דו"חות כספיות, בחירות לוועד המנהל).

קובי הציע שכדאי שיהיה שיעור לכבוד עשרת ימי תשובה.  לינדה התחייבה למצוא מישהו להעביר את השיעור.

 

8.  דו"ח כספי מהגזבר:

גרי ג. הציג דוח כספי קצר.  בין הנקודות שציין:  נכון לאמצע יוני 2012 הכנסות הגיעו לסך 142,000 ש"ח.  הכנסות משימוש בבניין הן כ-66% מהסכום הצפוי במונחים שנתיים, וזה יותר מ-46% שהיה צפוי עד אמצע יוני.  היתה גם עלייה בתרומות מחברי הקהילה, אומנם לא ידוע אם עלייה זו נובעת מתרומות קטנות מזדמנות או תרומה גדולה.  מצד שני, הוצאות (182,000 ש"ח) היו רק 37% מהצפוי במונחים שנתיים (במקום 46%).  גרי ציין שבפגישה הבאה של וועדת הכספים ידונו על איך להשקיע את העודפים בסך 375,000 ש"ח המושקע כעת בחשבון דולרי בלי ריבית. 

 

9.  שונות:

ג'יי ספר על "החצר האנגלית" שמתכננים לשטח מאחורי הבניין שלנו, שהגישה אליה תהיה דרך מרכז דב.  זה אולי יכניס יותר אור לחלל שם.  יש תרומה מיועדת לכיסוי כל העלויות. אולי יהיה אפשר להשתמש בחצר בסוכות.  חייבים לקבל את האישורים הדרושים.  וועד המנהל החליט לאשר את הפרויקט בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים לפי חוק.

עלוני פרשת השבוע:  נעמי הזכירה לנו שהוועד המנהל החליט בזמנו להגביל את כמות עלוני פרשת השבוע המחולקים בקהילה, וכל מי שרוצה להכניס משהו נוסף יכול לבקש אישור מהוועד.  אסתר שאלה אם מותר לפול סרקין להביא את העלון "Torah Tidbits" ביום ו'.  קובי אמר שעד הפגישה הבאה הוא יוכל להביא את העלון לבית הכנסת.  אפשר לשמור על ה"סטטוס קוו" עד לפגישה הבאה ואז נערוך דיון והצבעה בנושא.

הספרייה במרכז דב:  המדפים חייבים להיות מחוברים לקירות כי הם עלולים ליפול.  חייבים להביא שלוש הצעות מחיר.  אסתר אמרה שיש לה מישהו שיכול לתת הצעה וג'יי אמר שהוא יתקשר אליה עם יש צורך.

 

רשימת פעולות: 

·         היו"רים יחליטו על שי פרידה מתאימה עבור בסך 250 ש"ח.

·         פנינה תכין עותק סופי לשינויים לתקנון שיישלח לקהילה לפני האסיפה הכללית.

·         פנינה תשלח בדו"אל עותק חדש של מסמך הוועד המנהל לאישור סופי.

·         לינדה תמצא מישהו להעביר שיעור לפני האסיפה הכללית.

·         ג'יי יקבל שלוש הצעות מחיר לחיבור מדפי הספרייה במרכז דוב לקיר.

 

תה"ה (תאריך הפגישה הבאה):  יום ג', 31/7/2012, 20:00.

 

Va’ad Menahel Meeting – Tuesday, June 26, 2012

 

Attending:  J Rosenberg, Linda Gradstein, Noomi Stahl, Esther Edell, Daniele Bernstein, Gary Heller, JJ Marks, Donna Goldberg, Kobi Abelman, Penina Arbit, Gary Ginsburg.

Apologies:  David Gleicher, Deborah Kalker

Audit Committee:  Eliezer Feiner, Josh Schoffman

Art Committee:  Richie Cohen, Mordechai Beck, Yehuda Miklaf, Barbara Gingold

 

1.        The protocol from the May 30, 2012 meeting was approved.

 

2.        Discussion with the Art Committee:

The VM had conducted a preliminary discussion about Jacob’s Dream and art in the shul during the previous meeting (May 30, 2012), and the Art Committee was invited to speak to the VM.

Richie Cohen began by presenting the position of the Art Committee:  The AC has discussed the issue several times, that a decision needs to be made on the principle underlying the issue, namely, does Kehillat Yedidya want to purchase art?  It is an expensive proposition.  But there are several artists in the KY community who would want to have their art work purchased and displayed.  Regarding Jacob’s Dream, Chana Cromer wants the work to either be purchased or not, but she does not like having the work put up and taken down numerous times.  Regarding the Deot “campaign” about Jacob’s Dream:  putting up an exhibit is lots of work and the present exhibit could not be canceled just two days before it was scheduled to open.  In principle, KY had decided not to purchase art.  If the community wants to change this decision in principle, or just regarding Jacob’s Dream, there needs to be a community decision.  The AC feels that KY should not purchase art, even this one.  The AC wants there to be changing exhibits without the presence of a single piece on a regular basis.

Discussion:

Esther:  Can art be donated?  Would that be acceptable?

Richie:  It would have to be decided whether to accept such a donation.  But if the VM decides not to have exhibits upstairs, the AC can do that.

Esther:  There should be art on a Jewish theme to beautify the walls upstairs.  The AC and the VM should approve the pieces to be placed upstairs.

Donna:  Not all art pieces donated to KY in the past have been successful.  KY should purchase art – shuls do that.  But the sanctuary should not be a place for changing art exhibits because it isn’t an art gallery.

Gary H.:  There are arguments in favor of both positions, but if we purchase art from one artist and not another, this is bound to produce ill feelings.

J:  We can continue to alternate between permanent exhibits and Jacob’s Dream.

Yehuda:  There is always going to be someone who doesn’t like something in an art exhibit.  I don’t think that repeatedly taking down and putting up Jacob’s Dream is a good idea.

Noomi:  Likes that exhibits change.  That suggestion by the AC of changing exhibits is close to ideal, because different people will like different things.  The VM had already authorized the AC to decide these issues regarding art exhibits – do we want to change this policy now?

Barbara:  Someone will be unhappy no matter what we do.  If exhibits switch with plain white walls then at least most people will be satisfied some of the time.  Also, the community should not take the AC for granted.  If Judith wants to resign the AC will probably cease to exist.

Linda:  Thanked the AC for all its work.  Also noted that the present paper cut exhibit is quite appropriate for the shul, and was felt to be especially so when it went up before Shavuot.

Richie:  Keeping exhibitions up for several months gives community members a chance to get to know and appreciate the works of art.  The exhibits in general can give you a different perspective for looking at art and expressing one’s relationship with tradition.

Yehuda:  When you have permanent exhibitions they often become “invisible” over time.  Changing exhibits get people’s attention and focus their kavanah.

J thanked the AC for coming and expressing their opinion.  Esther suggested having a discussion and vote regarding Jacob’s Dream at the General meeting in September.

 

3.        Personnel Committee issues:

J:  The Personnel Committee received several resumes and interviewed a few people….

Noomi:  KY made a decision not to hire shul members.  Hiring … was a one-time decision to fill an immediate need.  But we can always decide to reverse this decision.

J:  Marc said that there will be a 2 week training period with Moshe, and there will be a 1-year probation period.

Kobi:  The probation period should be written into the contract.

Josh:  He should know that he’ll be evaluated after 3 months / 6 moths / 1 year.

Decided: The VM decided to hire … beginning July 1.  VM also approved a gift for …of NIS 250.

 

4.        Amendments to Takanon:

Penina presented the final changes and read out the amendments as they will be presented to the community at the GM in September. 

Donna:  Has reservations regarding the changes to Article 8 of the Takanon (quorum for meeting).  She suggested setting a minimum quorum.

Daniel:  Supports the amendment to Article (despite his original opposition) because of the clause in the Amutot Law stating that 10% of the membership can get together to convene a special general meeting and thus it can reverse any “bad” decisions made by the GM.

Penina:  Wants the amendments to the Takanon to be voted on as a single unit rather voting on each amendment separately.

Kobi:  The agenda for the GM should be set in advanced and announced to the community. 

In answer to a previous question posed last month regarding proxy votes, Josh said that by law it is possible to vote by proxy, but it isn’t so straightforward and we shouldn’t allow it.

 

5.        VM Document:

Various objections and suggestions were made to the VM document presented at the meeting, regarding language (use of the word “prefer” was objected to), and how often the treasurer should report to the VM. 

Decided:  Penina will incorporate the latest round of suggestions and will send out the document one last time to everyone.  Final vote will be by e-mail to finalize the document.  It will be signed by VM members following their election after the GM (anyone not presently on the VM who puts forth their candidacy will be sent the document before the election).

 

6.        Meeting of the speaker’s committee:

Donna:  Despite the VM suggestion posed last month (that the Speaker’s Committee find someone to give the shiur on Tisha B’Av) the Committee has nothing to do with regular ongoing programming.  The committee’s mandate is to design a lecture series during the year on social action issues.  Miriam Fine is the committee chairperson.  The first lecture will be in September on education and employment in the Haredi community and their impact on Israeli society.  The committee discussed various people to speak at other times during the year and the committee will be in contact with them to finalize dates, topics, etc.

 

7.        Program for the GM:

It had been suggested at the last VM meeting that a program be presented for the GM to draw people to the meeting.  Donna suggested a film about a Polish priest who discovers he is Jewish and depicts his struggles; would be appropriate for Asseret Yimei Teshuva.

After discussion by the VM it was decided that while the film sounded interesting it was too long for the GM, and that the program already decided for the GM (discussion about Jacob’s dream, explaining the Takanon and the proposed amendments, financial statements etc.) was long enough.

Kobi suggested that there be a shiur for   Asseret Yimei Teshuva.  Linda will undertake to find someone to give the shiur.

 

8.        Financial report:

Gary G. presented a brief financial report.  Among the highlights:  As of mid-June 2012 income was 142,000 NIS. Income from building use was running at 66% of the annual expected total, which was considerably higher than the 46% (of the annual total) expected by mid-June.  It was not known whether the increase in member donations were the result of one off occasional donations or a single large donation.  On the other hand, expenditures (of 182,000 NIS) were running at only 37% of the annual expected total, as opposed to the 46% expected for this time of year.  Gary reported that at their next meeting the Finance Committee would decide how to invest the surplus of NIS 375,000 that is currently invested in a no-interest dollar account.

 

 

9.        Miscellaneous:

J told about the sunken patio that is being planned for construction behind the building, with access from Merkaz Dov.  It might bring additional light into the basement.  Perhaps the patio can be used for a sukkah.  There is funding from a member.  Need to get the appropriate authorizations.  The VM approved pursing the project.

Censorship of parshat hashavuah sheets:  Noomi reminded the VM about a decision that was made to limit the parsha sheets that would be distributed at KY, and anyone who wants to bring additional parsha sheets can ask the VM.  Esther asked whether Paul Serkin could bring Torah Tidbits into the shul on Friday.  Kobi said that until the next VM meeting he could bring the TT.  The status quo can be maintained until the next VM meeting and then we will discuss the issue and vote.

Library shelves in Merkaz Dov:  They need to be reinforced to the walls because they are in danger of falling.  We need to get three price quotes.  Esther said she had the name of a contractor who could give a price quote and J said he would contact her for the name if necessary.

 

Action List:

·         The chairs will decide on a suitable gift for … in the amount of NIS 250.

·         Penina will prepare a final copy of the Takanon amendments to be sent out ahead of the General Meeting.

·         Penina will e-mail an amended copy of the Va’ad Menahel Document for final approval.

·         Linda will find someone to give a brief shiur at the General Meeting.

·         J will collect three price quotes for reinforcing the library shelves in Mercaz Dov.

 

DONM (Date of next meeting):  Tuesday, July 31, 2012, 8:00 PM.