ENGLISH FOLLOWS HEBREW

קהילת ידידיה

פרוטוקול מישיבת ועד המנהל ביום 30.5.2012.

גיי רוזנברג

J Rosenberg

נוכח

לינדה גרדשטיין

Linda Gradstein

נוכח

דניאל רורליך

Daniel Rohrlich

נוכח

דניאל ברמשטיין

Danielle Bernstein

נוכח

דוד גליישר

David Gleicher

נוכח

דבורה קולקר

Deborah Kalker

נוכח

דנה גולדברג

Donna Goldberg

נוכח

אסתר אידל

Esther Edell

נוכח

גרי גינזברג

Gary Ginsberg

נוכח

גרי הלר

Gary Heller

חסר

גיי גיי מרקס

JJ Marx

נוכח

קובי איבלמן

Kobi Ableman

נוכח

נעמי שטאל

Noomi Stahl

נוכח

פנינה ארביט

Pnina Arbit

נוכח

 

 

 

משה בר-זאב  (רשם)

Moshe Bar-Z’ev (Secretary)

נוכח

 

 

 

יהושע שופמן (ו.ב.)

Josh Schoffman (VB)

נוכח

אליעזר פיינר (ו.ב.)

Eliezer Finer (VB)

נוכח

אורחים: דורי רוטנמר-גולינקין

 

 

 

 

 

הישיבה נפתחה ונוהלה ע"י לינדה גרדשטיין.

נמסר על התפטרותו של דניאל גוטליב מועד המנהל.

לאחר מספר תיקונים, הפרוטוקול של הישיבה הקודמת ב-1.5.2012 אושרה.  דבורה קולקר ביקשה להשתדל להפיץ את הפרוטוקול סמוך למועד הישיבה ולא רק לקראת הישיבה הבאה.

ישיבה כללית שנתית לינדה ביקשה מ-ג'יי ויהושע להסביר את מצב האסיפה הכללית.  ג'יי הסביר כי העיכוב נובע מצד מנהל החשבונות שמתקשה לסיים את כל החומר בגלל ריבוי חופשות לידה במשרדו כך שהחומר יהיה מוכן רק בסוף יוני. וכמובן רצוי לקיים את האסיפה לפני סוף יוני כאשר מרבית חברי הועד והקהילהעדיין יהיו נוכחים. לשאלת פנינה, יהושוע הסביר שעל אף הרשום בחוק,  קיים הסדר בין רשם העמותות לבין רואי החשבון להגיש את דו''חות מקצת לקוחותיהם לאחר 30.6.12.

לינדה הציעה לכנס את האסיפה הכללית השנתית ביום שלישי 23.9.2012. ההצעה התקבלה.

דונה שאלה האם תהיה תכנית וקיבלה על עצמה להכין אותה.

לינדה הציעה שסמוך למועד האסיפה, כל חבר ועד יקבל על עצמו לטלפן ל-20 חברי קהילה על מנת לעודד השתתפות מירבית באסיפה.  הנושא של כיבוד הועלה אך לא נדון. 

פנינה חזרה על עמדת הועדה לשנות את התקנון  כי כדאי להגביל את גודלו של ועד המנהל ל-11 חברים.  ורצוי כי כל מועמד יציג את עצמו או באסיפה או לפני כן - אולי באמצעות דואר אלקטרוני.  דניאל ברנשטיין סברה שכדאי לבקש מכל מועמד לכתוב עד כ-150 מילים על עצמו.  דנה סברה שמאד חשוב המועמדים יציגו את עצמם באסיפה על מנת שהחברים יוכלו לקשר את השמות לפרצופים.  גם נעמי שטאל סברה כך.

דניאל רורליך ציין שחשוב שרשימת המועמדים תופץ לפחות שבועיים מראש.  אם יתברר שיהיה צורך בבחירות, אז יתמנה ועדת בחירות.

יהושע העיר כי רק האסיפה מוסמכת לקבוע את גודל הועד.  לעת עתה אין הגבלה.  אם יש רצון להגביל את גודל הועד ל-11 חברים, יש להציע זאת באסיפה.  כהונתו של ועד המנהל מסתיים באסיפה הכללית ולכן כדאי לבחון השיטה בה החברים נבחרים לקדנציה של שנתיים כאשר מחצית החברים בוועד מתחלפים מדי שנה.

לינדה סיכמה: יוצע לאסיפה להגביל את גודלו של ועד המנהל ותתקיימנה בחירות במידת הצורך.

חלום יעקב  בעניין התמונה "חלום יעקב" של חנה קרומר התנהל רב שיח על אודות המתרחש ב"דעות ידידיה" סביב הסוגיה ומה לעשות בקשר עם התמונה  על כל היבטיו כולל האם אולם התפילה מקום ראוי לתערוכות מתחלפות. הוחלט להזמין מספר חברי וועדת האמנות ולהמשיך את הדיון בישיבה הבאה.

תקנון חדש לקהילה  פנינה חילקה העתק של "תקנון מצוי של עמותה" ומסמך נוסף עם הצעות לשינוי. הועלה הצעה גם לשנות בסימן ב' סעיף 8ג את המילה "שבוע" ל"שעה".  גם הוצע ע"י יהושע לשנות את סעיף 2ג, לגבי אישור האסיפה הכללית לדמי החבר, כי בפועל הם אינם עושים את זה.  ההצעות תיבדקנה שוב ותוגשנה בישיבה הבאה טרם מסירתן לאסיפה הכללית לאישור.  פנינה ג"כ חלקה מסמך שמסביר ומפרט את הסמכויות ואחראיות של חברי ועד המנהל.  היא תתרגם אותו לעברית ותשלח אותו בדוא"ל בהקדם האפשרי.

אירועים בעבר: שבועות- קובי מסר כי השתתפו למעלה מ-150 איש בשיעור של הרב בני לאו בשבת. בליל לימוד עצמו התקיימו שיעורים, בית מדרש ופעילות נוער.  מיקומו של ה"טיש" היה בעיתי. לדעתו היתה בעיה לקיים סעודה שלישית סמוך לכניסת החג. דבורה קולקר, שעזרה בארגון הארוחות, ציינה שהייתה הודעה מראש לגבי סעודה שלישית ואם הייתה בעיה אז ועדת המנהג של הקהילה הייתה צריכה להגיד משהו .  קובי מסר גם שהיה ביקורת על כך שהוא הכין את תוכנית ההרצאות לבד. דבורה קולקר:  ה"טיש" של הנוער גלש מעל הזמן הצפוי.  (בזמן השיעורים) חלק מהנוער השתוללו במבנה.  המסקנה המתבקשת היא שחייבים בפיקוח. גם גיי גיי מרקס היה שותף לדעה זו, שצריכים למנוע השתובבות של נוער ללא תכלית.  גיי גיי גם מתח ביקורת על כך שחלק של המרצים נתבקשו להעביר שיעור העברית למרות שהם לא מספיק רהוטים/בקיאים בשפה.

בעיה נוספת: איש לא טרח לסגור את מרכז דב והמרטף נשאר פתוח עד למחרת. 

אירועים לעתיד: בחודש הקרוב יתקיים שבת לנוער וגם שבת לכבוד מסיימי י''ב עם קידוש מיוחד.

שונות: נעמי שטאל מסרה כי קיבלה פניה מאת אדם אשר מתרים לקרן העוסק אם קיום ותחזוקה של ערוב השבת של העיר. קובי ביקש לא להתייחס לבקשות בסוג זה כל עוד לא התקבל פניה רשמית של המועצה הדתית לקהילה ורק אז לדון בפניה.

פנינה שאלה אם מותר להצביע באסיפה הכללית באמצעות בא כח (proxy). התשובה היה "לא". 

טפסי החברות לשנת תשע"ג מוכנים.  אין שינוי בדמי החבר.

גיי מסר שארגון "מנוחה נכונה" פנה אליו ומבקש ליצור פגישה על מפעלו. אין עדיין פרטים מלאים.

צום ט' באב וגם הסליחות באופק וצריכים להתארגן בהתאם. אולי כדאי לארגן שבת עיון שבוע לפני הצום.  דונה גולדברג בישרה כי וועדת המרצים תתכנס בקרוב.

ישיבה הבאה של ועד המנהל  יהיה ביום שלישי ו' בתמוז (26.6.2012).

קהילת ידידיה

פרוטוקול מישיבת ועד המנהל ביום 30.5.2012.

גיי רוזנברג

J Rosenberg

נוכח

לינדה גרדשטיין

Linda Gradstein

נוכח

דניאל רורליך

Daniel Rohrlich

נוכח

דניאל ברמשטיין

Danielle Bernstein

נוכח

דוד גליישר

David Gleicher

נוכח

דבורה קולקר

Deborah Kalker

נוכח

דנה גולדברג

Donna Goldberg

נוכח

אסתר אידל

Esther Edell

נוכח

גרי גינזברג

Gary Ginsberg

נוכח

גרי הלר

Gary Heller

חסר

גיי גיי מרקס

JJ Marx

נוכח

קובי איבלמן

Kobi Ableman

נוכח

נעמי שטאל

Noomi Stahl

נוכח

פנינה ארביט

Pnina Arbit

נוכח

 

 

 

משה בר-זאב  (רשם)

Moshe Bar-Z’ev (Secretary)

נוכח

 

 

 

יהושע שופמן (ו.ב.)

Josh Schoffman (VB)

נוכח

אליעזר פיינר (ו.ב.)

Eliezer Finer (VB)

נוכח

אורחים: דורי רוטנמר-גולינקין

 

 

 

 

 

The meeting was convened and run by Linda Gradstein

The VM was informed that Danny Gottlieb was leaving the VM.

Following several corrections the protocol of the previous meeting held on May 1, 2012 was approved.  Deborah Kalker asked that we try to distribute the minutes soon after the meeting rather than right before the next meeting.

Annual general meeting  Linda asked J and Josh to explain the status of the AGM.  J explained that the delay is because the bookkeeper is having trouble completing material in time due to several of his workers  taking maternity leave, so the material will only be ready at the end of June.  Naturally, it would be best if the AGM was held before the end of June when most members of the VM and the community are still in the country.  In answer to Penina’s question, Josh explained that despite what the Law states, there is an arrangement between the Rasham HaAmutot and the bookkeepers that the financial statements of some of their clients can be filed after the June 30 deadline.

Linda proposed that we convene the general meeting for Tuesday September 23, 2012.  The proposal was accepted.

Donna asked if there was a program planned, and she undertook to prepare a program for the general meeting.

Linda proposed that ahead of the general meeting each VM member would undertake to telephone 20 Kehillat Yedidya members in order to encourage maximum participation at the GM.  The issue of refreshments was raised but was not discussed.

Penina restated the position of the committee for examining the charter that the size of the VM should be limited to 11 members, and that it would be desirable that each VM candidate present himself either at the GM or in advance – perhaps via e-mail.  Daniele Bernstein felt that we should ask each candidate to writ up to 150 words about himself.  Donna felt it was very important for the candidates to present themselves at the GM so that the shul members could connect the names to a face.  Naomi Stahl agreed with this.

Daniel Rohrlich noted it was important that a list of the candidates for the VM be distributed at least two weeks in advance.  If it turns out that elections are required [because there are more than 11 candidates] then an elections committee should be appointed.

Josh noted that only the General Meeting is authorized to define the size of the VM.  At this point there is no limitation.  If we want to limit the size of the VM to 11 members this needs to be proposed at the GM.  The term of office of the VM ends at the GM and therefore we might want to look into a method whereby members {of the VM] are elected for a two-year term, where half the VM changes every two years. 

Linda summarized:  It will be proposed to the GM to limit the size of the VM and elections will be held if necessary.

Jacob’s dream:  Regarding the work of art entitled “Jacob’s Dream” by Hannah Cromer a discussion was held regarding the recent postings on Deot Yedidya regarding the numerous aspects surround the question of what to do about the work of art, including whether the sanctuary is an appropriate venue for changing art exhibits.  It was decided to invite several members of the Art Committee to attend the next VM meeting and the discussion would be continued.

Amending the community’s charter [takanon]  Penina handed out a copy of the “standard takanon for a non-profit association” and another document with the proposals for changing the takanon.  A proposal was raised to also change Paragraph 8(c) about convening the general meeting if there is no quorum, and it was suggested to change the word “week” to “hour.”   

It was also suggested by Yehosua Schoffmann to change paragraph 2-gimel’ regarding the need for the confirmation of membership fees since in fact they do not deal with this.   The proposals will be examined and will be brought to the next VM meeting before they are presented at the general meeting for approval.  Penina also distributed a document describing and detailing the duties and responsibilities of members of the Executive Committee.  She will translate the document into Hebrew and distribute it via E-mail in the near future. 

Past events:  Shavuot – Kobi stated that more than 150 people participated in the shiur by Rav Lau on Shabbat erev Shavuot.  Shiurim were held on Shavuot night, the Beit Midrash had havrutot and there was a youth activity.  The location of the youth “tish” was problematic.  In his opinion it was a problem to hold a seudah shlishit so close to the beginning of Holiday.  Deborah Kalker, who aided in the organization of the meals, pointed out that there was advance notice regarding the Seuda Shlisheit and that if there were a problem it was incumbent upon the Customs Committee to say so.   Kobi also stated that there was criticism that he prepared the program of lectures by himself.  Deborah Kalker:  The youth tish went longer than expected.  There were some youngsters who were running around the building during the shiurim.  The obvious conclusion is that supervision is required.  JJ Marx also shared this opinion, that we need to keep the youth from wandering around if they don’t need to be in the building.  JJ also criticized the fact that some of the lecturers were asked to give shiurim in Hebrew even though they were not sufficiently proficient in the language.

Another problem is that no one locked Mercaz Dov and the basement was left wide open until the next day.

Future events:  Next month there will be youth Shabbat and a special Shabbat in honor of 12th grade graduates, with a festive kiddush.

Miscellaneous:  Naomi Stahl stated that she had been contacted by someone who is collecting donations for a fund dealing with maintaining the city’s eruv.  Kobi asked that we not respond to such requests so long as there has been no official request to the kehilla by the Religious Council, and only then should we discuss the request.

Penina raised the question of whether it was permissible to vote at the general meeting via proxy.  The answer was “no.”

Membership forms for 5773 are ready.  There will be no change in membership fees.

J stated that the organization “Menucha Nechona” had contacted him asking for a meeting to discuss their activities.  No further details were available.

Tisha B’Av and Selichot are coming sooner than we think and we need to organize accordingly.  Perhaps we should organize a Shabbat Iyun for the Shabbat before the fast.  Donna Goldberg stated that the “speakers committee” would meet soon.

The next meeting of the Va’ad Menahel will be on Tuesday, June 26, 2012 (6 Tammuz 5772).

***************************************