ENGLISH FOLLOWS HEBREW

קהילת ידידיה

פרוטוקול של ישיבת ועד המנהל מיום 1.5.2012

 

ועד המנהל & ועדת הביקורת שנוכחו:

גיי רוזנברג

J Rosenberg

 

לינדה גרדשטיין

Linda Gradstein

 

דניאל רורליך

Daniel Rohrlich

 

דניאל ברמשטיין

Danielle Bernstein

 

דוד גלייכר

David Gleicher

 

דבורה קולקר

Deborah Kalker

 

דנה גולדברג

Donna Goldberg

 

אסתר אידל

Esther Edell

 

גרי גינזברג

Gary Ginsberg

 

גיי גיי מרקס

JJ Marx

 

נעמי שטאל

Noomi Stahl

 

פנינה ארביט

Pnina Arbit

 

משה בר-זאב  (רשם)

Moshe Bar-Z’ev (Secretary)

 

יהושע שופמן (ו.ב.)

Josh Schofmann (VB)

 

אליעזר פיינר (ו.ב.)

Eliezer Finer (VB)

 

ברוך רוזן

 

אורח

יהודית וינר הריס

 

אורחת

 

הישיבה נפתח ע"י גיי רוזנברג אשר ביקש לאשר את הפרוטוקול שח הישיבה הקודמת שהתקיימה ביום 27.3.2012.  הפרוטוקול אושר פה אחד.

***

ברוך רוזן :  הציג

Draft resolution on taking public action in the name of the congregation - why, when and how

הצעת החלטה על נקיטת פעולה ציבורית בשם העדה - מדוע, מתי וכיצד

המסמך מתאר דרכי פעולה שונות כשמתקיים צורך לפעול בשם הקהילה וכולל מנגנון ותנאים. פרטי המסמך נדונו והתקבלה (פה אחד) הצעה  להפעיל את המערכת כמתואר לתקופת ניסיון של שנים עשר חדשים .  נתמנה ארבעה חברים לשמש כוועדה לעניינים ציבוריים (PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE). חברי הוועדה הם: פנחס לייזר, פנינה ארביט, מיכאל שטאל, ודבורה וייסמן.

יהושע שופמן העיר: חייבים לבקש אישור באסיפה הכללית השנתית כאשר ועד המנהל מבקש להאציל  סמכויותיו.

התמנה גם ועדת לעניין מרצים אשר חבריה הם: סיד סליבקו, מרדכי בק, אנה קוצ'ין, מרים פיין, ודנה גולדברג.

***

  ג'יי הציע לקבל את ג'יי ג'יי מרקס כחבר בוועד המנהל.  ההצעה התקבלה וג'יי בירך את ג'יי ג'יי מרקס על הצטרפותו לוועד המנהל.

**

הצעות לשינוי תקנון העמותה:

פנינה ארביט הגישה טיוטה של הצעה לתקנון חדש עבור קהילה.

רניאל רורליך:  המסמך ארוך ומורכב ויש בו מספר בעיות הדורשות יותר זמן להבהרתן.

אליעזר פיינר שאל למה חייבים להביא את התקנון החדש לאסיפה הכללית השנתית (להן: "האסיפה" או "האסיפה הכללית") דווקא עכשיו?

דניאל ר. בדעה שהטיוטה דורש טיפול של תת-וועדה אשר ייפגש מספר פעמים ולא רק אחת לחודש.

ג'וש: מאד מעריך את השקעה של פנינה במסמך וגם עבר עליו, אך ציין כי החלפת תקנון של עמותה הינו עניין מאד רציני.  כל שינוי במטרות  עמותה טעון אישור של הרשם.  יש כעת מספר בעיות שדורשים טיפול מיידי כגון "זכויות חתימה" ודרך בחירת ועד המנהל.  אפשר להביא תיקונים לאסיפה הכללית.  יותר קל לטפל בלקויים כסיעיפים בודדים, מאשר להעביר תקנון חדש.

פנינה הציעה לטפל בשלושה נושאים:

1 ההגבלת מספרחברי הועד מנהל

2 זכויות החתימה

3 הגבלת קדנציה של חברי ועד המנהל

לינדה הציעה להקים וועד מצומצם שייפגש לפני ישיבת ועד המנהל הבא כדי להכין הצעות לאסיפה הכללית ולאחר מכן לדון על תיקון התקנון.  ההצעה התקבלה וחברי הוועד המצומצם שנתמנו הם: פנינה ארביט, רנירל רורליך, ג'יי ג'יי מרקס, ודונה גולדברג.

לינדה שאלה האם יש משהו שמעוניין לעזוב את וועד המנהל?נעמי שטאהלהביע את רצונה להתפטר. נמסר כי דב רבינוביץ התפטר.

ברוך רוזן הביע רצון להצטרף לוועד המנהל.

***

אירועים בעבר:

יהודית: יום העצמאות – נחמד שהיתה מקהלת ילדים אך לא היתה תוכנית (להעסיק את הילדים) לאחר מכן.  לינדה בירכה את אסתר על השקעתה בקישוט בית הכנסת.

יום השואה: דניאל ר. בירך "כל הכבוד" לדוד זילברקלנג ולנעמי שטאל  על  אירגונם של התוכנית.

הבאזר שהתקיים לפני פסח היה מאד מוצלח והכניס בערך 3000 ש''ח עבור קופת הצדקה.

ג'יי ה עיר כי עלו הצעות לתפילת יום העצמאות בליווי כלי מוסיקה רק מספר ימים לפני המועדץ כדאי לנסות לארגן זאת מראש לקראת י''ה הבאה.

אירועים לעתיד:

דוד ג. הציג את התוכנית שקובי מכין לליל לימוד לשבועות.

מועד האסיפה הכללית השנתית נקבע ליום 17.6.2012. (לאחר מכן התברר צורך לשנות מועד זה. טרם נקבע.)

מועד ישיבת ועד המנהל הבא נקבע ליום ד' 30.5.12.

 

Kehillat Yedidya Steering Committee minutes of meeting 1.5.2012

Present:

J Rosenberg (chair)

Linda Gradstein (co-chair)

Daniel Rohrlich

Danielle Bernstein

David Gleicher

Deborah Kalker

Donna Goldberg

Esther Edell

Gary Ginsberg

JJ Marx

Noomi Stahl

Pnina Arbit

Moshe Bar-Z’ev (Secretary)

Josh Schofmann (Audit Committee)

Eliezer Finer (Audit Committee)

 

 

 

 

The minutes of the previous meeting were accepted

-

Bruce Rosen presented the draft resolution of the  Public Action Committee  -  the document describes the various ways in which action can be taken in the name of the community. After discussion, the Committee accepted the recommendations unanimously. Four community members were elected to form the Public Affairs Committee (PAC OM)  - Pinny Leiser, Penina Arbit, Michael Stahl and Debbie Weissman.

Josh pointed out that in order for the Steering Committee to delegate its authority, this resolution has to be presented to and accepted by the AGM

Similarly, a committee to organize the Speaker Series on Current Affairs has been set up, consisting of Sid Slivko, Mordechai Beck, Anna Kochin and Donna Goldberg

-

J presented JJ Marx as a new member of the Steering Committee and asked the Committee for his acceptance. The committee agreed, and J welcomed JJ as a new member.

-

Proposals for a new Takanon – Penina presented the draft of a new community Takanon she has been preparing.

Danny Rohrlich raised doubts as to the practicality of approving such an extensive and complicated document at one meeting, pointing out that there were specific issues which demand more time to resolve.

Eliezer asked why it was necessary to bring a completely new Takanon to the upcoming AGM.

Daniel R suggested setting up a sub-committee to meet a number of times in order to achieve consensus on the new Takanon

Josh said that he very much appreciates Penina efforts in preparing the new Takanon, but pointed out that changing the existing Takanon is a serious proposition which demands the approval of the Rasham Amutot. While there are a number of specific issues which demand the attention of the coming AGM, eg the authorized signatories for the community, and the election processes of the Steering Committee, he suggested that these be approached on an individual basis as corrections /additions to the existing Takanon. It is much simpler to make amendments to the exisiting Takanon than to institute a completely new one.

Penina suggested dealing with the following specific issues –

1 restricting the number of Steering Committee members

2 authorized signatories

3 restrictng the length of candidacy of Committee members

Linda suggested appointing the sub-committee to meet before the coming full committee meeting in order to prepare these issues for the AGM, and then deal with preparing the new Takanon. Linda’s auggestion was accepted and the sub-committee consists of Penina, Danny Rohrlich, JJ Marx and Donna Goldberg.

-

Linda asked if anyone is planning to stand down from the Steering Committee – Noomi Stahl expressed her wish to resign. it was noted that Dov Rabinowitz has resigned from the Steering Committee.

Bruce Rosen expressed interest in joining the Steering Committee.

-

Past Events: Eudice commented on Yom Ha’atzmaut and said that while she appreciated the children’s choir, we need to organize some kind of activity to occupy them for the rest of the event.  Linda thanked Esther for her efforts in decorating the building for Yom Ha’atzmaut.

Danny Rohrlich congratulated David Zilberklang and Noomi Stahl on organizing the program for Holocaust Day.

The annual bazaar before Pessach was highly successful and raised approximately 3000 shekels for the Tzedaka Fund.

J pointed out that there were suggestions for having the Yom Haatzmaut service with musical accompaniment. This should be organized ahead of time for next year.

Coming Events: David Gleicher presented the program for the Shavuot Leil Limmud being prepared by Kobi.

The AGM will be held on 17.6.2012 (It later turned out that this will not be possible, due to the fact that the bookkeeper will not have last year’s books ready in time)

DONM  - 30.5.2012

-