MINUTES FROM VA’AD MENAHEL MEETING of Nov 1, 2011 – ENGLISH TRANSLATION BELOW

 

דיון של ועד מנהל שהתקיים  בדוא''ל מאז ישיבה הקודמת:

הוצע לחתום בשם הקהילה על עצומה מקוונת לראש העיר, ניר ברקת, נגד פיטוריה של רחל עזריה מהקואליציה של מועצת העיר. רוב חברי הועד היו בעד (ראה להלן)

 

פרוטוקול של ישיבת ועד המנהל של קהילת ידידה  שהתקיים ביום ג' 1.11.2011

נוכחים:

ג'יי רוזנברג (יושב הראש), גרי גינזברג, מיכאל שטאל *, נעמי שטאל, יהושע שופמן (ו. ביקורת), דניאל רורליך,דויד גלייכר, פנינה ארביט, דונה גולדברג, דניאל ברנשטיין, דבי גריינימן (ו. ביקורת), דב רבינוביץ , אסתר אידל, גרי הלר, דני גוטליב, יהודית וינר-הריס*, ברוך רוזן *,משה בר-זאב (רשם) *  ("*" – אינו חבר בועד)

התנצלויות: דבורה קלקר

הישיבה נפתחה ע"י ג' רוזנברג.    פרוטוקול של ישיבה קודמת אושרה.

הוזכר כי לאחר אישור, יש להעביר עותק של הפרוטוקול לידי יהודית וינר-הריס לשם הצבתו באתר האינטרנט של הקהילה.  יולי וספטמבר חסרים לעת עתה. הוזכר כי לפעמים יש צורך להשמיט עניינים מסוימים מן פרוטוקול שמופיע באינטרנט מפאת רגישות העניין או צנעת הפרט.

התקבלה התפטרותה של מרים פיין מועד המנהל.

 

שפת הדיבור בישיבות של ועד המנהל

התקיים רב שיח ארוך בעניין זה.  בסופו של דבר מרבית הדוברים הודו הישיבות צריכות להתנהל בשפה העברית אך בשל קושי מסוים של חברים אחדים תינתן אפשרות להשתמש גם בשפה האנגלית לפי הצורך עד ל-AGM - האסיפה הכללית של החברי הקהילה. הוצע גם כי אחד החברים יערוך תירגום סימולטני לחברים הזקוקים לו.

התקבלה החלטה לערוך את הפרוטוקולים של הישיבות  גם בשפה האנגלית. 

 

ג'יי: ערב הזיכרון ליצחק רב ין ז"ל  - הערב יתקיים כפי שתוכנן . (כבר פורסם מודעה בעיתון קול העיר). אז התנהל דיון על תוכן התוכנית של הערב.  דניאל רורליך הסתייג  מן התוכנית וקיבל על עצמו לארגן אותו בשנה הבאה. אסתר אידל שאלה ממתי מחליט יושבי הראש (בשם הקהילה או ועד המנהל) במקום להביא ענין בפני ועד המנהל? 

 

נעמי שטאל העירה כי אין "כלל" על חלוקת סמכויות בין יושב הראש והועד כשצריכים לפעול בזמן אמת.

  יהושע שופמן העיר כי מאחר שהועד כבר אישר את קיומו של התוכנית, לא היה צורך לקבל עוד אישור לקיים את הערב במתכונת המתוכנן. לעומת זאת, אילו הוחלט לבטל את הזמנתו של משתתף מסויים, אזי היה צורך לפנות לועד לאישור.

 

רחל עזריה: (בזמנו) הוחלט  לחתום על עצומה לראש העיר, מר ניר ברקת, בתמיכה לרחל עזריה. דונה גולדברג  ביקשה לדעת מתי התקבל החלטה לחתום על העצומה האמורה – (התברר שבגלל טעות שמה לא נכללה בדוא''ל המקורי שנשלח בעניין, ולכן היא לא קבלה כל הודעה בעניין)

 

דניאל רורליך הציע לשלוח מכתב תמיכה ברחל עזריה לראש העיר כחלופה לחתימת הקהילה על העצומה.

 

פאנלים סולריים:  גרי גינזברג נתן סקירה כללית על  הפריוייקט המוצע, אך בשל עלותו הגבוה וחבות אפשרית של הקהילה לתשלום מע''מ ומיסים, ובשל ההפחתה בתעריפים שמשולמים עבור החשמל על ידי חברת בחשמל, הוחלט לבטל את העניין.

 

אירועים שכבר התרחשו:

 

דניאל ר.: ימים הנוראים:  יש מצוקה במקומות הישיבה בראש השנה ויום כיפור.  האם לא כדאי לקיים מנין נוסף?

דונה ג.: קריאת התורה לילדים הייתה  מאד מוצלחת,  אך עדיף לא להוציא את הקידוש עד שהילדים יורדים לקריאה - זה יעזור הרבה לקדם את הקריאה בזמן. 

יהודית וינר-הריס:  במוצאי יום כיפור ילדים (שלא צמו) התנפלו על הכיבוד עוד לפני שנערכה ההבדלה באולם התפילה.  לכן מציעה להגיש מים בלבד בשנים הבאות.

 

שונות:

 

הוזכר הצורך לתכנן אירוע לחנוכה.  (על ידי ועדת הנוער ולהפעיל את הרכז?)

 

חברת TALK מציעה לקיים קורס נוסף בערבית מדוברת.  החברה  מוכנה להעניק הנחה של 10% לחברי הקהילה שמשתתפים בקורס, ובתמורה הקהילה תפטור אותם מתשלום לשימוש המקום. לחילופין החברה תשלם סכום דומה להרשמה של משתתף יחיד (1,350 ש''ח) עבור שימוש. 

 

אושר רכישת מדפסת חדשה למשרד בעלות של עד 1500 ₪.

 

עלה הנושא של נשיאת כלי נשק בבית הכנסת.  יש הסכמה כללית שאקדחים צריכים להיות מוסתרים ככל האפשר לפי המלצת ועדת המנהג (ראה נספח)

 

הישיבה  הבאה נקבעה ליום ג'  6.12.2011

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

נספח:  המלצת ועדת המנהג

 

            א) אנחנו ממליצים שלא להביא נשק לבית הכנסת אלא אם כן קיבלת הנחיה מפורשת שכן,

 

            ב) זה נכון במיוחד לגבי אדם היודע שיימלא תפקיד ציבורי באותה שבת, כגון שליח ציבור, בעל קורא או אפילו כהן שיעלה לדוכן,

 

            ג) אם בכל זאת אותו אדם יידרש לעלות על הבמה מסיבה כל שהיא, שידאג להסתיר את הנשק,

 

            ד) לגבי אורחים שאינם מכירים את הכללים האלה, ננסה בצורה מנומסת להדגיש את עניין הכיסוי, במידת האפשר.  כל זה נכון לגבי אקדח וחשוב עוד יותר לגבי רובה. בקיצור, לכתחילה אדם לא יישא נשק בשבת אך בדיעבד, מסיבות ביטחוניות,

לפעמים אין לו ברירה.

 

 

E-mail discussion since last committee meeting

A suggestion was raised to sign the community on an on-line petition to Nir Barkat, Jerusalem Mayor, objecting to his firing Rahel Azaria from his coalition in response to her appeal to the High Court against the segregation of men & women in public places. The majority of the committee members were in favor of signing.

Minutes of the steering committee meeting of 1.11.2011

Present: J Rosenberg (chair) Gary Ginsberg (treasurer), Michael Stahl*, Josh Schoffman (Audit Committee), Daniel Rohrlich, David Gleicher, Penina Arbit, Donna Goldberg, Danielle Bernstein, Debora Greniman (Audit Committee), Esther Edell, Gary Heller, Danny Gottlieb, Dov Rabinowitz,  Eudice Weiner-Harris*, Bruce Rosen*, Moshe Bar-Zeev* (clerk) (*denotes non-members of the committee)

Apologies: Deborah Kalker

Meeting opened by J Rosenberg; the minutes of the previous meeting were ratified.

It was mentioned that copies of the minutes, once ratified by the committee, should be sent to Eudice to post on the website. July and September minutes are currently missing. It was also pointed out that occasionally there is a need for editing certain details from the minutes before posting on the internet site due to sensitive issues and personal privacy.  

Language of committee meetings; a long discussion ensued. The majority of the participants accepted that ideally, Hebrew should be used for meetings, but due to the language abilities of certain members English would also be used to an extent, at least until the coming AGM and the appointment of new members to the committee. A suggestion was made to use simultaneous translation (typing on a computer) for those who had problems following the discussion in Hebrew.

A decision was made that the minutes be published in both Hebrew and English.

Coming Events: J informed the committee that the Rabin Memorial Evening would take place as planned, a four-way discussion with speakers including Rabbi Rontzky (publicity had already been placed). Daniel Rohrlich expressed his unhappiness with the decision to include Rontzky and the format of a panel discussion and took upon himself to organize the following year’s program. Esther Edell asked how come the chairpeople decided on such an issue without consulting the committee?

Noomi Stahl pointed out that there were no general rules as to procedure in real time, ie in cases when a decision needed to be made at short notice. Josh Schoffman added that seeing as the committee had already approved the program at least in outline, there was no need for further approval; if a decision to “un-invite” Rontzky had been made, then it might require the committee’s consent, but as long as the original program fell within the overall pattern presented to and approved by the committee, this was not necessary.

Rahel Azaria: A decision was taken (by e-mail) to sign the petition to Nir Barkat. Donna Goldberg was unfortunately not aware of the discussion on this issue, as her e-mail had been omitted from the original message in the thread, and no one noticed. Daniel Rohrlich suggested that the community send a letter of support to Rahel Azaria.

Solar Panels: Gary Ginsberg gave a general round-up of the current situation in respect of placing a solar array on the building roof, but as a function of the relatively large investment required and due to reduction in the tariffs to be paid by the Electric Company, and the possibility of incurring VAT and tax liabities on the part of the community, this is no longer worthwhile from an economic point of view.

Past events:

Daniel Rohrlich pointed out the lack of space during parts of Roshe Hashana and  Yom Kippur and suggested that we hold more parallel services to solve the problem.

Donna Goldberg reported that the children’s Torah reading on Simchat Torah had been very successful, but pointed out that it would have been easier to get all the children together if the Kiddush had not been put out before the reading.

Eudice pointed out that the behavior of some of the children who had not been fasting at the “break-fast” after Yom Kippur was horrific, while the burden of an extra Toranut to set out the food was superfluous, and suggested that in future we simply put out cold water after the fast.

Misc: “Talk” want to run their Arabic course once again, and possibly add a Yiddish course if there is suitable demand. They are willing to give a 10% discount to members if they don’t have to pay for use of the building. Alternatively, they will pay 1350 NIS (the price of participation for one person) for the building use.

Expenditure of up to 1,500 NIS was approved for purchase of a new office printer, scanner, fax machine.

The issue of carrying arms in the shul was raised and the previous compromise – that they should be concealed – was approved. (See Appendix)

DONM = Tuesday 6.12.2011

 

 

 

 

 

Appendix:  Recommendations of the Minhag/Halacha Committee: 

 

                    i. We recommend not to bring weapons into the synagogue [on Shabbat] unless one is ordered to do so.

                    ii. This applies especially to one who expects to fulfill a public role, such as cantor, a reader from the Torah, or even a cohen making the priestly blessing.

                    iii. Yet if such a person is required to ascend the stage, s/he should conceal the weapon.

                    iv. Guests unaware of our policy should be politely asked to conceal their weapons if possible. 

                    All this applies with to revolvers and even more so to rifles.  In sum, no one should carry a weapon in shul on Shabbat unless security considerations require it.