MINUTES

           

פרוטוקול של ישיבת ועד המנהל של קהילת ידידיה מיום 13.7.2011

 

נוכחים:

גיי רוזנברג

קובי אבלמן

פנינה ארביט

גרי גינזברג

מרים פיין

אסתר אידל ?

דוד גליישר

דונה גולדברג??

דניאל גוטליב

דבורה קלקר

דנירל רורליך

נעמי שטאל

דניאלה ברנשטיין

דבי גריינמן

??

משה בר-זאב

 

 

 

נתקבלה החלטה לנהל את הישיבה בשעה העברית.

 

דבי גץ הציעה כשמתנהלת שיחה באימייל, יש להוסיף סיכום לפרוטוקול.  גיי קיבל על עצמו לעדכן את הפרוטוקול.

 

הפרוטוקול של הישיבה מיום 1.6.2011 אושר לאחר הערה על הפירוט בוץ

**

התקיים דיון על הלוח של העמותה שמוצג ב GOOGLE CALENDAR.  הלוח פתוח למי שקיבל הרשאה לראות אותו. יש גם הרשאות מוגבלות לעדכון הלוחות השונים.  הוסכם כי לוח YEDIDYA EVENTS יופיע באתר הקהילה.  אם יש צורך בלוח חדש אזי יהודית וינר-הריס תטפל בזה.

**

גיי ציין כי התקבל עובד חדש, אלעזר וולדמן.  טרם הוכן חוזה עבודה.  ועדת הנוער יעבוד עם ועדת כח האדם להכנת חוזה עבודה.  ועד המנהל יסמוך את גיי ולינה לאשר את החוזה.

 

פנינה ציינה כי אלעזר יפעיל את הילדים בחגים.

**

מסמך של מרים פיין: SUGGESTED ORGANIZATION WORK PLAN

הדגישה כי חייבת להיות חלוקת תפקידים ברורה, אחרת "הכל" נופל על כתפיהם של גיי ולינדה.  גם רצוי שלכל ועדה יהיה איש קשר.נציג בוועד המנהל.

 

דני ג. העיר כי חסר דיווח של הועדות לוועד המנהל.

פנינה:  מרבית הועדות אינן נפגשות לעת קרובות.

דבי: יש צורך בוועדת תכנון אירועים (PROGRAMMING COMMITTEE).

דניאל רורליך מציע כי איש קשר לוועדות צריך להיות גם חבר בה.  מתנגדים לכך ודניאל מסיר את הצעתו.

גיי סיכם:

מקבלים את עמדת המסמך (של מרים) בעניין אנשי הקשר ויושב הראש ינסה לאתר אנשי קשר.

יש גם צורך להכניס אנשים חדשים.  וועד המנהל מברכת את מרים על יוזמתה.

********

צויין כי לעת עתה עניין וועדת תוכניות (PROGRAMMING) בהשהייה.

***

פנינה הציגה את KEHILAT YEDIDYA EVENTS CHECKLIST.   

צוין כי יש צורך לאתר אחראי לאירועים של ט' באב.

***

אירוע שבעבר.

 

נעמי: בר מצוה של ילד שלא מאן. הילד גר עם אמו במקלט לנשים מוכות.  האירוע היה מאד מוצלחץ  היה שיתוף עם מנין שוויוני אחר וגם ילדים מתנועת בני עקיבא.

 

גיי: אירוע של החרדים-  בסוף קובי אריאלי לא השתתף.  האם היה אירוע כושל? המחנה לא היה כזה מצליח.

דניאל רורליך: היה צפי לא ריאלי של קהל.  צריך לעודד יוזמות, אבל צריך פיקוח על המארגנים.

נעמי סברה שהערב כן היה מוצלח עם הדוברים שהיו.

***

ט' אב

פנינה: יש מרצה ופנינה קיבלה אחראיות לארגן את הקוראים במגילה.  יהודית מארגנת את נושא הסדר וניקיון (מחו"ל).  אין להשתמש בנירות!

יש בת מצווה ב13.8 ודבי וויסמן מארגנת.

*****

 

SOLAR PANELS

גיי האם יש עוד הצעות?

גרי ג: יש החזר הון של כ22%  לאחר חישוב העלות לאחר 6 שנים.  בלאי ואחזקה טרם ידועים.  אבל גרי ממליץ לקבל עוד הצעות ולדווח לועדת הכספים בספטמבר.  מימון: יש כסף ואולי כדאי לעשות מימון עצמי.  הלוואה בנקאית תפחית מן הרווחים הצפויים.

דניאל רורליך: שואל אם המתקן והרווחים ישפיעו על מעמד העמותה כמלכ"ר?

סוכם להמתין.

***

 

גיי: המקווה הטהרה של בקעה טעון שיפוץ.  יש יוזמה לשפץ את המקווה בעלות של 150,000 ₪ ופנים לבתי הכנסת השונים לתרומות. 

מרים: מי אחראי לממן את המקווה? 

דבי מציע לקיים ערב התרמה.

דניאלה ברנשטיין: אולי אפשר לארגן פעולה משותפת עם קהילות אחרות?

(לא התקבל החלטה חד משמית)

***

 צוין כי הערב לזכרה של ברברה וקס יתקיים השנה בקהילת קול נשמה.

 

****

ישיבתה הבא של ועד המנהל נקבע ליום 7.9.2011.

***

סוף