פרוטוקול ישיבת ועד מנהל 14.6.2010

 

משתתפים: נעמי שטאל – יו"ר, ג'יי רוזנברג – יו"ר, דייויד גלייכר, אסתר אידל, דני גוטליב,

רנדי גרבר, קובי  אבלמן, דניאל רורליך, דבורה קולקר

 

 

סדר יום:

 

 1. המלצת הוועד לוועדת בנייה בעניין תחילת העבודה
 2. המלצת הוועד בעניין העברת כספים מהתקציב השוטף לוועדת בנייה
 3. המלצת הוועד בבחירת סוג מזגן למרתף

 

 

החלטות:

 

 1. הוועד מאשר את תחילת הבנייה בהקדם האפשרי תוך התחשבות בצרכי השימוש בחללים הקיימים לקראת הימים הנוראים.

 

 1. הוועד החליט להעביר סכום של עד 100,000 ₪ לשימוש ועד הבנייה בהתאם לצורך

 

 1. הוועד החליט להמליץ על התקנת מיזוג אוויר מסוג "אינוורטר" לקומת המרתף

 

 

 

Vaad Meeting 14/6/2010

 

In attendance: Noomi Stahl, Jay Rosenberg – Co-chairs, David Gleicher, Esther Edell, Danny Gottlieb, Randi Garber, Kobi Abelman, Daniel Rohrlich, Deborah Kalker.

 

Agenda:

 

 1. Vaad recommendation regarding date to begin building
 2. Vaad recommendation regarding transfer of funds from general account to building fund account.
 3. Vaad recommendation regarding installation of air conditioner for basement

 

Decisions:

 

 1. Vaad approves beginning of construction as soon as possible while considering the community needs of using existing space during the High Holidays.
 2. Vaad approves transfer of funds from general account to Building fund account up to the sum of 100,000 NIS.
 3. Vaad approves installation of inverter air conditioning system for the basement.