שמיטה במטבח ידידיה

השנה יש אופציות שונות בקשר לרכישת פירות וירקות.  ברוב המרכולים, סופרים, ובשוק יהיה אפשר למצוא פירות וירקות שגודלו ונאספו ונמכרו בפיקוח הרבנות הראשית תחת ההסכם של "היתר מכירה."  יש אלו שמזמינים ארגז שבועי מארגון "אוצר הארץ" שמספק פירות וירקות שגודלו בחקלאות ישראלית ללא הסתמכות על היתר מכירה.  יש אחרים שיאכלו רק פירות וירקות של ייבוא מחו"ל. 

בתוך בית הכנסת אנו מבקשים שאנשים יקפידו להביא פירות וירקות שמגיעים ממקור שיש בו הכשר רבני - או של היתר מכירה / אוצר הארץ / בד"ץ אחר.  אנו מבקשים לא להביא פירות וירקות שגודלו ללא שמירה על הלכות שמיטה בצורה כשלהי.

אחת מהלכות שמיטה היא "קדושת הפירות".  לא זורקים פירות הראויים לאכילה לפח רגיל אלא שומרים עליהם בפח נפרד ורק זורקים אותם אחרי מספר ימים שהם נרקבו וכבר אינם ראויים לאכילה.   אנו נכין פח שמיטה לפירות וירקות בתוך המטבח.  גם אם הרבה מהירקות והפירות בבית כנסת יהיו של היתר מכירה שלפי רוב הדעות אין בהם קדושה, אנו נשמור על עניין של קדושת הפירות.  קודם כל, יכול להיות שיהיו אנשים שיביאו פירות וירקות עם קדושה וחשוב שניזהר ביחס לאלה.  כמו כן יש דעות רבות שרואות הידור בשמירת קדושה גם בהיתר מכירה כדי שנזכור שבכל זאת זו היא שנה מיוחדת. 

לכן אנו מבקשים מאלה שאחראים על הקידוש  - כאשר יש ירקות ראויים לאכילה (לא גרעינים או קליפות שאינן אכילות) לשים אותם בפח הנפרד המסומן כ"פח שמיטה."

לגבי קייטרינג:  כל קייטרינג שנושא הכשר רבני בשנה זו היה חייב לסדר עניין השמיטה.  במידה וההכשר קשור לרבנות אנו סומכים עליו שגם עניין זה סודר.  בית כנסת שומר על הזכות לבקש מהקייטרינג לספק מידע בנושא זה.

אנו מאחלים לכולם שנת שמיטה של קדושה, ויתור והבאת שלום בין כל פלגי הארץ.

שנת שמיטה שלום!

ועדת הלכה ומנהג