פרוטוקול של הישיבה של וועדת מנהג והלכה

27ביולי 2014 – ב" באב תשע"ד

 

נוכחים: דבי ויסמן , יו"ר , דינה וינר , איתן קאדן, מינדי שימל, אלעזר נחלון, דניאל רורליך, ברוס רוזן , נציג הוועד המנהל, יהושע שופמן, נציג ועדת הביקורת, דניאל ברנשטיין , רושמת הפרוטוקול

סדר היום : פתיחת הדיון בנושא מנדט הוועדה , קשריה  עם הוועד המנהל, קשריה עם הקהילה, נהלי הצטרפות לוועדה.

דבי ו.: דברי ברכה.

         השתלשלות הדברים שהביאו בשבת שעברה לשינוי הנוסח של התפילה לחיילי צה"ל

דינה : מעלה את שאלת הקשר של הוועדה עם הגבאים

איתן : זאת הייתה "זעקה בשעת זעקה"

 

הסכמה בין הנוכחים שזאת שאלה שהיתה אמורה לעבור לפני הוועדה  אך שהיו נסיבות מיוחדות (מלחמה.)

 

ברוס: רוצים לפתוח את הדיון בעקבות דברי וועדת הביקורת על חוסר נהלים . לא רק קשור לוועדת הלכה ומינהג, גם לגבי וועדות אחרות. נוסדה בתוך הוועד המנהל  תת ועדה הדנה בענינים האלה. רוצים לשמוע איך חברי וועדת הלכה ומנהג  רואים את הדברים, מה השאלות שכדאי להתייחס אליהן.

 

יהושע: לא שאלה מיוחדת לוועדה הזאת. יש הבדל בין וועדה שלא קובעת מדיניות  וועדה שקובעת מדיניות. הועד המנהל לא יכול ולא צריך להיכנס לכל פרט. הוועד המנהל הוא הגוף הנבחר היחיד. הוא הגוף היחיד שיש לו אחריות חוקית כגוף וכיחידים.  מקובל בארגונים שהוועד המנהל הוא הממנה את חברי הוועדות  וקובע  את מנדט הוועדות, ומעביר אליהן סמכות להחליט או סמכות להמליץ.

ברוס: חשוב לדעת מי עושה מה. יש נושאים שנופלים בין הכיסאות.  הם נוגעים לכמה וועדות ובסוף כשצריך לפעול לא קורה שום דבר. צריך גם לברר את היחסים ב ין חברי העמותה והוועדה.

יהושע : מי מצטרף?  מי ממנה? יש אנשים שמסמנים בטופס הצטרפות שהם מעוניינים לפעול בתחום זה או אחר, אך אין מעקב . החברים אינם יודעים איך להצטרף לפעילות.   יש וועדות שצריכות מיומנויות מסוימות כגון וועדת הכספים. צריך לקבוע דרך ברורה ושקופה להצטרפות. יש מסמך מ2002 הדן במנדט ועדת המנהג . לא ברור ממנו מי מחליט, אילו נושאים צריכים להגיע לוועד המנהל.

דבי: האם יש   אצל רשם העמותות  נוהלים איך למנות חברים לוועדות  , או שמא אנחנו נחליט?

יהושע: הגוף שמקבל את ההחלטות, שיש לו סמכות מכוח בחירתו על ידי האספה הכללית , הוא הוועד המנהל. מה שלא מופקד בידי גוף אחר הוא בסמכות הוועד המנהל

 

שאלת המנדט של הוועדה

דבי  : אנחנו ממליצים, אך על דברים קטנים קרה שהחלטנו.

אלעזר: זה צריך להגזר מהתקנון או מהחלטת הוועד המנהל.  לגבי  התוכן, יש חלוקה דה פקטו:  יש נושאים הלכתיים  שהעמדה של ההלכה בהם ברורה  ומחייבת . ויש נושאים שההלכה לא ברורה או שברור שאין הלכה. את האחרונים צריך להעביר לוועד המנהל. מכאן ייגזר מי יכול להיות חבר בוועדה.

דבי :  הוועדה אמורה לסרטט את גבולות ההלכה ולהמליץ לפי ההיכרות עם הקהילה.   בדומה לחלק של תפקידו של רב בקהילה.

דינה: האם יש לנו אחריות על התנהגות החברים  למשל במטבח?

דבי : יש לנו אחריות מסוימת . אנחנו לא צריכים להיות הפוסקים של היחידים .  דוגמא : ההנחיות שנוסחו לגבי השימוש במטבח בשבת.

דינה : כדאי שיהיה בתוך הוועדה למי לפנות בשאלה שמתעוררת.

איתן:  לפני 5 שנים חשבו לפרסם רשימה של רבנים שאפשר לפנות אליהם . איך  להפנות שאלות לוועדה ?

דינה : קרה מקרה שמישהו פנה לרב האישי שלו שפסק עבור הקהילה.

דבי: לפני שנים  רבות , שאלנו על קריאת מגילת איכה על ידי נשים, קבלנו תשובה שמותר אך לא נהוג . אז הועדה החליטה להנהיג .

מינדי: הצטרפות לוועדת צדקה:מי שמטפל בטפסי הרשמה לקהילה  צריך להעביר את המידע (מי מוכן להתנדב למה). צריך נציגים של דעות שונות בקהילה .חשובה השאלה איך מעלים נושאים.

דניאל ב. : פנייה  של חברה בקהילה שרצתה להפנות שאלה לוועדה : איך אני עושה את זה?

דניאל ר.: זמן רב לא הצלחתי להתקבל לוועדה למרות שציינתי בטופס החברות שאני מעוניין להתקבל. בנושאים הקשורים לאופי הקהילה, התפקיד של הוועדה הוא להמליץ לוועד המנהל על כמה אופציות ולנמק אותן .  בנושא החזנית לקבלת שבת היא לא פעלה לפי הגדרה זאת . היא לא נתנה כמה אופציות אלא רק המלצה אחת.

דבי : בשונה מוועדות אחרות , הדיונים שלנו מתנהלים בעברית, כך שרק דוברי עברית יכולים להצטרף. גם יש צורך בידע מסוים בתחום ההלכה.

ברוס: זאת וועדה מיוחדת. דרושים גם ידע , גם הקשבה לקהילה. לפחות שני דגמים של הצטרפות  : שהוועדה עצמה מזהה מועמדים מתאימים, המלצה של הוועד המנהל.

מינדי: אם מישהו מתעניין בנושא מסוים שהוועדה דנה בו, כדאי שיצטרף.

אלעזר: ככל שוועדה יותר אוטונומית היא צריכה להיות יותר פתוחה.

יהושע:  כדאי שתהיה לגיטימציה. כדאי שהגוף הנבחר בהתיעצות עם הוועדה הקיימת , ימליץ על חברים. כדאי שתהיה לה סמכות.

דינה : כדאי לכתוב מה הוא  המנדט. צריך שמי שמצטרף יהיה  מחויב להלכה ולעקרונות של הקהילה.

דניאל ר. : צריך שמי שמצטרף יהיה לו אכפת מהנושאים שהוועדה דנה בם. אפשר לעודד הצטרפות – אך לא על חשבון האכפתיות .

איתן:  האם לקבוע מראש אם הוועדה צריכה לקבוע/להמליץ על דבר אחד , או על אופציות שונות. או  שצריך להחליט בכל נושא איזו  דרך מתאימה יותר : המלצה אחת או כמה אופציות?

אלעזר : קשר בין סמכות ולגיטימציה. דרך המנדט שנקבל מהוועד המנהל, נקבל לגיטימציה.

יהושע: צריך להסדיר את הקשר עם הגבאים .

דבי : היו גבאים שהשתתפו בדיונים .צריך לחזור ולהזמין אותם.

דניאל ר.: כמו שיש גבאי בוועד המנהל.

ברוס : בנושאים שבהם ההלכה היא ברורה , הוועדה יכולה להחליט לבד. בנושא רגיש  לפעול יחד עם הוועד המנהל. צריך לקבוע מה מביאים לוועד המנהל ומה לא.

דבי : דיברנו על ישיבה בנושא השמיטה שתהיה מורחבת , יחד עם וועדת חינוך, כספים, גינון. לארגן סדרה של הצגות קצרות סביב נושאים מסוימים—לדוגמא,  איתן יכול  להציג הצעה לגבי המטבח. דינה, על הגינון.  מינדי, על קופת הצדקה. דבי, על וועדת החינוך. תאריך הישיבה : בתחילת ספטמבר.