סיכום של ישיבת ועדת ההלכה ומנהג

7.7.14 – ט' בתמוז תשע"ד

נוכחים:  דבי (יו"ר), עליזה, דניאל ב, דינה, מינדי, איתן  (רושם הפרוטוקול)

(דני  – צופה)

סדר היום

1-דיווח מהפגישה של וועדת הייסום  של הנחית קב"ש  על ידי נשים  - דיום  בשאלות  שעהועלו

2- שנת השמיטה המתקרבת

3-  מה צריך להיות תפקיד של  וועדת הלכה ומנהג  ויחסיה עם הוועד המנהל ועם הקהילה - בעקבות הערות של וועדת הביקורת  באספה הכללית של העמותה

 

הדיון :

1-      קבלת שבת

השאלה העיקרית נוגעת ב"קוד לבשוב": האם צריך להנהיג קוד לבוש מפורט ולהציג אותו בפני אישה המעונינת  להנחות קבלת שבת .

הדעות  חלוקות בעניין .

התוכמים/ות  בקוד לבוש   תומכים מהסיבות הבאות :

* זה עולה מדי פעם בקריאת נשים.  הוגן ומותר לומר שיש ציפיות בעניין הלבוש שכן מפריע לאחרים.  לגבאים יש כן גבולות מסויימים, מה הם יכולים לומר.  אז לא פשוט לפעול אבל לא כדאי לברוח מזה.

* יש כאן עניין הלכתי (סעיף בשולחן ערוך שכן מדבר על זה....) ושל צניעות באופן כללי. כדאי שתהיה הצעה כלשהי

* העיסוק חייב להיות בצניעות של נשים וגברים כאחד.  . יש מקום להמליץ או לעודד את המודעות לעניין.

 

המתנגדים/ות טוענים ש

* העיסוק בלבוש ואופנה של נשים הוא עיסוק בעייתי בכלל

*  העיסוק בצניעות הוא בעצמו אינו צנוע ואינו ראוי.

*אומנם הכוונה  היא להנביג קוד  גם לגברים  וגם לנשים אבל הי אפשר להתעלם מהעובדה שהנושא עולה דווקא בהקשר של הובלת קב"ש על ידי נשים

*צניעות היא לא רק עניין של לבוש .  ולגבי הרבה הביטים  א"א לנסוח "קוד" .  בעייתי לצמצם  את הנושא

 

סוכם  על ניסוח כללי  שימסר יחד עם הנחיות אחרות .

שאלה שנייה שעלתה היה ענין הטלית: האם לחייב  אישה שמנחה קב"ש להתעטף בטלית?

 

נסחנו שני משפטים:

1) העולה כשליח/ה ציבור מתבקש/ת להגיע בלבוש הולם שמכבד את המעמד.

2) האישה העולה כשליחת ציבור ובוחרת להתעטף בטלית מוזמנת לעשות כך.

 

 

2. שמיטה

עלינו לקבוע ישיבה נוספת לקראת שנת השמיטה כדי לדון בנושאים הבאים:

-          גינון, אוכל בקידוש, אוכל מקייטרינג, פח זבל, עניינים חינוכיים / חברתיים (שמיטת כספים?)

אולי כדאי שמישהו יישב עם ועדת הגינון עוד לפני ט"ו באב (התאריך האחרון לשתול עצים) כדי לתכנן ענייני גינון.

 

 

3. מנדט הועדת

1. מוועדת הביקורת של הקהילה התברר שאנו חייבים לסדר בצורה ברורה את היחס בין הוועדה שלנו לבין הוועד המנהל, ולבין הוועדה והקהילה, קבלת אנשים לוועדה, שקיפות כללית של הוועדה. -

הובאו דעות  שונות לגבי   הסמכויות של הוועדה : להרחיב אותם או לצמצם?  לגבי מידת היוזמה הנכונה : האם  הוועדה צריכה רק לענות לשאלות ששואלים אותה  או ליזום  יותר

העלו שאלה לגבי פינה ב"דעות" – שאל את הרב?

האם יש לפרסם שהוועדה עונה על שאלות פרטיות? (צריך לציין שלא היגענו לקונסנזוס בנושא הזה.)  

תתקים ישיבה משותפת בנושא עם נציגי הווד המנהל ווועדת הביקורת.