י"ז סיון, תשע"ז

‏11/06/2017

אסיפה כללית קהילת ידידיה

 

נוכחים: 

יפה שירה גרוסברג

מינדה גר

אהרון גר

מרים פיין

יוני המר-קסוי

אלי רנדר

מרק רנדר

אביטל אורדן

שרון אדרי

דבי גריינמן

יחיאל גריינמן

ארתור פריינד

דב קופר

ברוך רוזן

דבורה לוסטיג

שרי פוקס

שלי סלצברג

נעמי שטאל

מיכאל שטאל

רפאל אמילן

אליס קרנץ

דוד יונג

בברלי סטוק

טליה רוט

דבי ווייסמן

מרדכי בק

לין גולמבק

ליסה אמילן

גרי גינזבורג

ברברה רוט

דינה קליין

חנה אריאל

 

 

I.  מרדכי בק פתח במילים על הפרשה

יושבת ראש הישיבה: נעמי שטאל

מזכיר האסיפה: יפה שירה גרוסברג

 

II.  חלוקת דוחות כספיים 31.12.16

אבי פרקש, רואה חשבון, הצגת דו"ח כספי

*הוספת דוחות כספיים של אבי פרקש

דף 3 דו"ח פעילויות:  ירידה בהכנסות בשנה   2016 לעומת 2015 אולי כי היתה ירידה בפעילויות.

בשנת 2015 הואות חריגות של תיקון האבנים בבניין

סיימנו בעודף של 20,000 ₪

דף 2:  נכסים והתחייבויות נכון לאותו יום סה"כ נכסים

רזרבה האמיתית שמתחילים 2017 כ-650,000 ₪

דף 4: קרן בנייה וקרן צדקה

אבי:  סה"כ שנה בסדר

אלי רנדר: יש טעות בדו"ח בסכום של קרןצדקה

אבי יבדוק  ויתקן את הדו"ח

שרי פוקס: 9 חודשים של הוצאות

מיכאל שטאל: ראינו צמצום בפעילות בהשתתפות בפעילות וירידה בקרן צדקה.  הועד צריך לתת דעה על כך  (אולי בגלל שלא היה שבתון)

אבי:  ההכנסות בקרן הצדקה גדלו רק השימוש בכסף ירד. 

חברי ועדת הביקורת המליצו: לאשר את הדו"ח (בכפוף לבדיקה של אבי לגבי קרן צדקה)

 

III.  דו"ח ועדת הביקורת

*הוספת דו"ח ועדת הביקורת

שרון קראה מפרשת יתרו:  "לא תוכל לנשוא לבדך..."

המון פעילויות בבית הכנסת

יש הרבה מטלות שלא קשורות למדיניות שלא צריך את ועד המנהל, אין מספיק כוח-אדם!

המלצה:  להביא עוד עובד/ת בשכר

גרי גינזבורג:  צרך להגביל את הסכום ולהגדיר את השכר

דבי גריינמן:  ועד ביקורת ממליץ ולא בונה תכנית.

דב קופר: לא מספיק הולכים בדרכים המקובלים לא מספיק עובדים עם הועדות!

(הפסקה לתפילת מעריב) שעה 21:00

דבי גריינמן: תמונת מצב: יש הרבה לחץ בועד המנהל ובועדות השונות יש נושאים שלא זוכים לטיפול!  ועדת הביקורת מצביעה על הבעיה אך לא פותרת

דבי ווייסמן:  ועדת מנהג והלכה לא נפגשה כל השנה צריך לבקש מכל ועדה להיפגש לפחות 2X בשנה. 

לשבח את היוזמה ואת דוד רחמים על מניין מעריב קבוע!  אדם אחד יזם וזה מראה את הכוח של אדם אחד שיוזם. 

מרק:  יש משבר בהתנדבויות בקהילה.  חייבים להכיר בזה ולעורר מחדש ועדות ומתנדבים!  הרבה ועדות הפסיקו לפעול.

שרון אדרי  ודבי גריינמן: צריך גשר וגיבוי לועדות ולועד המנהל. 

אלי רנדר:  ועדת צדקה פועלת יש כסף ויש בקשות!

גם פועלות ועדות של גמילות חסדים ושיבעה.

ועד המנהל צריך להעלות נושאים ולזרוק לוועדות השונות

דברה לוסטיג:  אני פעילה בועדת ביקור חולים ובועד השבתון ובמשך השנה דנו בועד המנהל בנושאים הקשורים ולא הזמינו אותי, יש חוסר תאום

הצבעה:  הדו"ח הכספי אושר בכפוף לבדיקה של אבי על קרן צדקה.

 

IVיוזמה חדשה למשיכת צעירים

רפאל: להסתכל קדימה, אין מספיק צעירים.   טליה רוט חדשה בועד המנהל לוקחת על עצמה לגייס משפחות וצעירים

טליה רוט: 1.   שיחות עם חברים חדשים, חשוב ומבורך זה עושה את ההבדל

(אלי רנדר מסכימה ומציעה תורנות קבלת פנים)

2.  גבאים, לתת עליות וכבודים לחדשים מדי שבת

3.  נקיים תפילת "כל נדרי" למשפחות עם ילדים קטנים במרכז דב. (מניין שלישי)

4.  רשתות חברתיות גיטה מלכיאור, תהילה נחלון, וטליה רוט תעבודנה על אתר הקהילה וFB

5.  להכין פלייר מושך ומזמין

 

יחיאל:  הצעה: להשתמש במדיה להכיר חברים חדשים

דברה לוסטיג:  לא תמיד מתקשרים לחברים שממלאים טופס הצטרפות לועדות

טליה רוט: גם לחברים צעירים יש רעיונות טובים נשמע מהם

 

V.  נעמי:  דו"ח מילולי ע"י מרים פיין

 יוגש לרשם העמותות חייבים לאשר ולהגיש.

* הוספה של דו"ח מילולי

הדו"ח המילולי אושר ע"י הצבעה

 

VI.  הצבעה: להמשיך עם רואי חשבון זיו והפט- אושר

 

VII.  הצבעה: ועדת ביקורת ממשיכה דבי גריינמן ושרון אדרי- אושר

 

VIIIדו"ח פעילות

*הוספה דו"ח פעילות הוגש ע"י יושבי ראש

אביטל אורדן: דוחות שחולקו היום חייבים להיות בעברית!

רפאל:  תודה ענקים לדינה ווינר שעבדה ועובדת באופן נחרץ ועמדה בפני מבחן

תודה למרק נולמן על כמה שנים של גזברות!

תודה למרים שבחזית ועוזרת מאד

תודה לעדינה שמסיימת את הקדנציה בועד המנהל

תודה לפיני שמארגן את שבתות עיון

 

IX.  בחירת ועד

יש 8 מועמדים ל8 תפקידים

 

אליס קרנץ:  אני רוצה להגיש את מועמדותי

ההצעה של אליס לא הגיעה לועד המנהל , לא ידוע למה ואיך ועד המנהל לא ידע על מועמדותה.

 

נערכה הצבעה חשאית כתובה

הועד שנבחר:

יעקב אבלמן

יעקב מלכיאור

רפאל אמילן

יפה שירה גרוסברג

רונן בצלאל

טליה רוט

מרק רנדר

אליס קרנץ

 

X.  דו"ח ועדת הצדקה

*הוספה דו"ח ועדת צדקה הוגש ע"י אלי רנדר

אין מספיק כסף לתת לכל הפונים

רוצים עוד חברי ועד הצדקה

יש קושי עם התרומות בפורים וביום הכיפורים, לפעמים הכסף נלקח יחד עם מחצית השקל ולא יודעים איך לחלק את הכסף לועדת צדקה ולקופת בית הכנסת

 

דיון על תקינות הבחירות שנערכו לחברי ועד המנהל. 

מיכאל: יש סיבות לבטל את ההצבעה כי לא ידענו מראש להתארגן ולהיערך נכון.

דיון על הליכים תקינים ודמוקרטיה, מצוות בין אדם לחברו, בעייתיות ההצבעה, וכו,

מרק רנדר הוציא את עצמו מועד המנהל ונערך הצבעה חדשה

 

חברי הועד שנבחרו:

יעקב אבלמן

יעקב מלכיאור

רפאל אמילן

יפה שירה גרוסברג

רונן בצלאל

טליה רוט

דינה ווינר

אליס קרנץ