אסיפה כללית עמותת ידידיה

26.6.16 20:00

מרק רנדר מציג עדכון על הבנייה ליד ביה"כ.

בפברואר עריית י-ם הוציאה היתר בנייה ל3 גני ילדים.  עד היום אין שלט באתר.  קהילת ידידיה הגישה ערעור לועדת הערער.  ייבנה קיר 1.5 מטר מרחק מבניין ביה"כ. בגובה מעל 2 מטר.  עלו על חלק מהקרקע שלנו מאחורי הבניין שתכננו לבנות בו את ה"פטיו"

חנייה תהיה בעית מקום ובעית בטיחות.  ישיבת ועדת ערעור ב5.7 בשעה 9:30 בבוקר.

צריך לפרסם את התאריך ב"ידיעות ידידיה". 

לגבי הפארק-מתכננים לפתוח את החלק העליון כבר בחודש יולי. 

שכונת בקעה מסומנת ע"י עיריית י-ם כשכונת "ציפוף", בנייה לגובה.

ניל התנדב להיות יושב ראש האסיפה.  חברי הקהילה אישרו.

סדר יום לאסיפה חולק לנוכחים (הוסף נספח א' סדר יום)

דיווח של דינה וינר- יושבת ראש שותתפה. עבר חצי שעה משעת התחלת האסיפה ועוד לא הגיעו 25% מחברי הקהילה לאסיפה ניתן להתחיל רשמית.

חולק דף החלטות ומדיניות של ועדת הכספים ע"י מרק נולמן (הוסף נספח ב'-דוח באנגלית של ועדת הכספים)

מרים פיין הציגה את "הדוח המילולי" (הוסף נספח ג'- "דו"ח המילולי")

חברי ועדת הביקורת ממליצים לאשר את "הדו"ח המילולי", חברי הקהילה אישרו.

אבי מחברת רואי חשבון הגיש ד"וח רואי חשבון (הוסף נספח ד'- דו"ח רואי חשבון)

ועדת ביקורת ממליצה לאשר את הדוח, חברי הקהילה אישרו.

מינינו את אבי וחברת רואי החשבון להיות רואי חשבון של העמותה לעוד שנה.

דבי גריינמן הציגה דו"ח של ועדת ביקורת.  דו"ח פנימי על התנהלות של העמותה. (הוסף נספח ה'-דוח של ועדת ביקורת)

דבי גריינמן ושרון אדרי ממשיכות את תפקידותיהן לשנה נוספת. 

6 מקומות פנויים בועד המנהל ו6 מועמדים מוכנים לכהן כחברי הועד.  הקהילה אישרה את כולם.

רשימת חברי הועד הממשיכים והחדשים נמצאים בדו"ח המילולי-נספח ג'.

אסתר שאלה את מרק נולמן שאלה לגבי תרומות מיועדות לשימוש מסוים ואיך הם משפיעות על התקציב.

אביטל שאלה לגבי השפה שבה נכתבים הפרוטוקולים, וחשיבות העלת הפרוטוקול לאתר הקהילה.

מרק רנדר מציעה להגיש את דוח ועדת הביקורת לועד המנהל כדי שועד המנהל יוכל להתיחס לכל סעיף, המלצה והצעה.

דבי המליצה על חברי הועד להוציא תקציר של החלטות אחרי כל ישיבת ועד.

ניל סגר את האסיפה בשעה 21:30.

ניל סגר את האסיפה.