פרוטוקול האסיפה הכללית השנתית של קילת ידידיה (ע"ר)

שנערכה ביום א' 16.6.2013

סדר יום:

1.      בחירת יו"ר האסיפה ומזכיר האסיפה

2.      הצגת דו"ח כספי מבוקר לשנת 2012 ע"י רו"ח אבי פרקש

3.      הצגת דו"ח ועדת ביקורת של קהילת ידידיה

4.      אישור הדו"ח הכספי לשנת 2012

5.      בחירת רו"ח לשנת 2013

6.      הצעות לשינוי תקנון הקהילה

7.      דו"חות פעילות לשנת 2012

8.      בחירת ועד המנהל לשנת 2013

9.      בחירת ועדת ביקורת לשנת 2013

10. שונות

 

1)    ברוך הוצע ונבחר כיו"ר האסיפה.

            שי כהן הוצע ונבחר כמזכיר האסיפה.

 

2)  רו"ח אבי פרקש הציג , מחברת BDO, את הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2012.  הוא הסביר כמה מהסעיפים וציין, למשל, שהכנסות של קרן הצדקה עלו, כמו כן ההכנסות משימוש בבנין (שעלו בשיעור ניכר), ושתרומות נשארו אותו דבר.  בצד ההוצאות, אבי ציין שהן די דומות לאלו של שנה שעברה, חוץ מאלו הנובעות מהפעילות המוגברת.

       ברוך רוזן הודה לאבי פרקש על עבודתו ועל הגעתו לאסיפה, והציע שכדאי שבשנה הבאה הדו"חות הכספיים יהיו מוכנים שבועיים מראש כדי שכולם יוכלו לעיין בהם, להעלות שאלות  ולקבל הסברים לפני האסיפה.

       אח"כ ג'יי רוזנברג, יו"ר הקהילה היוצא, נתן דו"ח מילולי על פעילות הקהילה בשנה שעברה.  הוא ציין תפילות בימי חול ובשבתות וחגים, שיעורים, פעילויות ילדים ונוער כולל תפילות ילדים ונוער, בית מדרש ערב, אירוח שוטף של יחידים וקבוצות, פעילויות של גמילות חסדים כגון ארוחות לחולים ואבלים, קופת הצדקה, מדיטציה פעם בחודש, שבתונים, אירועים הקשורים לחגים, בזאר בגדים, ועוד ועוד.  הוא הודה לכל מי שעזר, וטרח, ותרם מזמנו וכוחו כדי שהקהילה תהיה פעילה בכל התחומים.

 

3)    יהושע שופמן הציג את דו"ח וועדת הביקורת של הקהילה.

       הוא ציין שלא היה הרבה זמן כדי לעבור על הדו"ח הכספי ועל הדו"ח המילולי של רשם העמותות עקב תיקונים של הרגע האחרון בדו"ח הכספי.  הוא פגש עם אבי פרקש יחד עם גארי גינסברג (גזבר הקהילה) כדי לקבל הסברים על כל השאלות שעלו, ובשם ועדת הביקורת הוא המליץ לאשר את הדו"ח הכספי ואת הדו"ח המילולי.  הוא גם הציע לקיים פגישה בין הנהלת החשבונות ומזכירות הקהילה כדי לתאם את הסיווגים ברישומים ובדו"חות כדי שבעתיד לא יהיו אי-הבנות בדיווחים.

       הוא שיבח את הדרך שבה ניהלה הקהילה את ענייניה הכספיים ואת הבניין בשנה שעברה, ואת העובדה שנותרה רזרבה תקציבית.

       ועדת הביקורת השתתפה ברוב ישיבות הוועד המנהל והוא ציין שחל שיפור בהתנהלות הוועד.  מצד שני הוא ציין שרוב העבודה נעשית ע"י מספר קטן של פעילים ותיקים ושחשוב להכניס דם חדש ולהגדיל את מספר הפעילים, במיוחד לגבי חגים ואירועים.

       עדיין יש צורך דחוף לרשום נוהלים, כפי שצויין ע"י וועדת הביקורת בשנה שעברה.  אמנם הייתה התקדמות מסויימת אבל צריך יותר.

       הוא דבר בקצרה על בעיית אבני החיפוי:  מדובר בבעיה רצינית שכרוכה בהוצאות רציניות, אבל הנושא בטיפול אצל מרק רנדר וצבי אריאל – ועדיין בטיפול.

       הוא הודה ליושבי הראש, לוועד המנהל ולפעילים.  לבסוף, בשם ועדת הביקורת הוא המליץ לאסיפה הכללית לאשר את הדו"ח הכספי ואת הדו"ח המילולי.

 

4)    היתה הצבעה על אישור הדו"ח הכספי – אושר פה אחד.

            היתה הצבעה על אישור הדו"ח המילולי – אושר פה אחד.

 

5)    הוצע לבחור את אבי פרקש לרואה החשבון של הקהילה – אושר פה אחד.

 

6)    יהושע שופמן הציג את השינויים שמציעים לתקנון הקהילה והסביר כל שינוי בקצרה לפני כל הצבעה.

       תיקון לסעיף 3 – מבהיר את התנאים שבהם חבר הקהילה שלא שלם דמי חברות מפסיק להיות חבר בקהילה (תחת התקנון הנוכחי רק האסיפה הכללית יכולה להחליט להפסיק חברות של מישהו שלא שלם דמי חבר) – ההצעה עברה.

       תיקון לסעיף 10 – שהוועד המנהל אחראי להגדרת כללי ההצבעה באסיפה הכללית, למשל, אם הצבעה לוועד המנהל תהיה הצבעה חשאית, וכדומה – ההצעה עברה.

       תיקון לסעיף 13 – מאריך את כהונת חברי הוועד המנהל משנה לשנתיים; הוראת מעבר בסוף התקנון מגדירה שיטה מדורגת לבחירת חברי הוועד כך שרק חצי מחברי הוועד יתחלפו כל שנה כדי שתהיה המשכיות בתוך הוועד – ההצעות עברו.

       תיקון לסעיף 14 – מבהיר את כהונתם של חברים שהתמנו לוועד המנהל במקום חברי ועד שהפסיקו לכהן כחברי ועד – ההצעה עברה.

       תיקון לסעיף 14א – הצעה זו מגדירה את התפקיד של יו"ר ועד המנהל, איך ייבחר ומה תפקידיו, ומשאיר מקום לוועד המנהל להחליט אלו סמכויות יהיו ליו"ר הוועד – ההצעה עברה.

       תיקון לסעיף 15 וסעיף 16 – מקל על הוועד המנהל להחליט החלטות מחוץ לישיבות הוועד, דרך הטלפון או הדוא"ל, אם 2/3 מחברי הוועד תומכים בנושא; מצד שני, הסתייגות של 2 חברי ועד תצריך פגישה פנים מול פנים כדי לדון בנושא – ההצעה עברה.

 

7)    דו"חות נתנו ע"י נציגים של וועדות שונות של הקהילה:

       דו"ח על מצב הבנין ע"י מרק רנדר – עו"ד יוסי אבנרי מייצג את הקהילה מול הגורמים כדי ליישב את בעיית החיפוי של הבניין.  בפגישה שהייתה ב-10 ליוני הוכיח נציג של מכון התקנים שהבעיה של האבנים היא רצינית ושיש "אפס הדבקה" של החיפוי, שהבעיה היא כוללנית ולא נקודתית ושאנחנו לא אחראים. העו"ד הכין מכתב לאדריכל והוא מחכה לתשובה.  בינתיים האדריכל הציע לנו להיכנס לתהליך של מו"מ ולגבש הצעה.  התיקון, שיתבצע ע"י הכנסת פינים לכל אבן ואבן כדי לחזקן, יעלה בין 150,000 ל-200,000 .

       דו"ח של ועדת הנוער ע"י ג'ני בייער-גמולקה – היא ספרה על ארבע הקבוצות של הקהילה – קבוצת הקטנים של JJ, קבוצת כיתות א-ג שמפעיל נוער הקהילה, קבוצת כיתות ד-ו וקבוצת נוער. רוב הפעילויות מתרחשות בשבתות – תפילות ילדים, תפילת נוער, ארוחות משותפות, שיחות וקידוש.  אבל ישנם גם פעילויות לקראת החגים, למשל ביקורים בבית האבות "בית מוזס" והיא דיווחה שיש קשר חם מאוד בין הילדים והדיירים שם.  היא ציינה שהתפילה של JJ מאוד פופולארית וגם משפחות שאינן חברי קהילה באות כל שבת בבוקר כדי להשתתף.  היא ציינה ושיבחה את העבודה של רכז הנוער, אלעזר וולדמן.

       דו"ח של "שומרי הסף" (Greeters) ע"י סטיבן אידל – הוא ציין שבזמן האחרון ישנה בעיה של ביטחון ושמנסים למנוע כניסה לבניין ע"י אנשים חשודים.  קבוצת שומרי הסף מאוד מגובשת ומנסה להתמודד עם הבעיה ולשמור על הבניין.

       דו"ח של וועדת פעילות חברתית ע"י רנדי גרבר – הועדה מחפשת רעיונות חדשים מכיוון שארגון "מעגלי צדק" סוגר את פעילויותיו אז "תו חברתי" מחפש בית חדש.  מחפשים משהו מקומי שלא דורש מחויבות רבה במספר שעות.  רנדי גם ציינה את התרמות הדם שהוועדה מארגנת דרך הקהילה, מפעל שהוא מאוד חשוב וגם מוצלח.

       דו"ח של וועדת שימוש בבניין ע"י יהודית ויינר הריס – יהודית דיווחה שהשנה ראינו הכנסות של 100,000מאירועים שונים בבניין – בריתות ושמחות משפחתיות למיניהן, פגישות ואסיפות של עמותות וארגונים – לפעמים במחיר סמלי בלבד, תפילות ראש חודש של ילדי בי"ס אפרתה, בית מדרש ערב ועוד שיעורים, חוגים, קבוצות תמיכה, מקהלה וערבי תרבות. יש לנו יחסים טובים עם שכנינו ואנשים אוהבים לבוא לכאן.

 

8)    הייתה הצעה שיהושע שופמן ואליעזר פיינר ימשיכו לכהן כוועדת ביקורת.  האסיפה הכללית אישרה את ההצעה והם ימשיכו לכהן עוד שנה.

 

9)    שמותיהם של 10 אנשים הוצגו לכהן בוועד המנהל:  לינדה גרדשטיין (שתמשיך לכהן כיושבת ראש הוועד), גארי גינסברג (שימשיך לכהן כגזבר הקהילה), דוד גלייכר, דונה גולדברג, דניאל רורליך וברוך רוזן, שממשיכים לכהן בוועד המנהל; קובי איבלמן (שחוזר לוועד לאחר הפסקה של שנה); אביטל אורדן ועדינה גולומבק (חברות חדשות בוועד) וג'וש מרגו (חבר חדש בקהילה).  האסיפה הכללית בחרה את כל 10 המועמדים לכהן בוועד המנהל.

       דבי גריינימן העלתה את הצורך לפרסם את שמותיהם של המועמדים לוועד המנהל מראש וגם לפרסם אם יש מקומות פנויים בוועד ושאפשר להצטרף.  בנוסף, היא הזכירה לחברי הוועד שצריכים לפרסם מראש את תאריך וסדר יום לאסיפות הוועד המנהל.


10) שונות

       מאיר זלבסקי העלה את עניין השיעור בסעודה שלישית, שהיה בעברית ולאט לאט עבר להיות שיעור באנגלית, ורוצה לחזור לשיעור בעברית.  קובי איבלמן ציין שלמרות שהוא מתעקש שכל האירועים הרשמיים בידידיה יהיו בעברית, דווקא השיעור בסעודה שלישית כמעט תמיד היה באנגלית.

       הדס אלרוי אמרה שדמי החבר הרגילים (1260למשפחה לאחר שנתיים הראשונות) הם גבוהים מאוד לעומת קהילות אחרות, שבהן דמי חברות נעים בין 550-800₪, במיוחד למשפחות צעירות עם ילדים שאינם מרוויחים הרבה אבל רוצים להצטרף לקהילה.  הוצע שוועד המנהל יברר וידון בנושא.

       הדס גם ציינה את הנושא של רב לקהילה, ולפחות שיהיה מישהו שאליו אפשר להפנות שאלות הלכתיות.  דבי גריינימן הסבירה לה שיש קבוצה כזאת, אבל כנראה צריכים לפרסם אותה יותר.

       אסתר אידל ציינה את תרומתה של יהודית וינר הריס שעושה המון עבודה עבור הקהילה ותורמת שעות רבות כל שבוע, והודתה ליהודית על כל הפעילות שלה למען הקהילה.

       מילות סיכום של לינדה:  ניהול בית הכנסת דורש המון עבודה ע"י הרבה מתנדבים.  היא הודתה לשי כהן על עבודתו במזכירות, ולשלושת חברי הוועד הפורשים – ג'יי רוזנברג, אסתר אידל ופנינה ארביט, שתרמו רבות לוועד ולקהילה.  לינדה ביקשה מכולם להעלות את רמת ההתנדבות שלהם.  אם נעשה את זה ביחד הכל יכול להצליח.  אם לא אז כל העבודה נופלת על מספר קטן של אנשים ואז הם מתעייפים.

 

       האסיפה ננעלה.

 

 

נרשם ע"י:  פנינה ארביט