קהילת ידידיה, עמותה 580034213

פרוטוקול: אסיפה כללית, ט' בכסלו תשס"ח (18.11.2007)

 

 

1. בחירת יו"ר האסיפה

 

מרק רנדר נבחר כיו"ר האסיפה.

 

2. בחירת מזכיר האסיפה

 

דוב ברגר-קופר נבחר כמזכיר האסיפה.

 

3. דו"ח ועדת ביקורת

 

דבורה גרינמן בשם הועדה הציגה את דו"ח ועדת ביקורת.

 

המלצה לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2006.

 

מצ"ב דו"ח ועדת ביקורת חתום.

 

4. דו"ח כספי לשנת 2006

 

אבי פרקש רו"ח, נציג חברת רו"ח של העמותה, הציג והסביר  את הדו"ח הכספי לשנת 2006. הוא גם העלה את שינויי "חוק העמותות" לתשומת לב חברי העמותה.

 

מצ"ב הדו"ח הכספי לשנת 2006.

 

5. אישור דו"ח ועדת ביקורת

 

הצעה: לאשר דו"ח ועדת הביקורת.

 

אושר פה אחד

 

6. אישור הדו"ח הכספי לשנת 2006

 

הצעה: לאשר את הדו"ח הכספי לשנת 2006.

 

אושר פה אחד

 

7. דו"ח פעילויות ועד המנהל לשנת 2007

 

יושבות הראש, פנינה ארביט ורנדי גרבר, דיווחו על פעילויות העמותה וועד המנהל.

 

דיווחו על עליה במספר ותדירות השיעורים, איכות התפילות, פעילויות החסד (קופת צדקה, הכנסת אורחים, ערב לתרומת דם, בזאר לבגדים משומשים, שירותים למשפחות זקוקות לסיוע בזמן אבל או לידה, חידוש "דעות ידידיה", רכישת כסאות חדשים, תכנון למרתף, ותהליך יעוץ ארגוני עם שתי"ל.

 

8. בחירת רו"ח לשנת 2008

 

הצעה: למנות חברת רו"ח זיו  האפט לרו"ח העמותה לשנת 2008.

 

אושר פה אחד

 

9. בחירת ועדת הביקורת לשנת 2008

 

נבחרו דבורה גרינמן ומרים פיון לועדת הביקורת לשנת 2008.

 

 

10. בחירת חברי ועד המנהל לשנת 2008

 

 לג'ודו בלום, דוב ברגד-קופר, בובי זילברקלנג וסימון קפלן, בעקבות החלטתם לפרוש מוועד המנהל האסיפה הביעה את הערכתה על תרומתם לעבודת הועד.

 

לועד המנהל לשנת 2008 נבחרו קובי איבלמן, אסתר אידל, פנינה ארביט, וורן בורשטיין, דונה גולדברג, רנדני גרבר, שרון גרינבלט-דייטש, גרי הלר, יוני המר-קוסוי, ניל פרלמן, דניאל רורליך ומיכאל שטאל.

 

אושר פה אחד

 

הצעה: להסמיך את ועד המנהל ברוב קולות לשנות צורתו כתוצאת הייעוץ של ארגון שתי"ל עד האסיפה הכללית של העמותה בשנת 2008.

 

אושרה ברוב קולות


More minutes