בס"ד

 

 

פרוטוקול

 

אסיפת כללית

04.12.2006 / אור ליום י"ד כסלו תשס"ז

 

 

1. בחירת יו"ר האסיפה

 

חיים ויצמן נבחר כיו"ר האסיפה.

 

2. בחירת מזכיר(ה) האסיפה

 

דוב ברגר-קופר נבחר כמזכיר האסיפה.

 

3. דו"ח ועדת ביקורת

 

פליפ יקר הציג את דו"ח ועד ביקורת.

 

הצעה: לאשר דו"ח ועדת ביקורת.

 

אושר (בפה אחד)

 

4. דו"ח כספי לשנת 2005

(can be added אבי מחברת "זיו האפט" בא להציג את הדו"ח הכספי לשנת 2005. שאלה עלתה לגבי חוות משנים קודמות, לגבי צ'קים שנכתבו ללא חשבוניות מס (אמנם הסכום השנה היה קטן בהרבה מהסכום של שנה שעברה).  – Just something to indicate that there was half an hour of discussion

הצעה: לאשר דו"ח כספי לשנת 2005

 

אישר (בפה אחד)

 

5. דו"ח פעילויות הועד לשנת 2006

 

רדי גרבר הציגה את דו"ח פעילויות  הועד לשנת 2006.

 

א.      היא הביעה תודות לכל מי שהתנדב ותרם להצלחת השנה חברי ועד המנהל, הגבאים, חברי ועדות השונות של הקהילה, מביאי שיעורים, עורכי "ידיעות ידידיה" ו"דעות ידידיה", וחברי קופת הצדקה. תודות מיוחדות ניתנו לצבי אריאל ואורית אלגבי, חברי ועד המנהל שפורשים, על תרומתם רבת השנים.

ב.      דיווחה על שיתוף הפעולה עם "נאמני תורה ועבודה"

ג.        ספרה על הקשר עם הארגון "קהילה צדק"

ד.      דיווחה על הועד גיוס משאבים שעוסק בתיכנון לקומה התחתונה וכסאות קבועים.

 

הצעה: לאשר את דו"ח פעילויות  הועד לשנת 2006.

 

אושר (בפה אחד)

 

6. בחירת רו"ח לשנת 2006.

 

בגלל דרישות שירותי רו"ח יותר זולים  דו"ח שנחתי שהוא יותר ידידותי לקורא, ועד הכספים ביקש להוציא את בחירת רו"ח למכרז.

 

הצעה: להסמיך את ועד המנהל לבחור רו"ח להכין דו"ח כספי לשנת 2006ת על סמך תוצאות המכרז הנ"ל.

 

אושר (בפה אחד)

 

7. בחירות לועדת הביקורת

הוחלט שבמידה וחבר ו/או חברי ועדת הביקורת הנוכחי (מרטין בינס ודוד וויימן) אינם רוצים להמשיך בתפקיד, מרים פיין ו/או דבורה גרינימן תבוא/תבואו במקומם.

 

8.  בחירות לועד מנהל

 חברי הקהילה שנחכו באסיפה התבקשו להציג מועמדים לועד המנהל.  שני חברים התנדבו לתפקיד זה והתקבלו פה אחד:  דניאל רורליך וםיימון קפלן.

 

9. בחירת יושב / יושבי ראש חדשים

עד כה הקבוצה הממונים על בחירת יושב/יושבי ראש חדש/ים לא הצליחו למצוא מועמד/ים לתפקיד. עקב כך הוסמך ועד המנהל לאשר חברי ועד המנהל להיות יושבי ראש בעתיד האפשרי.  במידה ונמצא מועמד שאינו חבר בועד המנהל, הוסמך ועד המנהל לבחור אותו לועד ואח"כ לאשר אותו כיושב ראש.

 


 

7. בחירת ועדת ביקורת לשנת 2006.

 

הצעה: לאשר המינוי של מרטין בניס, דבי גריינימן, דוד וויימן, ומרים פיין להיות ועד הביקורת לשנת 2006.

 

אישר (בפה אחד)

 

8. בחירת ועד המנהל לשנת 2007.

 

הצעה: לאשר המנוי של: יעקב איבלמן,אסתר אידל, פנינה ארביט, וורן בורשטיין, ג'ודי בלום, דוב ברגר-קופר,דנה גולדברג, יוני המר-קסוי, דבי וייסמן, רוברטה זילברקלג, ניל פרלמן, דניאל רורליך וסיימן קפלן להיות הועד המנהל לשנת 2007.

 

אישר (בפה אחד)

 

הצעה: לאשר הועד המנהל להוסיף עוד אנשים בישיבה עתידי (בהקדם האפשרי) להיות חבר(ה) בועד המנהל לשנת 2007.

 

אישר (בפה אחד)

 

9. שונות.

 

א.      רב תודות ליושבת ראש פנינה ארביט ורדי גרבר שסיימו כהונתיהן.

ב.      תזכורת למסיבת חנוכה במוצש"ק וישב, נר ב' לחנוכה בבית הכסנת.

 

 


More minutes