פרוטוקול אסיפה כללית של קהילת ידידיה (ע"ר)

מיום כ"ו בתשרי תשס"ה (11.10.2004)

(מספר העמותה 58-003-421-3)

 

השתתפו: 43 חברים

              פיליפ יקר (מנהל אדמיניסטרטיבי)

 

  1. יושבות ראש

פה אחד נבחרו גב' פנינה ארביט וגב' רנדי גרבר. היו"רות הנכנסות הביעו את תודת הקהילה לגב' פמלה פרלמן ולמר ניל פרלמן על תרומתם כיו"רים במרוצת ארבע השנים האחרונות.

 

  1. גזבר

האסיפה הסמיכה את ועד המנהל למנות גזבר.

 

  1. חברי ועד המנהל

פה אחד נבחרו:

גב' אסתר אידל

מר יעקב איבלמן

גב' אורית אלגאוי

גב' פנינה ארביט

מר צבי אריאל

מר וורן בורשטיין

גב' דנה גולדברג

גב' רנדי גרבר

מר יונתן המר-קסוי

גב' דבורה וייסמן

גב' בובי זילברקלנג

מר ניל פרלמן

מר דב קופר

הגזבר שייבחר

 

  1. מורשי חתימה

מונו גב' פנינה ארביט, גב' רנדי גרבר, גב' ג'ודי בלום, ניל פרלמן, דב קופר, פיליפ יקר.

שניים מתוכם יחתמו על כל מסמך המחייב את העמותה.

 

  1. תת-ועדות

חברי הקהילה מתבקשים להצטרף לתת-ועדות הקהילה. גב' דבי וייסמן הציעה להקים ועדה לארגון חגיגת חצי היובל של קהילת ידידיה, ועוד ועדה לארגן פעילויות ומעורבות בקהילה המקומית. מר ניל פרלמן ביקש שהקהילה תמנה גבאי לתפילות ליל שבת, ועוד מישהו שיטפל בקבוצות אירוח.

 

  1. דיונים

התקיימו דיונים בשני נושאים:

א.     תוצאות הסקר על תפילות שבת.

ב.      השתתפות ילדים ונוער בתפילות.

 

                                                                רשם:  פיליפ יקר


More minutes