קהילת ידידיה
רחוב ליפשיץ 12, בקעה, ירושלים

ידידיה איז אַ מאָדערנע אָרטאָדאָקסישע קהילה מיט 195 משפחות אין דעם בקעה געגנט פון ירושלים. מיט זעקס און דרייסיק יאָר צוריק האָט אַ גרופע נייע אימיגראַנטן פון די פאַראייניקטע שטאַטן און אייראָפע צוזאַמען מיט אַ קליינער צאָל פון ירושלמים האָבן אָרגעניזירט די שול.

מיר אַלע ווייסן אז "ב-ק-ע-ה" איז די זעלבע גימטריה ווי דאָס וואָרט "ג-ן   ע-ד-ן" (177).

פאַרשטייט זיך אַז "י-ד-י-ד-י-ה" איז די זעלבע גימטריה ווי "ג-ד-ו-ל" און "ג-י-ל-ו-י" און "ה-ז-ו-כ-ה" (43).

און דאָס איז גאַנץ קלאָר אז "ק-ה-י-ל-ת   י-ד-י-ד-י-ה" איז די זעלבע גימטריה ווי "ד-ו-ב-ר   ש-ל-ו-ם" און "מ-מ-ש-י-ך   ל-נ-צ-ח" און "ל-א   נ-ש-כ-ח   ו-ל-א   נ-ס-ל-ח" און "ר-ב   ה-ש-כ-ו-נ-ה" (588).

אַ פראַגע: וואָס האָט " לְדָוִד: בָּרְכִי נַפְשִׁי, אֶת-יְהוָה; וְכָל-קְרָבַי, אֶת-שֵׁם קָדְשׁוֹ." צו טאָן מיט דעם?

נאָך אַ פראַגע: וואָס קומט אַרויס אויב מע גיט צו אַ "ו" (אַ ביסל קדוש ברוך הוא) צו "ק-ה-י-ל-ת   י-ד-י-ד-י-ה" (6+588)?

אַ "צַ-דֶ-קֶ-ת" (594)!     (פאַר די עם-הארצים צווישן אונדז, צדקת=צדיקה)

שיק אַ בליצפאָסט צום נעץ-מייסטער אויב איר פאַרשטייט עפעס ניט

זמני התפילה

ימי חול
 א',ג',ד',ו'   6:30
 ב',ה'   6:20
 ראש חודש   6:15
שבת
 ראה לוח לעדכונים

קישורים שימושיים
ידיעות ידידיה
לוח פעילויות
וועדות הקהילה
תורנות קידוש
לוח נדל"ן

גיוס כספים מיוחד


לימוד

להתעדכן בידיעות

ימי ראשון
20:00 שיעור בתנ"ך

עם מרים ברנד באנגלית

ימי שלישי
18:45 שיעור

עם פנחס לייזר

ימי חמישי
8:51
חוג לתנ"ך 929

9:00
חוג לתנ"ך 929 באנגלית